תמונות/קולות

מתצפת/ת

bealeiderman

תאריך

ספטמבר 24, 2022 11:48 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

itsmelucy

תאריך

אוגוסט 24, 2022 10:36 AM CDT

מקום

Centro (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dgirgente

תאריך

אוגוסט 29, 2022 07:53 PM EDT

תיאור

Pic of butterfly depositing eggs taken from far away so excuse the poor quality!

תמונות/קולות

מתצפת/ת

candrews804

תאריך

אוגוסט 23, 2022 11:46 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bealeiderman

תאריך

יולי 30, 2022 11:38 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeffdc

תאריך

יולי 10, 2022 03:32 PM EDT

תיאור

Q alba

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gneissplace

תאריך

יוני 20, 2022 05:00 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nasehenry

תאריך

יוני 4, 2022 01:45 PM EDT

תמונות/קולות

מה

אדום חזה אמריקאי (Turdus migratorius)

מתצפת/ת

kbeza31979

תאריך

אפריל 23, 2022 09:51 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

m_ellis

תאריך

אפריל 24, 2022 10:43 PM -05

מקום

Jama, Ecuador (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rosreil

תאריך

אפריל 29, 2022 07:19 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeffdc

תאריך

אפריל 17, 2022 03:41 PM EDT

תמונות/קולות

מה

פיטולקה אמריקאית (Phytolacca americana)

מתצפת/ת

jeffdc

תאריך

אפריל 4, 2022 06:16 PM EDT

תיאור

The annual return of the icy weather larder for the local Northern Cardinal pair. It provided for them all Winter.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

springfevah

תאריך

מאי 26, 2021 12:40 PM EDT

תיאור

Caterpillar found hanging on flower pot 050921 (posted previously.) Hatched early evening 052521.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dgirgente

תאריך

אפריל 2, 2022 10:45 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vlstone

תאריך

ספטמבר 15, 2020 10:19 AM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

heiserc

תאריך

מרץ 11, 2022 01:08 PM EST

תיאור

Vernal Pool #2.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

springfevah

תאריך

פברואר 12, 2022 09:06 PM EST

תיאור

021222: 2 1/4 inches. Male Imperial moth? Pupa found in yard. Heavy, but no movement, not sure if viable.

070422: Moth has not hatched, no movement/casing stiff.

071722: Confirmed, dead. No ID possible.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gatorhawk

תאריך

ספטמבר 30, 2021 05:02 PM EDT

תיאור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

angelmario

תאריך

דצמבר 22, 2021 10:29 AM -05

תמונות/קולות

מה

ליגוסטרום יפני (Ligustrum japonicum)

מתצפת/ת

schizoform

תאריך

דצמבר 29, 2021 11:10 AM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

allenbelden

תאריך

אוגוסט 27, 2014 12:24 PM UTC

תמונות/קולות

מה

לבנית גדולה (Ardea alba)

מתצפת/ת

allenbelden

תאריך

ינואר 28, 2013 04:47 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jithesh

תאריך

ינואר 26, 2021 12:07 AM IST

מקום

Sanoor (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tiffanyquick

תאריך

אפריל 21, 2021 02:57 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karensolana

תאריך

אוקטובר 22, 2021 09:53 AM EDT

תמונות/קולות

מה

אלה סינית (Pistacia chinensis)

מתצפת/ת

schizoform

תאריך

אוקטובר 17, 2019 12:22 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rosreil

תאריך

נובמבר 13, 2021 04:07 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

springfevah

תאריך

אוקטובר 14, 2021 10:52 AM EDT

תיאור

Hard to tell, but 3 individuals here. Found together under scrap wood.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

springfevah

תאריך

אוקטובר 26, 2021 10:46 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

springfevah

תאריך

אוקטובר 25, 2021 08:46 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

buggyboo

תאריך

אוקטובר 26, 2021 02:22 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

louiseinva

תאריך

אוגוסט 31, 2021 09:52 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

allenbelden

תאריך

אפריל 25, 2011 03:36 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

redpandacat

תאריך

אוקטובר 6, 2021 10:22 AM CST

תיאור

So pretty!

