תמונות/קולות

מה

עקעק זנבתן (Pica pica)

מתצפת.ת

bitsnbirds

תאריך

מאי 12, 2022 08:07 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מה

אדמונית אירופית (Pyrrhula pyrrhula)

מתצפת.ת

rosiekane

תאריך

מאי 16, 2022 12:27 לפנה"צ BST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rosiekane

תאריך

מאי 15, 2022 06:40 אחה"צ BST

תמונות/קולות

מה

תור צווארון (Streptopelia decaocto)

מתצפת.ת

rosiekane

תאריך

מאי 16, 2022 12:10 לפנה"צ BST

תמונות/קולות

מה

ברכיה (Anas platyrhynchos)

מתצפת.ת

rosiekane

תאריך

מאי 16, 2022 04:20 אחה"צ BST

תמונות/קולות

מה

קאק (Corvus monedula)

מתצפת.ת

grokin

תאריך

אוגוסט 13, 2019 12:15 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מה

עורב מזרע (Corvus frugilegus)

מתצפת.ת

lorenzo_zambetti

תאריך

אוגוסט 14, 2020 10:58 לפנה"צ BST