תמונות/קולות

מתצפת/ת

beartracker

תאריך

אפריל 17, 2022 04:15 PM PDT

תיאור

Newt tracks on river edge.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jim_carretta

תאריך

מאי 2022

מקום

United States (Google, OSM)

תיאור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sarahdev

תאריך

פברואר 22, 2022 12:33 PM EST

תיאור

Observed on the beach. Tracks appeared to go in and out of the water, at one point carrying something (a stick?).

תמונות/קולות

מה

שונר מצוי (Lynx rufus)

מתצפת/ת

hog_whisperer

תאריך

נובמבר 2, 2021 05:02 PM PDT

מקום

Big Sur, CA, US (Google, OSM)

תיאור

Scrape with track, tracks

תמונות/קולות

מה

דוב שחור אמריקני (Ursus americanus)

מתצפת/ת

louisclausen

תאריך

נובמבר 2021

מקום

Washington, US (Google, OSM)

תיאור

Video clearly shows this dark blob as a black bear. Comparison against person in same location shows bear is approximately 3 feet 9 inches at highest point.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

liamragan

תאריך

אוקטובר 9, 2021 10:09 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

beartracker

תאריך

אוקטובר 8, 2013

מקום

Redway, CA (Google, OSM)

תיאור

Feet of roadkilled animal.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thompsonmark23

תאריך

אוגוסט 7, 2021 10:47 AM PDT

תיאור

Carcass found atop seaside cliff.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jennlysen

תאריך

מאי 29, 2021 08:14 PM PDT

תמונות/קולות

מה

זאב ערבות (Canis latrans)

מתצפת/ת

ollerton

תאריך

מאי 8, 2021 08:31 AM PDT

תיאור

Sat down

תמונות/קולות

מתצפת/ת

chalon9

תאריך

אפריל 18, 2021 03:30 PM PDT

תיאור

Last three pictures are of the trail left by the snake.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

beartracker

תאריך

אפריל 2, 2021 12:49 PM PDT

תיאור

Not sure about the ID.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tothemax

תאריך

אפריל 2021

תיאור

depression caused by a rattlesnake coiling up. found under a metal sheet.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

beartracker

תאריך

יוני 20, 2008 03:28 PM PDT

תיאור

skull

תמונות/קולות

מתצפת/ת

connoromalley92

תאריך

מרץ 21, 2013 01:26 PM MDT

תיאור

Tracks from a Harvest mouse under a bridge in San Diego. These are identified by their small size and by the low "thumb" on the hind feet (in the photo the two hind feet are above the fronts).

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ollerton

תאריך

נובמבר 23, 2019 09:43 AM PST

תמונות/קולות

מה

פומת ההרים (Puma concolor)

מתצפת/ת

kzias

תאריך

נובמבר 8, 2020 10:58 AM PST

תיאור

I was measuring the metatarsal pad width at just about 50 mm, possibly male? Last photo shows cougar, coyote, and bobcat tracks all in the same photo.

תמונות/קולות

מה

זאב ערבות (Canis latrans)

מתצפת/ת

kzias

תאריך

נובמבר 7, 2020 04:14 PM PST

תיאור

Beautiful tracks. Quiz: what foot?

תמונות/קולות

מה

שונר מצוי (Lynx rufus)

מתצפת/ת

kzias

תאריך

נובמבר 8, 2020 10:05 AM PST

תיאור

perfect box stop

תמונות/קולות

מה

פומת ההרים (Puma concolor)

תאריך

נובמבר 10, 2020 12:49 PM UTC

תמונות/קולות

מה

חתוליים (משפחה Felidae)

מתצפת/ת

thompsonmark23

תאריך

נובמבר 8, 2020 10:57 AM PST

תיאור

In photo 3, mountain lion tracks on left, bobcat on right.

תמונות/קולות

מה

אופסום וירג'יניה (Didelphis virginiana)

מתצפת/ת

jim_carretta

תאריך

מרץ 8, 2020 02:03 PM PDT

תיאור

Found roadside.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

garth_harwood

תאריך

מאי 20, 2020 03:27 AM PDT

תיאור

The 'tracks' here are not the Mole's feet (although those will be of interest to dedicated trackers), but rather the bloody clotted fur on the flanks of this Mole which was caught and then rejected by its predator. This is a common fate for small insectivores such as Moles and Shrews.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thompsonmark23

תאריך

מאי 6, 2020 08:47 AM PDT

תיאור

Tail length- 95 mm. Total length- 240 mm. Hind foot length - 36 mm

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thunefeld

תאריך

מרץ 31, 2020 08:44 AM PDT

תיאור

Hit by a vehicle.

תמונות/קולות

מה

לטאות מקרינות (משפחה Phrynosomatidae)

מתצפת/ת

jim_carretta

תאריך

מרץ 11, 2020 03:13 PM PDT

תיאור

Either Western Fence lizard or side-blotched lizard. Front right foot.

