תמונות/קולות

מתצפת.ת

stanley8m

תאריך

יוני 21, 2023 05:15 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simonf7532

תאריך

ספטמבר 20, 2023 08:30 לפנה"צ NZST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nicklambert

תאריך

אפריל 22, 2019 09:20 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

predomalpha

תאריך

יולי 22, 2023 02:01 אחה"צ NZST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nicklambert

תאריך

אוגוסט 24, 2019 09:30 לפנה"צ AEST

תיאור

28 mm

תמונות/קולות

מה

תמנוניים (משפחה Octopodidae)

מתצפת.ת

luca_dt

תאריך

ספטמבר 8, 2023 10:56 לפנה"צ NZST

תיאור

A few juveniles together quite far out.

~6mm long

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jessesaofia

תאריך

ספטמבר 2023

תיאור

2nd hand account from a friend. Well covered observation. Whale had been blessed by local iwi and was being moved.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

manavgio

תאריך

ספטמבר 28, 2022 04:00 אחה"צ EEST

מקום

Ελλάδα (Google, OSM)

תיאור

From debris entangled in fishing nets. Fishing area Toroneos gulf at ~30 m depth.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

shaun_thompson

תאריך

אוגוסט 19, 2023 09:16 לפנה"צ NZST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christopherstephens

תאריך

אוגוסט 22, 2023 11:21 אחה"צ NZST

תיאור

NOT bioluminescencing - just UV. If I could get both happening in the same photo I bet that would be something. Though not sure about the slime on the rock that's fluorescencing bright magenta.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maelan51

תאריך

יוני 23, 2022 08:05 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

glinks

תאריך

אוגוסט 6, 2023 10:12 לפנה"צ NZST

תיאור

Small pile of shells, exposed at the base of dunes cut into by the big seas lately.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

naturewatchwidow

תאריך

אוגוסט 7, 2023 08:52 לפנה"צ NZST

תמונות/קולות

מה

דיונון ענק (Architeuthis dux)

מתצפת.ת

tobynz

תאריך

יולי 29, 2023 05:21 אחה"צ NZST

תיאור

Found by fishermen off Chalky Inlet who sent photos through.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

glinks

תאריך

יולי 26, 2023 11:21 לפנה"צ NZST

תיאור

Does anyone know what this wee cutie is? Thanks

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wild_wind

תאריך

אוקטובר 28, 2018 05:23 לפנה"צ NZDT

תיאור

1mm squares.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

raewyna

תאריך

מאי 12, 2022

תיאור

2mm grid.
From a section of washup on the island. I dug down to the small shells underneath.

This is part of a selection from a second sample taken 11 days after that from 1 May and about three metres closer to the sea.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

shaun-lee

תאריך

יולי 11, 2023 03:25 אחה"צ NZST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fabriceprugnaud

תאריך

אוקטובר 12, 1997

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fabriceprugnaud

תאריך

פברואר 15, 1991

תמונות/קולות

מתצפת.ת

skycat

תאריך

פברואר 27, 2022 10:55 לפנה"צ JST

תיאור

L:32mm

תמונות/קולות

מתצפת.ת

possumpete

תאריך

מאי 9, 2023 03:52 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rattyexplores

תאריך

מאי 23, 2023 09:52 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nodilittorina

תאריך

אוקטובר 1, 2001

תיאור

Intertidal mud flat

Laternula elliptica is not in the iNaturalist species database

תמונות/קולות

מתצפת.ת

shaun-lee

תאריך

יוני 20, 2023 10:22 לפנה"צ NZST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

raewyna

תאריך

דצמבר 15, 2022

תיאור

Looks the same as https://inaturalist.nz/observations/167438665.

From a handful of beach sand at the high tide line on the main beach of the small bay.

1mm grid.

תמונות/קולות

מה

חלזונות (מחלקה Gastropoda)

מתצפת.ת

raewyna

תאריך

דצמבר 15, 2022

תיאור

From a handful of beach sand at the high tide line on the main beach of the small bay.

1mm grid.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

raewyna

תאריך

דצמבר 15, 2022

תיאור

From a handful of beach sand at the high tide line on the island.

