תמונות/קולות

מתצפת.ת

mike_hooper

תאריך

אפריל 28, 2024 12:52 אחה"צ +08

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chugbug111

תאריך

אפריל 15, 2024 07:59 אחה"צ +08

תיאור

This is a type of firefly. It stops glowing after it landed on the leaf. It has a greenish glow.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mike_hooper

תאריך

אפריל 13, 2024 12:23 אחה"צ +08

תמונות/קולות

מה

קנתריתיים (משפחה Cantharidae)

מתצפת.ת

ylsu

תאריך

מרץ 2, 2024 09:30 לפנה"צ +08

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ylsu

תאריך

מרץ 2, 2024 10:01 לפנה"צ +08

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pizzamurderer

תאריך

נובמבר 23, 2023 01:24 אחה"צ +08

תמונות/קולות

מתצפת.ת

budak

תאריך

ספטמבר 14, 2023 09:17 אחה"צ +08

תיאור

<1 cm long

תמונות/קולות

מתצפת.ת

klearad

תאריך

אוקטובר 3, 2023 09:08 אחה"צ +08

תיאור

Cerambycidae (Long Horn Beetle)
Dymasius huedepohl

Light brown furry elytra that seem to have ridges... pronotum is furry too with some ridges.

Two species look similar
Dymasius huedepohli (http://bezbycids.com/byciddb/wdetails.asp?id=16618&w=o)

And
Dymasius gracilicornis
(http://bezbycids.com/byciddb/wdetails.asp?id=44102&w=o)

Thanks Larry Bezark
"for me, this is Dymasius huedepohli Tavakilian & Nearns 2014"
"I went with a known ID of a specimen from Singapore, and distribution of Malaysia and Borneo rather than S China and Laos & Vietnam."

Thanks Dr Loongfah
"There is some mixup between these 2 species. Firstly, the name D. gracilicornis Hudepohl was replaced with D. huedepohli Tavakilian & Nearns in 2014 (due to preoccupation: there was already a species D.gracilicornis (Gressitt) distributed in Laos, Vietnam, PRC). Secondly, your species (as well as the few records that I have) are likely huedepohli based on distribution, though the 2 species look really alike"

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lcwoo

תאריך

אוגוסט 2, 2023 10:50 לפנה"צ +08

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lcwoo

תאריך

נובמבר 7, 2021 11:10 לפנה"צ +08

תמונות/קולות

מתצפת.ת

annkong

תאריך

מאי 7, 2023 01:26 אחה"צ +08

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mike_hooper

תאריך

פברואר 26, 2022 04:24 אחה"צ +08

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nickwilde6978

תאריך

אפריל 15, 2022 03:43 אחה"צ +08

תמונות/קולות

מתצפת.ת

klearad

תאריך

אוגוסט 2, 2021 02:25 אחה"צ +08

תיאור

Trogossitidae
Anacypta sp

Thanks Michal Hoskovec
2 Aug 2021
Windsor

תמונות/קולות

מתצפת.ת

big-simonchan

תאריך

ינואר 17, 2021 01:41 אחה"צ +08

תיאור

Thomson nature

תמונות/קולות

מתצפת.ת

caligin

תאריך

מאי 3, 2021 08:03 לפנה"צ UTC

תמונות/קולות

מה

קלריתיים (משפחה Cleridae)

מתצפת.ת

big-simonchan

תאריך

אפריל 25, 2021 10:06 לפנה"צ +08

תיאור

Lornie Nature Corridor

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sungw

תאריך

אפריל 26, 2021 12:26 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

caligin

תאריך

אפריל 1, 2021 10:12 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מה

רצניתיים (משפחה Carabidae)

מתצפת.ת

caligin

תאריך

אפריל 6, 2021 11:55 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

caligin

תאריך

אפריל 1, 2021 09:14 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

caligin

תאריך

אפריל 1, 2021 09:24 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

catalinatong

תאריך

מרץ 25, 2021 11:22 לפנה"צ +08

תיאור

inter-species mating

תמונות/קולות

מתצפת.ת

richthemother

תאריך

מרץ 20, 2021 08:53 אחה"צ UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

richthemother

תאריך

מרץ 24, 2021 09:35 אחה"צ UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

big-simonchan

תאריך

מרץ 24, 2021 11:09 לפנה"צ +08

תיאור

YCH lvl 6