תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

nortonsantos

תאריך

מרץ 14, 2020 06:46 AM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

nortonsantos

תאריך

מרץ 3, 2020 08:40 AM -03

מקום

Bahia, BR (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vireolanius

תאריך

דצמבר 24, 2018 08:04 AM PST

מקום

California, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vireolanius

תאריך

מרץ 20, 2019 10:11 AM PDT

מקום

California, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

serpophaga

תאריך

מרץ 28, 2019 08:11 AM PDT

מקום

California, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pileated

תאריך

מרץ 23, 2019 04:03 PM PDT

תמונות/קולות

Square

מה

שבלולי-יבשה סדרה Stylommatophora

מתצפת/ת

cedric_lee

תאריך

מרץ 26, 2019 10:00 AM PDT

מקום

California, US (Google, OSM)

תיאור

probably Micrarionta

תמונות/קולות

Square

מה

זוטקרבאים סדרה Pseudoscorpiones

מתצפת/ת

cedric_lee

תאריך

מרץ 26, 2019 02:17 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cedric_lee

תאריך

מרץ 25, 2019 10:05 AM PDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

cedric_lee

תאריך

מרץ 25, 2019 02:54 PM PDT

מקום

California, US (Google, OSM)

תיאור

Micrarionta gabbi maxima compared to M. gabbi

תמונות/קולות

מתצפת/ת

shrike2

תאריך

מרץ 28, 2018 01:07 PM PDT

מקום

California, US (Google, OSM)

תיאור

An endangered bird endemic to San Clemente Island, the San Clemente Loggerhead Shrike preys on a formerly endangered reptile endemic to the California Channel Islands, the Island Night Lizard (Xantusia riversiana). The shrike caught this lizard, gave the tail to his mate as a courtship gift, ate most of the body, and cached the head for later.