תמונות/קולות

מתצפת.ת

lfperotti

תאריך

ינואר 4, 2023 04:42 PM -03

תיאור

Nido bajo puente a 3 mts de altura. Evidencia de presencia de individuos de la especie junto a nidos e individuos de Hirundo rustica

תמונות/קולות

מתצפת.ת

micaelasolpasut

תאריך

נובמבר 18, 2022 08:55 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

micaelasolpasut

תאריך

דצמבר 30, 2022 10:37 AM -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

micaelasolpasut

תאריך

דצמבר 12, 2022 02:39 PM -03

תיאור

Con algún defecto en el pico.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

giramone

תאריך

אוקטובר 7, 2022 05:11 PM -03

תמונות/קולות

מה

ינשוף שדות (Asio flammeus)

מתצפת.ת

tuckylozano

תאריך

יולי 2022