תמונות/קולות

מתצפת/ת

danvaughan

תאריך

מרץ 11, 2019 11:45 AM AEDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jonas10

תאריך

אוקטובר 18, 2019 06:24 PM +13

תיאור

Is this a polychaete worm?

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

ספטמבר 16, 2019 04:02 PM NZST

תיאור

First time I have not found this in a shallow rock pool. Instead it was lurking on common flapjack and having a good feed.
In the lagoon

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

ספטמבר 16, 2019 03:29 PM NZST

תיאור

Looking for another species of sea anemone that I did not find in this location so they must have moved on,but I found this one tucked under a ledge, shallow subtidal.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

indeynz

תאריך

ספטמבר 16, 2019 04:33 PM NZST

תיאור

Under a rock at low tide

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sarahmilicich

תאריך

מאי 8, 2019 07:38 PM NZST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emr

תאריך

אפריל 28, 2019 05:33 AM NZST

תיאור

Love this nudibranch!

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

אפריל 11, 2019 05:37 PM NZST

תיאור

Growing by the ford that crosses the Kapowairua stream.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

erinaceus

תאריך

מאי 9, 2019 04:17 PM NZST

תיאור

Beachcast, Raumati South

תמונות/קולות

מתצפת/ת

naturewatchwidow

תאריך

אפריל 21, 2019 03:56 PM NZST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

מרץ 2019

תיאור

Here is a full spore one I think @leonperrie - and growing about 1m from a sort of full spore one - https://inaturalist.nz/observations/21333963

תמונות/קולות

מתצפת/ת

stbobservations

תאריך

פברואר 10, 2019 09:23 AM +13

תמונות/קולות

מתצפת/ת

stbobservations

תאריך

פברואר 10, 2019 09:13 AM +13

תיאור

Found at low tide

תמונות/קולות

מה

סולנום שחור (Solanum nigrum)

מתצפת/ת

kaipatiki_naturewatch

תאריך

ינואר 26, 2019 11:26 AM NZDT

תיאור

With green fruit and open flowers. Could this be something other than nigra?

תמונות/קולות

מה

זיפרגליים (תת-מחלקה Cirripedia)

מתצפת/ת

naturewatchwidow

תאריך

דצמבר 22, 2018 05:35 PM NZDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

traceybates6

תאריך

ינואר 15, 2017 04:05 PM +13

תמונות/קולות

מתצפת/ת

traceybates6

תאריך

ינואר 15, 2017 04:05 PM +13

תמונות/קולות

מתצפת/ת

arnim

תאריך

ינואר 19, 2019 09:46 AM NZDT

תיאור

Raumati has had an inundation of these wee shrimp - perhaps 15mm long - for a few days. The beach has smelled fishy now for a couple of days, a local tells me.

Rough guess at the quantity, ca. 1kg of them over a 10m length of beach, evenly spread over the km of beach I walked.

On this morning the gulls were not paying any attention to cleaning up, ref. 5th photo.

None noted further north, eg. Hokio Beach, same morning.

תמונות/קולות

מה

קרילאים (סדרה Euphausiacea)

מתצפת/ת

jacog

תאריך

ינואר 19, 2019 05:00 PM +13

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

דצמבר 29, 2017 02:50 PM NZDT

תיאור

Not sure if these are gastropods or eggs. The second photo has one on the side of the limpet

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sarahmilicich

תאריך

ספטמבר 1, 2018 11:35 AM NZST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

loudebeuzeville

תאריך

דצמבר 29, 2018 02:15 PM AEST

תיאור

Quite small, diametre of maybe 1cm, several of them, near lots of dried up blue bottles and same colour as tentacles, but didn't seem to be tentacles. It didn't sting. Was soft. Wondered if it was some type of slug with spherical cerata?? or a tunicate? I have no idea.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

ינואר 4, 2019 02:22 PM NZDT

תיאור

I think.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

אוקטובר 10, 2018 04:37 PM NZDT

תיאור

such a stunning plant and one of my favourites.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tonydiver

תאריך

דצמבר 3, 2018 09:29 AM AEDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

clinton

תאריך

נובמבר 25, 2017 06:14 AM NZDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

ספטמבר 14, 2018 04:57 PM NZST

תיאור

Here is the duplicate obs @clinton. I have also added another photo - I think those are all the same new thing?

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jacqui-nz

תאריך

אוקטובר 25, 2018 01:13 PM NZDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

דצמבר 26, 2015

מקום

Henderson Bay (Google, OSM)

תיאור

This has 5 arms but I am not too sure if it is a seven armed sea star and lost a couple of arms.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sarahmilicich

תאריך

ספטמבר 17, 2018 07:31 PM NZST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

אוגוסט 11, 2018 03:56 PM NZST

תיאור

Never seen anything like this before.