תמונות/קולות

מה

ארנבת השלג (Lepus americanus)

מתצפת/ת

rick

תאריך

יולי 10, 2019 08:39 PM PDT

תיאור

The first three photos are of the same foot, top and bottom, and appears to be the right hind foot of the snowshoe hare. The last photo is of a front foot were it was found. There was fur, but no other parts were found. Unable to determine which predator did the kill, and which the dismemberment.

תמונות/קולות

מה

חולדה (Rattus rattus)

מתצפת/ת

thompsonmark23

תאריך

פברואר 8, 2019 04:50 PM PST

תיאור

Right rear and right front
Body length equal to tail length, 7 inches each. Black rat also more typically confined to coastal areas according to what I’m reading.
Caught in snap trap in barn.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thompsonmark23

תאריך

פברואר 8, 2019 04:36 PM PST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thompsonmark23

תאריך

פברואר 8, 2019 04:34 PM PST

תיאור

Right front and right rear. 1/4” grid in background.
Body length 14cm, tail length 2.5 cm. Size points toward coast mole, but Townsend’s is a possibility.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thompsonmark23

תאריך

פברואר 13, 2019 11:49 AM PST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thompsonmark23

תאריך

פברואר 21, 2019 12:12 PM PST

תיאור

Male

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thompsonmark23

תאריך

מאי 17, 2019 09:37 AM PDT

תיאור

~ 6 encountered (very slow moving, bordering on immobile) on the trail between 0900 and 1000, but none seen on the same trail walking home just an hour later. Perhaps heating themselves up on the bare ground? Also saw two large ones together underwater in tiny pond.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thompsonmark23

תאריך

יוני 26, 2019 06:26 PM PDT

תיאור

Total length equals 112 mm. Body length equals 82 mm (Tail length = 27% of total length). 5 plantar tubercles. Tail length (30mm) = twice the length of hind feet (15mm). Found dead in water trough.

תגיות

תמונות/קולות

מה

ארנב כותנה מזרחי (Sylvilagus floridanus)

מתצפת/ת

thompsonmark23

תאריך

אוגוסט 16, 2019 11:42 AM PDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thompsonmark23

תאריך

אוגוסט 26, 2019 01:29 PM PDT

תיאור

Total length = 170 mm. Tail length = 52 mm (30% of Total Length). Hind foot length =23 mm. Killed by housecat.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thompsonmark23

תאריך

דצמבר 26, 2019 06:51 AM PST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thompsonmark23

תאריך

ספטמבר 13, 2019 02:27 PM PDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thompsonmark23

תאריך

אוקטובר 25, 2019 10:50 AM PDT

תיאור

Two carcasses of same species found on logging road in close proximity.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thompsonmark23

תאריך

נובמבר 7, 2019 05:04 PM PST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thompsonmark23

תאריך

נובמבר 15, 2019 09:26 AM PST

תיאור

Body length 4.7 cm. Tail length 4cm.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thompsonmark23

תאריך

דצמבר 15, 2019 05:27 AM PST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thompsonmark23

תאריך

דצמבר 26, 2019 02:42 PM PST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thompsonmark23

תאריך

ינואר 26, 2020 12:54 PM PST

מקום

Osa, CR-PU, CR (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thompsonmark23

תאריך

ינואר 29, 2020 07:09 AM PST

מקום

Osa, CR-PU, CR (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jim_carretta

תאריך

דצמבר 31, 2019 01:06 PM PST

תיאור

Barely-alive vole found on the trail. Took the opportunity to photograph foot morphology.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jim_carretta

תאריך

פברואר 15, 2020 12:29 PM PST

תמונות/קולות

מה

סנאי קרקע קליפורני (Otospermophilus beecheyi)

מתצפת/ת

jim_carretta

תאריך

יוני 9, 2019 03:14 PM PDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thunefeld

תאריך

דצמבר 5, 2019 11:01 AM PST

תמונות/קולות

מה

ארנבון יער (סוג Sylvilagus)

מתצפת/ת

manyenglishes

תאריך

דצמבר 2, 2019 10:24 AM PST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ollerton

תאריך

מרץ 21, 2019 03:44 PM PDT

תיאור

The woodrat was identified by OHV park biologists. The woodrat was placed in a portable tracking station. The substrate was porcelain grade potter's clay. This can serve as a reference for desert woodrat.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

wendelyns

תאריך

נובמבר 21, 2019 10:42 AM EST

תיאור

Moving along frozen edge of beaver pond.

תמונות/קולות

מה

דוב שחור אמריקני (Ursus americanus)

מתצפת/ת

iancruickshank

תאריך

אוקטובר 12, 2019 02:46 AM PDT