1mm grid

תמונות/קולות

מתצפת.ת

raewyna

תאריך

דצמבר 15, 2022

תיאור

From a handful of beach sand at the high tide line on the main beach of the small bay.

1mm grid.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

shaun_thompson

תאריך

יוני 9, 2023 03:22 אחה"צ NZST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

raewyna

תאריך

דצמבר 15, 2022

תיאור

From a handful of beach sand at the high tide line on the main beach of the small bay.

1mm grid.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

adrian2370

תאריך

מאי 5, 2023 03:28 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lisa_bennett

תאריך

מאי 31, 2023 02:38 אחה"צ NZST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fiestykakapo

תאריך

יוני 4, 2023 01:37 אחה"צ NZST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

raewyna

תאריך

דצמבר 15, 2022

תיאור

My guess would be Scalpomactra scalpellum but I'm not sure.

From a handful of beach sand at the high tide line on the island.

1mm grid

תמונות/קולות

מתצפת.ת

raewyna

תאריך

דצמבר 15, 2022

תיאור

The overall shape is pretty distinctive for M coronata but I'm not sure about the aperture. Unfortunately I didn't get a square-on photo of it. Do I need to try again?

From a handful of beach sand at the high tide line on the island.

1mm grid

תמונות/קולות

מה

חלזונות (מחלקה Gastropoda)

מתצפת.ת

raewyna

תאריך

דצמבר 15, 2022

תיאור

From a handful of beach sand at the high tide line on the island.

1mm grid

תמונות/קולות

מה

חלזונות (מחלקה Gastropoda)

מתצפת.ת

raewyna

תאריך

דצמבר 15, 2022

תיאור

From a handful of beach sand at the high tide line on the island.

1mm grid

תמונות/קולות

מתצפת.ת

raewyna

תאריך

דצמבר 15, 2022

תיאור

From a handful of beach sand at the high tide line on the island.

1mm grid

תמונות/קולות

מתצפת.ת

raewyna

תאריך

דצמבר 15, 2022

תיאור

From a handful of beach sand at the high tide line on the island.

1mm grid

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wildroo

תאריך

אפריל 2, 2020 03:44 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

raewyna

תאריך

דצמבר 15, 2022

תיאור

From a handful of beach sand at the high tide line on the island.

1mm grid

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mike68lusk

תאריך

אוקטובר 14, 2020 09:00 לפנה"צ NZDT

תיאור

tiny, found in a shellbank on shore

תמונות/קולות

מתצפת.ת

paris37

תאריך

מאי 28, 2023 05:14 אחה"צ NZST

תמונות/קולות

מה

חלזונות (מחלקה Gastropoda)

מתצפת.ת

raewyna

תאריך

דצמבר 15, 2022

תיאור

The bright white patch in the first photo is a reflection from the light.

From a handful of beach sand at the high tide line on the island.

1mm grid

תמונות/קולות

מה

חלזונות (מחלקה Gastropoda)

מתצפת.ת

raewyna

תאריך

דצמבר 15, 2022

תיאור

This looks the same as https://inaturalist.nz/observations/162592284.

From a handful of beach sand at the high tide line on the island.

1mm grid

תמונות/קולות

מתצפת.ת

raewyna

תאריך

דצמבר 15, 2022

תיאור

From a handful of beach sand at the high tide line on the island.

1mm grid

תמונות/קולות

מתצפת.ת

raewyna

תאריך

דצמבר 15, 2022

תיאור

I'm guessing that this one is a polycheate rather than a mollusc. There were quite a few the same.

From a handful of beach sand at the high tide line on the island.

1mm grid

תמונות/קולות

מה

לווייתנאים (אנפרא-סדרה Cetacea)

מתצפת.ת

tbay

תאריך

יולי 18, 2021 04:41 אחה"צ NZST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeffgoddard

תאריך

דצמבר 10, 2019 08:07 אחה"צ PST

תיאור

8.8 x 5.5 mm. Other than three live specimens from the same site (https://www.inaturalist.org/observations/18597683, https://www.inaturalist.org/observations/20962245), this is the only shell of this species I have found in many trips to Naples Point. This was found in the shell hash and sand underneath a boulder in the low intertidal.