In a sea cave in a rock pool that would be close to the high tide mark. The rock pool has water in. This area was dark and these were only spotted when shining a torch around the cave.

When the tide comes in it would pound in, with the water being turbulant as this is on the west coast where a calm day is meter high waves and anything lower is a rare event.

The closest these remind me of is a wandering sea anemone, but I don't think they wander into caves, climb up the walls and find a nice rock pool to rest in.

These three where the only ones seen. Photo taken with the torch shining on them

Other Animals

תמונות/קולות

מה

בעלי חיים (ממלכה Animalia)

מתצפת/ת

rasshamra

תאריך

מאי 12, 2018 10:15 PM NZST

תיאור

Maybe

תמונות/קולות

מתצפת/ת

melissa_hutchison

תאריך

ינואר 2018

מקום

Southland, NZ (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

ינואר 13, 2017 03:56 PM NZDT

תיאור

Possibly a Carpophyllum of some kind - here is another obs of this @kaytee as well as a photo of it laid out.

Speciman collected.

The location name is not accurate - Reason

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hokonui

תאריך

דצמבר 3, 2017 07:15 PM NZDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

נובמבר 15, 2017 11:30 AM NZDT

תיאור

A lichen growing on the rocks above the splash zone at Paxton Point

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

דצמבר 14, 2016 02:07 PM NZDT

תיאור

I think this is a Notoacmea. Around 5mm and growing in the shallow subtidal that would always be under water. It was growing under a ledge.

תגיות

G2

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

יוני 17, 2016

תיאור

I am guessing this is Ircinia novaezealandiae from the NIWA splendid sponges guide Pg 57, but that name is not in the database.

Growing in the shallow subtidal zone on a rock face shaded by seaweeds.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

פברואר 13, 2017 03:18 PM NZDT

תיאור

Attached to carpophyllum in the shallow sub tidal. There are the eggs of the Sepioteuthis australis
Ref: Goat ISland Marine Reserve, Pg 38

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nzwide

תאריך

ספטמבר 7, 2011

תיאור

Limatula maoria (New Zealand File Clam)

Photo by Nicole Miller

תמונות/קולות

מתצפת/ת

memopob

תאריך

מאי 13, 2017

תיאור

Growing on an otherwise brown finger sponge.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

מאי 4, 2017 12:49 PM NZST

תיאור

The black dots on this Epopella plicata are a fungi or a lichen. Usually covering the plates, which I have seen and not realised it, these are the best example we could find.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonnicholas

תאריך

ספטמבר 20, 2017 05:00 PM NZST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jacobl

תאריך

אוגוסט 12, 2017 11:35 AM NZST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

melissa_hutchison

תאריך

יולי 11, 2017 03:55 PM NZST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

דצמבר 13, 2015

מקום

Henderson Bay (Google, OSM)

תיאור

Growing in a tidal rock pool.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

מאי 2016

תיאור

Closeup showing detail of the flower.

Grrowing by the stressful deck :D

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

מרץ 10, 2017 12:18 PM NZDT

תיאור

Never seen so much of the animal out of a shell before like this.
I think this is a Cominella.

תמונות/קולות

מה

טבורית אפורה (Notocochlis gualteriana)

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

מרץ 28, 2017 03:49 PM NZDT

תיאור

Here is an interesting one I ahve not seen before @nzshells.

In the mid intertidal zone cruising around on a rock pool. Like that onter one I found, I thought initially this was a shell on a nudibranch but on - this is a shell with the creature out. Really like the patterns on the animal as well as the shell :)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jacqui-nz

תאריך

פברואר 25, 2016

תיאור

Growing in kauri leaf ltter.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

אפריל 2017

תיאור

This has returned in its usual location now that the rains have started.

תמונות/קולות

מה

קרישית זהובה (Tremella mesenterica)

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

אפריל 2017

תיאור

a jelly like substance growing on a tree trunk.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

מרץ 2, 2017 04:40 PM NZDT

תיאור

Under a rock in the lagoon area.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

מרץ 24, 2017 11:48 AM NZDT

תיאור

Not sure what one this is. About 10mm wide.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

מרץ 3, 2017 05:41 PM NZDT

תיאור

@jacqui-nz highlighted for me these that were found down on the west coast at Karekare and wondered if they had been spotted at Otaipango - Henderson Bay. Seeing as these were spotted on the west coast I figured that the best place to find these were the Tohe - 90 Mile Beach and as I was going there that day, I kept an eye out for them and found them.

The photos that I have taken are mainly of ones still alive. I choose these photos as they highlight different parts of the animal - although somewhat blurry.

They are under 10mm in diameter, usually around 5 - 7mm. I also observed them swimming by closing the bottom and opening it, similar to how a jellyfish swims.

As we do not have an ID yet for this obs with it being a true jellyfish or maybe a Hydrozoa decided to go with Cnidarians initially as that encompases both Hydrozoa and Scyphozoa.