תמונות/קולות

מתצפת/ת

michellearnold

תאריך

אוקטובר 2021

תמונות/קולות

מתצפת/ת

allenbelden

תאריך

יוני 9, 2018 08:58 AM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

allenbelden

תאריך

יולי 30, 2017 11:20 AM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dgirgente

תאריך

אוקטובר 4, 2021 03:40 PM EDT

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת/ת

matthewbatdorf

תאריך

אוקטובר 3, 2021 11:37 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeffdc

תאריך

ספטמבר 29, 2021 02:37 PM EDT

תיאור

Honestly, no idea what this is. Found in a dry creek bed.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sharrow-sparrow

תאריך

אוגוסט 28, 2021 02:25 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeffdc

תאריך

אוגוסט 29, 2021 03:31 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

louiseinva

תאריך

יולי 26, 2021 09:59 AM EDT

תיאור

Seemed larger than a Starbellied Orbweaver, and much more colorful than the examples I viewed. On Switch grass and around Rattlesnake master in my pollinator garden. Surrounded by woods with streams. Clay soil.

תמונות/קולות

מה

עינפזיים (משפחה Chrysopidae)

מתצפת/ת

theydra

תאריך

אוגוסט 23, 2021 11:13 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeffdc

תאריך

אוגוסט 4, 2021 03:05 PM EDT

תיאור

Under Q falcata

Parasitoids here https://www.inaturalist.org/observations/116623157

תמונות/קולות

מתצפת/ת

louiseinva

תאריך

יולי 16, 2021 05:53 PM EDT

תיאור

Dark hairs

תמונות/קולות

מתצפת/ת

schizoform

תאריך

מאי 19, 2021 11:57 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pgwamsley

תאריך

אפריל 24, 2021 11:37 AM EDT

תיאור

It appears to have nine petals.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

schizoform

תאריך

אפריל 23, 2021 03:55 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeffdc

תאריך

יולי 8, 2020 10:32 AM EDT

תיאור

Nest with at least 2 nestlings.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeffdc

תאריך

יולי 14, 2020 05:37 PM EDT

תיאור

Papa (heard him sing) with the three chicks. They are getting big, barely fit in the nest.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

louiseinva

תאריך

יוני 18, 2021 10:09 AM EDT

תיאור

In my pollinator garden which is surrounded by woods with streams. Clay soil.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

schoenitz

תאריך

מאי 12, 2021 07:08 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeffdc

תאריך

מאי 8, 2021 01:30 PM EDT

תיאור

Q palustris - looks like I caught a visitor busting in

תמונות/קולות

מתצפת/ת

juan_sphex

תאריך

אפריל 2021

תיאור

Very cryptic, fly landed very close to it and immediately regretted it.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kdmeade

תאריך

אפריל 15, 2021 12:03 PM EDT

תיאור

Large tree stump resprouting with several years worth of growth from base. Cant tell if chestnut or type of oak. Found in moist bottomland forest

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joseph92

תאריך

יוני 23, 2018 07:12 AM EDT

תמונות/קולות

מה

תור אמריקנית (Zenaida macroura)

מתצפת/ת

sharrow-sparrow

תאריך

אפריל 4, 2021 01:16 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emily_trent

תאריך

מרץ 30, 2021 07:12 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

candrews804

תאריך

מרץ 30, 2021 11:48 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jules-amanita

תאריך

אוגוסט 2020

מקום

Virginia, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bealeiderman

תאריך

יוני 26, 2020 12:58 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

louiseinva

תאריך

ספטמבר 19, 2019 01:01 PM EDT

תיאור

Humped Trashline Orbweaver Cyclosa turbinata?