תמונות/קולות

מה

חלזון הגינה(שבלול) (Cornu aspersum)

מתצפת.ת

shoushou_1221

תאריך

מאי 19, 2023 08:52 אחה"צ NZST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

raewyna

תאריך

דצמבר 15, 2022

תיאור

The irregular shape makes me think Hiatella but it seems very thin and transparent, even for a juvenile.

From a handful of beach sand at the high tide line on the island.

1mm grid

תמונות/קולות

מתצפת.ת

raewyna

תאריך

דצמבר 15, 2022

תיאור

Maybe.

From a handful of beach sand at the high tide line on the island.

1mm grid

תמונות/קולות

מה

חלזונות (מחלקה Gastropoda)

מתצפת.ת

raewyna

תאריך

דצמבר 15, 2022

תיאור

Another curly one.

From a handful of beach sand at the high tide line on the island.

1mm grid

תמונות/קולות

מתצפת.ת

glinks

תאריך

מאי 15, 2023 05:10 אחה"צ NZST

תיאור

Maybe a small one of these? Washed in with lots of Thalia democratica and Bassia

תמונות/קולות

מה

רגלנית טבעית (Hydatina physis)

מתצפת.ת

annaberthelsen

תאריך

ינואר 6, 2023 10:13 לפנה"צ NZDT

תיאור

A few individuals were seen at same location. Found in
Shallow subtidal on soft sediment substrate.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

raewyna

תאריך

דצמבר 15, 2022

תיאור

I think. It's a very pretty little shell.

From a handful of beach sand at the high tide line on the island.

1mm grid

תמונות/קולות

מתצפת.ת

raewyna

תאריך

דצמבר 15, 2022

תיאור

At first I thought it was a bivalve. Then I thought it was a limpet. Now I wonder if it's an internal shell from something like Berthella.

From a handful of beach sand at the high tide line on the island.

1mm grid

תמונות/קולות

מה

צב ים זיתני (Lepidochelys olivacea)

מתצפת.ת

lloyd_esler

תאריך

נובמבר 2015

תיאור

turtle skeleton on Waipapa Beach Southland. Dead about a month. Collected all the bones. Unusual for Southland. Needs id. I think possibly Olive Ridley or Green. Not Hawksbill.

1.1.16 I have assembled the skeleton and it is definitely an Olive Rodley

תמונות/קולות

מה

כלב-ים נמרי (Hydrurga leptonyx)

מתצפת.ת

watergirl_amy

תאריך

אפריל 3, 2023 02:26 אחה"צ NZST

תיאור

Sunbathing on the beach at mid-tide

תמונות/קולות

מתצפת.ת

splish

תאריך

אפריל 29, 2023 02:14 אחה"צ NZST

תיאור

Roughly just over a metre

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hokoonwong

תאריך

נובמבר 14, 2021 10:47 לפנה"צ HKT

מקום

Hong Kong (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

shaun-lee

תאריך

פברואר 21, 2016

תיאור

Bioluminescent Limpet

תמונות/קולות

מתצפת.ת

apteryx54

תאריך

מרץ 23, 2023 01:48 אחה"צ NZDT

תיאור

8m depth

תמונות/קולות

מתצפת.ת

raewyna

תאריך

דצמבר 15, 2022

תיאור

5mm grid

תמונות/קולות

מתצפת.ת

adrian2370

תאריך

ינואר 19, 2023 12:17 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kalimata

תאריך

מרץ 26, 2021 10:56 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

raewyna

תאריך

דצמבר 9, 2022

תיאור

I think.
5mm grid.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

predomalpha

תאריך

ספטמבר 10, 2022 03:28 אחה"צ NZST

תיאור

In mid/high tide rock pool.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

uwkwaj

תאריך

דצמבר 8, 2008

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mscott

תאריך

יולי 25, 2017 04:33 לפנה"צ +11

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cescgv

תאריך

פברואר 24, 2023 01:28 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andreacala