So here are a few more photos @clinton that may help with an ID or a difinitive class, if these in fact are the same that @jacqui-nz highlighted for me :)

Last photo (have to click the view all) shows them as blobs on the beach.

The location name is not accurate - Reason

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

פברואר 13, 2017 02:46 PM NZDT

תיאור

Floating around in the shallow subtidal - a beautiful creature :)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pjd1

תאריך

דצמבר 29, 2016

תיאור

Abundant on active sand dunes and along sand flats abutting Omamari Stream. Plants just starting to flower - images show a small plant with maturing inflorescences (some just starting to flower), growth habit, culm, leaf, leaf-sheath, and collar (note sparse hairs). This is an example of A. splendens s.s. which is a species of mobile sand and which in good conditions can be over 4 m tall (when bearing inflorescences).

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

ינואר 2017

מקום

פרטי

תיאור

Off the side of the OA - I have too many obs to find this one so I know can get the name.

תגיות

OA

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pjd1

תאריך

ינואר 2, 2017

תיאור

Common subtidally on basalt rock under Ecklonia radiata / Carpophyllum maschalocarpum kelp beds. In dark sites subjected to strong currents.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

דצמבר 22, 2016 09:52 AM NZDT

מקום

Puketiti Forest (Google, OSM)

תיאור

Growing on a tree trunk in the ngahere

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

אוקטובר 28, 2016 11:52 AM NZDT

תיאור

First one of these I have seen. Turned over a rock and it moved down to get in the water, then stayed put for all of the photos, but this is the best one. Would love a spieces ID so I can add it to the 366 project as only got 28 more to go :)

Lurking under a rock in the mid intertidal zone.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

נובמבר 28, 2016 01:41 PM NZDT

תיאור

I think. Under a rock in the mid intertidal zone.

תמונות/קולות

מה

צורניות (מחלקה Bacillariophyceae)

מתצפת/ת

clinton

תאריך

ספטמבר 8, 2015 01:01 PM NZST

תיאור

Diatom bloom (dark brown patches in the surf zone). Species responsible for these blooms on west coast North Island beaches include Attheya armata (syn. Chaetoceros armatus) and Aulacodiscus kittonii. Attheya armata is an important food of tuatua.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pjd1

תאריך

נובמבר 16, 2016

תיאור

Cultivated rengarenga lily (Arthropodium cirratum). Images taken to show floral bracts - note that these are lanceolate and that they curl back on themselves - they are not bifurcate as is the case in A. bifurcatum (see http://naturewatch.org.nz/observations/4449183, http://naturewatch.org.nz/observations/4491192, and http://naturewatch.org.nz/observations/4449183).

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cbabirat

תאריך

אוקטובר 14, 2016 11:00 AM NZDT

תיאור

Found dead on beach

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

אוקטובר 24, 2016 11:37 AM NZDT

תיאור

Lurking on a rush beside the waterlogged track. I thought it may be a heterochrome female of a species or a blue damselfly that is cold.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

ספטמבר 18, 2016 10:24 AM NZST

תיאור

Stunning little ground cover with small yellow flowers.

Growing in the old serpintine quarry at North Cape.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

אוקטובר 16, 2016 03:10 PM NZDT

תיאור

Another small barnacle on a green lipped mussel. Not seen the lined patterns before on a barnacle.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

אוקטובר 16, 2016 01:31 PM NZDT

תיאור

Growing on the Bluff

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

אוקטובר 13, 2016 12:53 PM NZDT

תיאור

Growing in the back dunes

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony_wills

תאריך

אוקטובר 6, 2016 04:06 PM NZDT

תיאור

A lot of these on one piece of seaweed. Also found the other brooding anemone together with one of these on the same piece of seaweed (see 6th photo). The larger one is often identified a C. nutrix too, but I have no idea why apart from the fact it is also a brooding anemone and found in the same places - that one looks like an Epiactis species to me.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

ספטמבר 29, 2016 01:07 PM NZDT

מקום

Henderson Bay (Google, OSM)

תיאור

Growing in the low intertidal zone.

תמונות/קולות

מה

אדומיות (פילום Rhodophyta)

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

ספטמבר 29, 2016 12:08 PM NZDT

מקום

Henderson Bay (Google, OSM)

תיאור

Often see splashes of these red algae growing under brown seaweeds in the low to shallow intertidal zone.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

ספטמבר 2, 2016 03:46 PM NZST

מקום

Henderson Bay (Google, OSM)

תיאור

Running across the bottom of a side tidal gut in the low intertidal zone.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

ספטמבר 27, 2016 11:15 AM NZDT

מקום

Henderson Bay (Google, OSM)

תיאור

The usual
Exosphaeroma gigas that I see around here.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

ספטמבר 21, 2016 10:10 AM NZST

תיאור

Showcasing how the colours of a lichen can change when wet.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

ספטמבר 18, 2016 08:44 AM NZST

תיאור

Growing up the money tree.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

ספטמבר 18, 2016 10:06 AM NZST

תיאור

Flat sprawling plant growing in the old serpintine quarry.