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bealeiderman

תאריך

אוגוסט 7, 2020 11:33 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

louiseinva

תאריך

דצמבר 5, 2017 06:05 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joseph92

תאריך

אוגוסט 14, 2020 06:21 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joseph92

תאריך

אוגוסט 14, 2020 01:54 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joseph92

תאריך

נובמבר 17, 2018 06:37 PM EST

מקום

4, VA, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

louiseinva

תאריך

יוני 25, 2019 01:30 PM EDT

תיאור

Clay soil.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joey_t

תאריך

ספטמבר 23, 2020 01:07 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

candrews804

תאריך

פברואר 23, 2021 11:12 AM EST

מקום

Chester, VA, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jacob62

תאריך

ספטמבר 27, 2020 04:22 PM EDT

תיאור

Munching on a cabbage white (Pieris rapae).

תמונות/קולות

מה

עכברים (משפחת על Muroidea)

מתצפת/ת

peopleperson

תאריך

פברואר 10, 2020 08:57 AM EST

תיאור

Little fellow was running around inside the main building so I took him out, would've snapped a shot before I released him back outside but everyone was screaming get that thing out of here.

תמונות/קולות

מה

אנפה כחולה גדולה (Ardea herodias)

מתצפת/ת

louiseinva

תאריך

אוגוסט 26, 2019 07:55 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

allenbelden

תאריך

ספטמבר 29, 2020 02:42 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

louiseinva

תאריך

מרץ 28, 2020 01:18 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

madisonearls

תאריך

ספטמבר 30, 2020 06:29 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

catherineharold

תאריך

ספטמבר 20, 2020 01:40 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eraskin

תאריך

אוקטובר 2019

מקום

United States (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

johngoldhamer

תאריך

דצמבר 30, 2020 07:49 PM EST

תיאור

Fluoresces very bright under longwave UV

תמונות/קולות

מתצפת/ת

louiseinva

תאריך

יולי 9, 2019 11:22 AM EDT

תיאור

On Rattlesnake master

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gothdragon

תאריך

ספטמבר 24, 2020 09:35 PM EDT

תיאור

I’m not sure if this is a Green Tree Frog or a Squirrel Tree Frog. I thought Green Tree Frogs had to have a white stripe on their sides, but this one lacks that.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

allenbelden

תאריך

ספטמבר 22, 2020 03:35 PM UTC

תיאור

Drawn-down muddy bar along a secondary channel of the James River.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeongyoo

תאריך

אוגוסט 30, 2020 02:24 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dgirgente

תאריך

ספטמבר 2018

מקום

Virginia, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pkwoodard

תאריך

ספטמבר 2020

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mrlat

תאריך

ספטמבר 6, 2020 12:58 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

michellearnold

תאריך

אוגוסט 23, 2020 06:39 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

allenbelden

תאריך

אוגוסט 20, 2020

תמונות/קולות

מה

סרטבישיים (משפחה Thomisidae)

מתצפת/ת

williamsm7

תאריך

אוגוסט 20, 2020 09:31 PM UTC

תיאור

Beautiful guy who came up to my blacklight sheet but unfortunately didnt take advantage of the plethora of mayflies and caddisflies

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nagu

תאריך

אוגוסט 17, 2020 09:59 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zakkmccormick

תאריך

אוגוסט 1, 2020 03:13 PM EDT

תיאור

With prey

תמונות/קולות

מתצפת/ת

allenbelden

תאריך

יולי 25, 2020

תמונות/קולות

מתצפת/ת

raycschmidt

תאריך

יוני 30, 2020 08:13 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jacob62

תאריך

יולי 12, 2020 02:24 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

beckykrva

תאריך

יולי 11, 2020 11:01 AM EDT

תמונות/קולות

מה

גלגלניים (משפחה Araneidae)

מתצפת/ת

moonhardt

תאריך

יולי 8, 2020 02:10 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cilywbt

תאריך

יוני 10, 2020 03:26 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

louiseinva

תאריך

יוני 26, 2020 11:04 AM HST

תיאור

On a purple cone flower