תמונות/קולות

מתצפת/ת

kaleallerion99

תאריך

אוגוסט 9, 2020 08:45 AM CDT

תיאור

Thirsty boy found in the church building

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kaleallerion99

תאריך

ספטמבר 13, 2020 09:41 AM CDT

תיאור

I found this pretty girl flailing around on the ground. I felt a little bad just sitting there taking pictures of her as she is clearly not doing well.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

nealbailey

תאריך

יוני 26, 2020

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

יוני 10, 2019 10:31 AM UTC

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Found ‘em on my cieling. Got a picture of it blowing off my arm.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

יוני 10, 2019 11:57 AM UTC

תיאור

Took eternity, but I got a close up!

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

יוני 10, 2019 12:01 PM UTC

תיאור

These guys never land!

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

יוני 10, 2019 12:04 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

יוני 18, 2019 02:07 PM UTC

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

יוני 5, 2019 12:40 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

יוני 27, 2019 11:13 AM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

יולי 7, 2019 04:29 PM UTC

תיאור

Found with @somesecretpie

תמונות/קולות

מה

זבוב החייל השחור Hermetia illucens

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

יולי 9, 2019 04:16 PM UTC

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

יולי 11, 2019 01:46 PM UTC

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

יולי 11, 2019 02:17 PM UTC

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

יולי 29, 2019 11:50 AM UTC

תיאור

Love these guys. Smaller than others I’ve seen; anyone know why its antennas are shriveled/missing? Thumbnail image is my sister.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

יולי 29, 2019 11:53 AM UTC

תיאור

My sister beat me, getting him on her face before I could! If only the green on his wings showed up more on camera.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

יולי 31, 2019 12:06 PM UTC

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

A beautiful pest! Flittin’ around pumpkins that’re growing up in the compost pile.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

אוגוסט 6, 2019 05:19 PM UTC

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

מושית אסייתית Harmonia axyridis

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

אוגוסט 8, 2019 01:27 PM UTC

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

אוגוסט 8, 2019 01:16 PM UTC

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

אוגוסט 12, 2019 02:57 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

אוגוסט 12, 2019 04:34 PM UTC

תיאור

First Io moth! Was so lucky that @kaleallerion99 got a video of it fluttering around my face, so I took frame from that.
Now I need to find a female!

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

אוגוסט 31, 2019 04:02 PM UTC

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

I love these gals. Put a drop of water on my finger so she could drink. The amorphous red blob photobombing her is my father’s betta fish.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

ספטמבר 13, 2019 02:50 PM UTC

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Found him climbing on my father’s fish tank; he’s been hanging around there for a couple days.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

ספטמבר 15, 2019 09:20 AM UTC

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Growing out of a Texas laurel’s roots.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

אפריל 8, 2020 04:42 PM UTC

תיאור

Picked him up and he popped out!

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

אפריל 8, 2020 07:01 PM UTC

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

אפריל 28, 2020 03:28 PM UTC

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

This guy has a square chunk taken out of one wing. Last picture is a different buckeye.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

מאי 1, 2020 04:14 PM UTC

תיאור

What a legendary lad. If only his eyes were truly shaped like Texas.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

מאי 2, 2020 03:12 PM UTC

תיאור

I love cooperative boingers.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

מאי 2, 2020 09:10 PM UTC

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Is that a moth on a rose staring into the abyss? Indeed.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

מאי 3, 2020 04:54 PM UTC

תיאור

Tightroping would be significantly easier with eight legs, I imagine.

תמונות/קולות

מה

מושית השבע (פרת משה רבנו ) Coccinella septempunctata

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

מאי 6, 2020 02:32 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

מאי 7, 2020 11:16 AM CDT

תיאור

Found our first lovely lady with @kaleallerion99!

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

מאי 7, 2020 11:29 AM CDT

תיאור

The dreaded bee-bruncher.
Anyone know what the bee is?

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

מאי 9, 2020 04:49 PM CDT

תיאור

How did his interview go? Well, he bluet.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

מאי 10, 2020 06:07 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

מאי 11, 2020 03:19 PM CDT

תיאור

Shoulders are red,
Their eyes are, too.
Chinaberry?
It’s what they chew.

I’m so sorry.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

מאי 11, 2020 04:23 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

מאי 13, 2020 11:01 PM CDT

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

I wasn’t gonna image this guy stalking the other bugs on my sheet. Then he squared off with a moth until the wind blew them apart. He caught a more manageable snack afterwards.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

מאי 26, 2020 11:53 AM CDT

תיאור

Love the orange pollen baskets!

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

מאי 26, 2020 01:31 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

מאי 26, 2020 01:15 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

מאי 26, 2020 06:11 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

מאי 28, 2020 03:33 PM CDT

תיאור

So beautiful. Wish I’d gotten a clear picture of that iridescent blue.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kaleallerion99

תאריך

מאי 30, 2020 08:32 PM CDT

תיאור

@Silvirs and I were having way too much fun with these tarantulas.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

lovebirder

תאריך

מאי 12, 2020 11:56 PM CDT

תיאור

Wheel Bug nymph closing in on a Moonseed Moth - I did intervene.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kaleallerion99

תאריך

מאי 14, 2020 05:52 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kaleallerion99

תאריך

יולי 17, 2019 11:36 AM CDT

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kaleallerion99

תאריך

יולי 26, 2019 08:26 AM CDT

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brentano

תאריך

יולי 20, 2019 10:25 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brentano

תאריך

יולי 20, 2019 10:26 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kaleallerion99

תאריך

יוני 4, 2019 07:25 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

מאי 12, 2019 02:27 PM UTC

תיאור

Found on a

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

מאי 12, 2019 02:13 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

מאי 12, 2019 03:45 PM UTC

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

On a yarrow flower

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

מאי 12, 2019 03:50 PM UTC

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

On a yarrow flower

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

מאי 12, 2019 04:17 PM UTC

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Found on a black and blue sage plant

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silvirs

תאריך

מאי 13, 2019 05:39 PM UTC

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Leaf-legged bug nymph? I like him.