תמונות/קולות

מתצפת.ת

sand97502

תאריך

אוקטובר 28, 2022 11:35 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

spencer_riffle

תאריך

מאי 8, 2018 07:56 אחה"צ HST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ernest5h

תאריך

פברואר 6, 2018 08:57 לפנה"צ CST

מקום

McAllen, TX, US (Google, OSM)

תיאור

Pseudocellus dorotheae
I found this individual while working at the McAllen Nature Center 2.5 years ago. Never uploaded it since we were trying to get a paper published. I got tired of trying to get that done so here it is. This species hasn’t been seen since it was first discovered in 1939 in Edinburg, TX. ID by Dr. Oscar Francke and Joel Hallan.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lzemaitis

תאריך

אוגוסט 2, 2016 01:12 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ponerinecat

תאריך

מאי 28, 2024 12:10 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cedric_lee

תאריך

אוגוסט 15, 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

annikanlaufer

תאריך

יולי 8, 2018 05:25 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bluegothmoth

תאריך

אפריל 12, 2024 06:08 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

philippwickey

תאריך

מאי 21, 2019 11:17 לפנה"צ HST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

libertymunson

תאריך

אוקטובר 18, 2020 10:38 לפנה"צ PDT

תיאור

Milipede

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thrasherbird

תאריך

מרץ 26, 2022 10:53 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mlucid

תאריך

אפריל 7, 2021 10:49 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mgkoons

תאריך

מאי 14, 2023 08:43 לפנה"צ PDT

תיאור

I know this is probably an early season morph of H Haydeniana but looks so much like Pleuroloma flavipes that I know from the East Coast

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bstarzomski

תאריך

מרץ 22, 2024 11:15 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

billup

תאריך

מרץ 29, 2018 01:04 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joneilers

תאריך

אפריל 23, 2021 05:16 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thrasherbird

תאריך

מאי 5, 2022 09:48 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alice_abela

תאריך

ינואר 1, 2020 03:09 אחה"צ PST

תיאור

Cuesta Ridge, San Luis Obispo County, California

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waverlym

תאריך

מאי 22, 2023 09:37 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kueda

תאריך

פברואר 7, 2015 02:48 אחה"צ PST

תיאור

I've been trying to learn a bit about millipedes, so I was happy to have the opportunity to photograph some gonopods. This guy also fluoresced under UV light.

My ID is still based on Shelley's checklist, though, since I don't have his paper on Xystocheir, where I assume he has gonopod illustrations.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frenchi_son

תאריך

אפריל 22, 2023 12:23 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anudibranchmom

תאריך

פברואר 4, 2015 10:44 לפנה"צ PST

תיאור

Could not roll into a ball.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anudibranchmom

תאריך

יוני 2021

מקום

California, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kueda

תאריך

נובמבר 9, 2017 11:50 לפנה"צ PST