תמונות/קולות

מה

חלזונות (מחלקה Gastropoda)

מתצפת/ת

heni

תאריך

ספטמבר 10, 2016 01:32 PM NZST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

ספטמבר 2016

מקום

פרטי

תיאור

Not sure if this is Ramalina celastri or one of the unnamed pseices lurking.

תגיות

BT1

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

ספטמבר 5, 2016 02:29 PM NZST

מקום

Henderson Bay (Google, OSM)

תיאור

I so have to remember what this one is.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

ספטמבר 2, 2016 03:48 PM NZST

מקום

Henderson Bay (Google, OSM)

תיאור

Ok I know shocking photos with drips all over them but these were the best that I could get. I have never seen a chiton this colour before with the bright red plates and mantle. Under 15mm long on the side of a rock in the low intertidal zone.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

אוגוסט 2016

מקום

פרטי

תיאור

Growing on the back track in a very wet area at this time of year.

Now hopefully I can get an ID for this one unless it is still not developed enough for that! LOL

תגיות

BT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

אוגוסט 18, 2016 02:34 PM NZST

מקום

Henderson Bay (Google, OSM)

תיאור

On the rocks in the low intertidal zone. 20mm long.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

אוגוסט 18, 2016 03:01 PM NZST

מקום

Henderson Bay (Google, OSM)

תיאור

I am picking either a Cellana flava or a Cellana radians. But then again I could be totally wrong! LOL

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

אוגוסט 18, 2016 01:55 PM NZST

מקום

Henderson Bay (Google, OSM)

תיאור

I think this is what this one is.

Growing in a side tidal gut at the low intertidal level.

Pen marks of gloves are 10mm apart.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

אוגוסט 18, 2016 02:42 PM NZST

מקום

Henderson Bay (Google, OSM)

תיאור

I think. Living in the shallow sub tidal. Pen marks on glove 10mm apart.

תגיות

תמונות/קולות

מה

פלפלון דמוי-אלה (Schinus terebinthifolia)

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

אוגוסט 2016

מקום

פרטי

תיאור

Don't have a clue what this is. Found growing under wattle / banksia that is being removed to allow the native bush around to regenerate.

If it is native / endemic it will live, if not it will die :)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

יולי 20, 2016 03:40 PM NZST

מקום

Henderson Bay (Google, OSM)

תיאור

Juvenile wandering around.
Low intertidal zone.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

יולי 21, 2016 04:44 PM NZST

מקום

Henderson Bay (Google, OSM)

תיאור

I think this is what this one is. Growing in the shallow sub tidal zone.

תגיות

תמונות/קולות

מה

אדומיות (פילום Rhodophyta)

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

אוגוסט 3, 2016 02:25 PM NZST

תיאור

Low intertidal / shallow sub tidal zone

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

יולי 20, 2016 04:10 PM NZST

מקום

Henderson Bay (Google, OSM)

תיאור

A new type of tube worm for me - I did try red tube worm, but don't think it is that. Then I tried orange tube worm, but none. So will start with worm snails :) Really small - only spotted it in the photo and not when taking photos of this area.
Low intertidal zone.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

אוגוסט 9, 2016 02:00 PM NZST

מקום

Henderson Bay (Google, OSM)

תיאור

I think this is a type of moss.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

אוגוסט 9, 2016 02:19 PM NZST

מקום

Henderson Bay (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

אוגוסט 9, 2016 01:54 PM NZST

מקום

Henderson Bay (Google, OSM)

תיאור

Not sure which species of sundew this is and if it has the flowers to be able to tell what it is yet.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

אוגוסט 8, 2016 05:00 PM NZST

מקום

Henderson Bay (Google, OSM)

תיאור

Low growing plant growing beside the track.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

אוגוסט 3, 2016 03:36 PM NZST

מקום

Henderson Bay (Google, OSM)

תיאור

Probably not a virgin paua as it is only about 20mm long. Found under a rock in the shallow sub tidal.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

אוגוסט 6, 2016 04:08 PM NZST

מקום

Henderson Bay (Google, OSM)

תיאור

growing by the track

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

אוגוסט 3, 2016 04:06 PM NZST

מקום

Henderson Bay (Google, OSM)

תיאור

Total guess but I think this is Crocodia aurata as it does grow around here on manuka. However, this was on a stick on the beach - the stick was probably pohutukawa.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tangatawhenua

תאריך

דצמבר 25, 2015

מקום

Henderson Bay (Google, OSM)

תיאור

Clinging to rocks by a tidal pool