תמונות/קולות

מתצפת/ת

dave_holland

תאריך

מאי 6, 2022 09:22 AM NZST

תיאור

? this was the AI suggestion. washed up on the beach.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

glycymeris

תאריך

פברואר 20, 2022 04:04 PM NZDT

תיאור

Mid intertidal, on encrusted rock surface.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

melissa_hutchison

תאריך

דצמבר 2021

תיאור

Lake margin turf

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cara-lisa

תאריך

נובמבר 2021

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lisa_bennett

תאריך

נובמבר 6, 2021 09:38 AM NZDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

annikaandresen

תאריך

נובמבר 7, 2021 01:30 PM NZDT

תיאור

2m deep, single individual. Goat Island

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony_wills

תאריך

אוקטובר 28, 2021 04:44 PM NZDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

predomalpha

תאריך

אוקטובר 3, 2021 02:11 PM NZDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

john_barkla

תאריך

אוקטובר 10, 2021 02:33 PM NZDT

תיאור

Rare, on tidal rocks

תמונות/קולות

מתצפת/ת

katiewmilne

תאריך

אוקטובר 5, 2021 03:20 PM NZDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tanyad

תאריך

אוקטובר 1, 2021 12:26 PM NZDT

תיאור

Fluffy seaweed!

תמונות/קולות

מתצפת/ת

melissa_hutchison

תאריך

ספטמבר 27, 2021 01:07 PM NZDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fvaux

תאריך

דצמבר 2, 2020 11:50 AM NZDT

תיאור

D. antarctica, but with unusual fractal/fasciation-like growth. Whole plant was like this. Honeycomb was present. Plant was infected with Pyrophyllon and Maullinia.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pjd1

תאריך

ספטמבר 29, 2019 03:55 PM NZDT

תיאור

Uncommon component of seaweed 'bales' washed up on beach. Acting as a substrate for mussel spat.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

john_barkla

תאריך

אוגוסט 17, 2021 01:22 PM NZST

תיאור

Rare, on rock outcrop under coastal forest

תמונות/קולות

מתצפת/ת

john_barkla

תאריך

אוגוסט 14, 2021 03:30 PM NZST

תיאור

Rare, on pahautea in montane podocarp-broadleaved forest

תמונות/קולות

מתצפת/ת

melissa_hutchison

תאריך

פברואר 2016

תיאור

On damp ground next to wetland