תמונות/קולות

מתצפת.ת

hollythefrog

תאריך

יוני 16, 2023 08:08 אחה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nuwan

תאריך

אוקטובר 29, 2014 04:07 אחה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sullivanribbit

תאריך

אוגוסט 7, 2019 01:16 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michaelmeyler

תאריך

אוגוסט 20, 2023 09:41 לפנה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

spacevet

תאריך

אוגוסט 2, 2021 11:25 לפנה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leptim

תאריך

אוגוסט 19, 2017

תמונות/קולות

מתצפת.ת

peterwatts165

תאריך

אפריל 5, 2016 09:30 לפנה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michaelmeyler

תאריך

אפריל 30, 2022 01:13 אחה"צ +0530

תמונות/קולות

מה

טרפרגליים (משפחה Mantispidae)

מתצפת.ת

sunilkumar16

תאריך

אוגוסט 8, 2022 08:15 לפנה"צ IST

מקום

Horhap Jungle (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amila_sumanapala

תאריך

אוקטובר 8, 2019 01:21 אחה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

deannadodgson

תאריך

יולי 2012

תיאור

one photographed, several seen (same species?)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

astrapia

תאריך

אפריל 7, 2023 10:36 לפנה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dalek_naturalist

תאריך

מרץ 31, 2023 10:12 לפנה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tharindu_r

תאריך

אפריל 2023

מקום

Sri Lanka (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sandwich

תאריך

יוני 15, 2018 03:07 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

patrich

תאריך

ספטמבר 14, 2020 12:38 אחה"צ -03

תיאור

Fotos 4 y 5: Sitio de nidificación
6: Detalle de puntuación del escudo.
7: Detalle de pelos plumosos blanquecinos del escudo.
8: Detalle del clipeo con banda apical transversa negra.

7.1.6 - Clave para las especies del subgénero Callistochlora Michener
Hembras
1.- Disco del escudo con puntos más dispersos en el centro; puntos de tamaño similar (Fig. 1.13d).
Escudo con pelos plumosos, blanquecinos, de distintos tamaños. Clípeo con una banda apical transversa negra, tan larga como 0,3-0,4 veces el largo del clípeo (Fig. 1.11d)… chloris (Spinola
1851)
.- Disco del escudo con puntos distribuidos uniformemente; puntos de dos tamaños (Fig. 1.13c).
Escudo con pelos plumosos densos, cortos y oscuros, y otros pelos plumosos más largos,
blanquecinos, entremezclados (Figs. 1.13a,b). Clípeo con una banda apical transversa negra, tan
larga como 0,1-0,2 veces el largo del clípeo (Figs. 1.11a,g)... 2
2.- Metapostnoto con estrías radiales en toda su extensión (Fig. 1.12a). Cutícula roja (Fig. 1.11a) o
verde con reflejos rojizos en el escudo. Ojos compuestos con pelos tan largos como 2,0-2,5 veces
el diámetro de un omatidio. Proceso apical del labro con una quilla levemente aplanada
apicalmente (Fig. 1.12d). Tibias y tarsos II y III castaño oscuro… aureoviridis (Friese 1910)
.- Metapostnoto con estrías radiales a los lados, y estrías más finas, generalmente transversas en
la zona media (Fig. 1.12c). Cutícula verde (Fig. 1.11g), a veces el metasoma azulado. Ojos
compuestos con pelos tan largos como 3,0-3,5 veces el diámetro de un omatidio. Proceso apical
del labro con una quilla ampliamente aplanada apicalmente (Fig. 1.12f). Tibias II y III castaño
oscuro, tarsos castaño claro… prothysteres (Vachal 1904)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dulneth_wijewardana

תאריך

פברואר 12, 2023 12:38 אחה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nuwan

תאריך

יוני 27, 2020 11:06 לפנה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amila_sumanapala

תאריך

יוני 28, 2020 03:43 אחה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amila_sumanapala

תאריך

אוקטובר 8, 2022 12:02 אחה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nuwan

תאריך

נובמבר 19, 2022 02:09 אחה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

prajwal_ullal

תאריך

יוני 15, 2018 03:34 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pieterprins

תאריך

אוגוסט 22, 2010 09:13 לפנה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amila_sumanapala

תאריך

יוני 19, 2020 11:00 לפנה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chathuri_jayatissa

תאריך

יוני 6, 2020 08:00 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sakuna

תאריך

אוקטובר 2022

מקום

Sri Lanka (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

deannadodgson

תאריך

יולי 2021

תיאור

Very briefly at patch of moist sand with Celastrina, Osmia and Megachile bees, as well as two or three wasp species

I am expecting this to be M. nuda but not entirely certain.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nuwan

תאריך

אוקטובר 12, 2022 02:39 אחה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nuwan

תאריך

אוקטובר 12, 2022 08:42 אחה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thilinahettiarachchi

תאריך

פברואר 4, 2021 04:41 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nuwan

תאריך

מאי 1, 2017 10:04 לפנה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ichman

תאריך

נובמבר 29, 2011 10:54 לפנה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pradeep_hewage

תאריך

מאי 15, 2022 08:31 אחה"צ +0530

תיאור

This one accidentally bit the hand (the bite is painful )

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tharindu_r

תאריך

אוגוסט 8, 2022 09:44 לפנה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chathuri_jayatissa

תאריך

יולי 19, 2020 09:27 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

deannadodgson

תאריך

מאי 2019

מקום

Manitoba, CA (Google, OSM)

תיאור

May figure this out before someone else identifies it, or maybe not; found with Sphecodes species.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christine123

תאריך

אפריל 13, 2014 02:02 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

brguinn

תאריך

יוני 7, 2022 01:02 אחה"צ CDT

תיאור

Washed up on beach. Aelia was iNat top suggestion.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nuwan