תאריך

פברואר 21, 2023 12:20 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

shaun_thompson

תאריך

פברואר 20, 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

porcoespinho15

תאריך

ינואר 5, 2023 02:58 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

judyo1

תאריך

פברואר 6, 2023 11:44 לפנה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

shaun-lee

תאריך

פברואר 2023

מקום

Auckland, NZ (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

דולפין מצוי (Delphinus delphis)

מתצפת.ת

jack4

תאריך

ינואר 30, 2023 09:49 לפנה"צ NZDT

תיאור

Photos taken by Cushla Warden.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

william-harland

תאריך

ינואר 24, 2023 01:36 אחה"צ NZDT

תיאור

Desperately wanting some of my fish n' chips!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

debbie81

תאריך

ינואר 29, 2023 11:05 לפנה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

claviclepatella

תאריך

ינואר 20, 2023 03:33 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bikingbirder

תאריך

אפריל 21, 2017 10:46 לפנה"צ NZST

תיאור

Female,alive,successfully returned to ocean.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

clinton

תאריך

ינואר 2023

תיאור

Washed up overnight. Total length 1.4 m.

Observation courtesy of Sandy Abbot and Ursula Clarke. Images copyright Ursula Clarke.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sharkingaround

תאריך

ינואר 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amanhunt

תאריך

ינואר 13, 2023 03:50 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jett1000

תאריך

ינואר 17, 2023 01:30 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

arnim

תאריך

ינואר 15, 2023 08:38 לפנה"צ NZDT

תיאור

This observation is just an excuse to show off some of the amazing art the sand and wind can make.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

luca_dt

תאריך

ינואר 12, 2023 07:40 אחה"צ NZDT

תיאור

A few small ones were recently washed ashore. Maybe one every 10 metres. Sail direction is right.
Imaged in my aquarium. The hydroid structures are so amazing. The hydroids were covered in brown particles, I think these are the juvenile medusa waiting to bud.

~1-2cm across

תמונות/קולות

מתצפת.ת

invertebratist

תאריך

דצמבר 18, 2022 06:26 אחה"צ NZDT

תיאור

Fieldwork with @ lloyd_esler, @ predomalpha and @ fiestykakapo.
Mid-low intertidal, under an encrusted rock resting on the reef.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ericcleveland

תאריך

דצמבר 18, 2022 03:25 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lloyd_esler

תאריך

ינואר 14, 2023 11:28 לפנה"צ NZDT
Other Animals

תמונות/קולות

מה

בעלי חיים (ממלכה Animalia)

מתצפת.ת

lloyd_esler

תאריך

ינואר 14, 2023 11:35 לפנה"צ NZDT

תיאור

I'd like to know who is making the very small holes

תמונות/קולות

מתצפת.ת

benknight

תאריך

ינואר 10, 2023 03:04 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fiona1960

תאריך

ינואר 5, 2023 01:08 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

predomalpha

תאריך

דצמבר 17, 2022 03:15 אחה"צ NZDT

תיאור

Under rocks in small lagoon at low tide. On field trip with Saryu Mae (invertebratist), Zachary Robertson (fiestykakapo) and Lloyd Esler.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christopherstephens

תאריך

אוקטובר 2, 2022 03:03 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

predomalpha

תאריך

דצמבר 15, 2022 02:59 אחה"צ NZDT

תיאור

On Chiton glaucus, under low tide rocks. On field trip with Saryu Mae (Invertebratist), Zachary Roberston (Fiestykakapo) and Lloyd_Esler.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

invertebratist

תאריך

דצמבר 13, 2022 07:07 אחה"צ NZDT

תיאור

iNatting with @emma_brockes.
Mid intertidal, found alive by Emma (Thanks!) in a sandy rockpool.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

clinton

תאריך

דצמבר 15, 2022 11:56 לפנה"צ NZDT

תיאור

Observation and images courtesy of Con Fowler.

Images copyright Con Fowler.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sea-kangaroo

תאריך

נובמבר 2022

תיאור

Honeycomb Hill Cave.

תגיות