תאריך

יוני 13, 2022 08:57 אחה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ammad1

תאריך

ינואר 5, 2021 12:47 אחה"צ PKT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chiefredearth

תאריך

נובמבר 16, 2013 08:13 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amila_sumanapala

תאריך

אוקטובר 8, 2019 09:58 לפנה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anil_kumar_verma

תאריך

יולי 7, 2019 08:33 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

morningstarpohsnem

תאריך

יולי 29, 2020 01:11 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nuwan

תאריך

יוני 10, 2017 11:32 לפנה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thealie

תאריך

אפריל 9, 2022 04:38 לפנה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amila_sumanapala

תאריך

אוגוסט 30, 2020 01:33 אחה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nuwan

תאריך

יולי 13, 2012 02:49 אחה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amila_sumanapala

תאריך

יוני 18, 2020 01:51 אחה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amila_sumanapala

תאריך

ינואר 15, 2021 05:37 אחה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kennethchinimages

תאריך

אפריל 1, 2022 05:05 לפנה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cclborneo

תאריך

אוקטובר 30, 2018 10:59 לפנה"צ +08

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rebecca238

תאריך

פברואר 21, 2020 01:30 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ilockwood

תאריך

מרץ 18, 2022 09:11 אחה"צ +0530

תיאור

Platypleura sp of some sort

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thiru

תאריך

דצמבר 19, 2013

תמונות/קולות

מתצפת.ת

odonut

תאריך

ספטמבר 5, 2021 07:42 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thilinahettiarachchi

תאריך

אוגוסט 8, 2020 10:43 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vihaking277

תאריך

פברואר 2021

מקום

Sri Lanka (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

saluni

תאריך

אוגוסט 1, 2021 04:05 לפנה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

paul127

תאריך

אוקטובר 11, 2012 09:42 לפנה"צ HST

תיאור

Sri Lanka

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nuwan

תאריך

מאי 22, 2017 05:52 אחה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rvp

תאריך

ספטמבר 12, 2019 11:52 לפנה"צ MSK

מקום

Sri Lanka (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chathuri_jayatissa

תאריך

אוגוסט 20, 2019 09:46 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pieterprins

תאריך

יולי 1, 2009 12:51 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thilinahettiarachchi

תאריך

פברואר 13, 2021 01:59 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rajibmaulick

תאריך

ספטמבר 1, 2018 08:16 לפנה"צ IDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chathuri_jayatissa

תאריך

יולי 29, 2020 10:14 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cclborneo

תאריך

ינואר 12, 2005 12:19 אחה"צ +08

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anukma

תאריך

אוקטובר 2017

מקום

Malaysia (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amila_sumanapala

תאריך

יוני 26, 2019 08:48 לפנה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

theja1

תאריך

פברואר 21, 2022 05:55 אחה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wildan_ardani

תאריך

ינואר 23, 2022 07:55 אחה"צ WIB

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amila_sumanapala

תאריך

אוקטובר 31, 2019 01:18 אחה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

donnalucas

תאריך

יוני 6, 2021 10:57 לפנה"צ PDT

תיאור

On 'Moonshine' yarrow.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pieterprins

תאריך

ינואר 17, 2011 12:47 אחה"צ CET

תיאור

Small wasp.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chathuri_jayatissa

תאריך

אפריל 24, 2020 03:28 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thilinahettiarachchi

תאריך

דצמבר 18, 2019 12:35 לפנה"צ IST

תיאור

Not like a Tachypompilus analis. Here its legs, head and part of thorax are orange in color,

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nuwan

תאריך

נובמבר 23, 2020 12:49 אחה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thilinahettiarachchi

תאריך

אפריל 20, 2019 03:39 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ygurjar

תאריך

פברואר 9, 2017 10:18 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rvp

תאריך

ינואר 16, 2022 08:39 לפנה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amila_sumanapala

תאריך

אוקטובר 5, 2020 01:00 אחה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rvp

תאריך

ינואר 26, 2018 12:28 לפנה"צ +03

מקום

Sri Lanka (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chathuri_jayatissa

תאריך

יולי 19, 2020 09:29 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chathuri_jayatissa

תאריך

נובמבר 28, 2020 10:23 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rvp

תאריך

ינואר 17, 2022 08:33 לפנה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rvp

תאריך

ינואר 17, 2022 09:15 לפנה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rvp

תאריך

ינואר 17, 2022 09:31 לפנה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rvp

תאריך

ינואר 17, 2022 07:40 לפנה"צ MSK

תמונות/קולות

מה

תריסית כחולה (Zicrona caerulea)

מתצפת.ת

rvp

תאריך

פברואר 13, 2022 04:14 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rvp

תאריך

פברואר 16, 2022 06:44 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מה

צרעה (סוג Vespa)

מתצפת.ת

gkbaliga

תאריך

ספטמבר 20, 2019 02:11 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rvp

תאריך

פברואר 16, 2022 11:52 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rvp

תאריך

פברואר 16, 2022 06:44 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nuwan

תאריך

אוגוסט 31, 2019 09:31 לפנה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

royaltyler

תאריך

אפריל 28, 2019 09:15 לפנה"צ CDT

תיאור

was feeding on Carolina Desert-Chicory, Pyrrhopappus carolinianus

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mollymjacobson

תאריך

אוגוסט 4, 2019

תיאור

Collected via pan trap in an emergent marsh. Common at this site. ID from specimen by Sam Droege.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nomolosx

תאריך

יוני 2019

מקום

United States (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

elharo

תאריך

יולי 24, 2010 10:49 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eebee

תאריך

אפריל 2021

מקום

Washington, US (Google, OSM)