תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

מרץ 19, 2021 11:05 AM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

מרץ 20, 2021 09:38 AM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

מרץ 20, 2021 09:42 AM IST

תמונות/קולות

Square

מה

אוח יערוני Bubo nipalensis

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

מרץ 20, 2021 10:47 AM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

מרץ 12, 2021 07:56 AM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

דצמבר 28, 2020 09:33 AM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

דצמבר 28, 2020 10:16 AM IST

תמונות/קולות

Square

מה

נץ מצוי Accipiter nisus

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

דצמבר 28, 2020 07:22 AM IST

תמונות/קולות

Square

מה

זרון פס Circus pygargus

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

ינואר 13, 2021 06:16 PM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

פברואר 13, 2021

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

נובמבר 10, 2013 12:58 PM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

אפריל 24, 2016 05:36 PM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

מאי 15, 2017 02:41 PM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

אוגוסט 17, 2017 01:38 PM IST

תמונות/קולות

Square

מה

אגמית מצויה Fulica atra

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

נובמבר 29, 2017 05:25 PM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

ספטמבר 12, 2017 10:16 AM IST

תמונות/קולות

Square

מה

מגלן שחור-ראש Threskiornis melanocephalus

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

ינואר 17, 2018 03:55 PM IST

מקום

Maharashtra, IN (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

שלדג גמדי Alcedo atthis

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

דצמבר 22, 2017 06:04 PM IST

תמונות/קולות

Square

מה

אגמית מצויה Fulica atra

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

נובמבר 16, 2017 04:16 PM IST

תמונות/קולות

Square

מה

אנפת לילה Nycticorax nycticorax

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

נובמבר 16, 2017 05:51 PM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

נובמבר 29, 2017 04:43 PM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

נובמבר 29, 2017 02:18 PM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

נובמבר 29, 2017 02:16 PM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

פברואר 24, 2018 10:59 AM IST

תמונות/קולות

מה

שקנאי מסולסל Pelecanus crispus

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

פברואר 24, 2018 11:34 AM IST

מקום

Gujarat, IN (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

פברואר 24, 2018 12:00 PM IST

תמונות/קולות

Square

מה

חרמשון גדול Numenius arquata

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

פברואר 24, 2018 12:02 PM IST

תמונות/קולות

Square

מה

קיווית לבנת-זנב Vanellus leucurus

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

פברואר 25, 2018 09:35 AM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

ינואר 17, 2018 02:06 PM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

ינואר 17, 2018 02:43 PM IST

מקום

Maharashtra, IN (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

מרץ 9, 2018 02:53 PM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

פברואר 2, 2018 09:40 AM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

אפריל 13, 2018 06:38 PM IST

תמונות/קולות

Square

מה

ביצנית אדומת רגל Tringa erythropus

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

אפריל 13, 2018 06:16 PM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

אפריל 13, 2018 05:30 PM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

יוני 9, 2018 11:55 AM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

יוני 17, 2018 04:35 PM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

יוני 17, 2018 04:25 PM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

יוני 17, 2018 05:53 PM IST

תמונות/קולות

Square

מה

אנפית בקר Bubulcus ibis

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

יוני 17, 2018 11:16 AM IST

תמונות/קולות

Square

מה

אנפית בקר Bubulcus ibis

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

יוני 9, 2018 02:51 PM IST

תמונות/קולות

Square

מה

פורפיריה כחולה Porphyrio poliocephalus

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

יולי 3, 2018 04:23 PM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

יולי 3, 2018 12:54 PM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

ספטמבר 25, 2018 05:50 PM IST

תמונות/קולות

Square

מה

סנונית המערות Cecropis daurica

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

ספטמבר 26, 2018 09:41 AM IST

תמונות/קולות

Square

מה

כרוון הודי Burhinus indicus

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

ספטמבר 26, 2018 08:14 AM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

ספטמבר 26, 2018 09:12 AM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

ספטמבר 1, 2018 02:07 PM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

אוקטובר 2, 2018 08:35 AM IST

מקום

Pune, IN-MH, IN (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

אנפה ארגמנית Ardea purpurea

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

אוקטובר 2, 2018 10:40 AM IST

תמונות/קולות

Square

מה

אגמית מצויה Fulica atra

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

אוקטובר 11, 2018 05:52 PM IST

תמונות/קולות

Square

מה

שרקרק ירוק Merops persicus

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

אוקטובר 11, 2018 05:35 PM IST

תמונות/קולות

Square

מה

שלך Pandion haliaetus

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

אוקטובר 29, 2018 01:05 PM IST

תמונות/קולות

Square

מה

אנפה אפורה Ardea cinerea

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

אוקטובר 29, 2018 04:49 PM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

אוקטובר 29, 2018 05:51 PM IST

תמונות/קולות

Square

מה

קזרקה חלודית Tadorna ferruginea

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

נובמבר 20, 2018 03:52 PM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

נובמבר 27, 2018 11:35 AM IST

תמונות/קולות

Square

מה

בז נודד Falco peregrinus

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

נובמבר 27, 2018 04:53 PM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

נובמבר 27, 2018 04:24 PM IST

תמונות/קולות

Square

מה

חסידה לבנה Ciconia ciconia

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

נובמבר 27, 2018 10:55 AM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

נובמבר 13, 2018 09:41 AM IST

תמונות/קולות

Square

מה

כחול חזה (זמיר) Luscinia svecica

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

נובמבר 14, 2018 07:23 AM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

נובמבר 20, 2018 11:48 AM IST

תמונות/קולות

Square

מה

צולל מצויץ Aythya fuligula

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

דצמבר 21, 2018 09:01 AM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

דצמבר 21, 2018 02:54 PM IST

תמונות/קולות

Square

מה

שחפית כספית Hydroprogne caspia

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

ינואר 23, 2019 10:46 AM IST

תמונות/קולות

Square

מה

חסידן צבוע Mycteria leucocephala

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

ינואר 23, 2019 10:47 AM IST

מקום

Pune, IN-MH, IN (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

ינואר 16, 2019 12:04 PM IST

תמונות/קולות

Square

מה

שחפית כספית Hydroprogne caspia

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

ינואר 23, 2019 05:09 PM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

מרץ 17, 2019 10:20 AM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

מרץ 16, 2019 10:03 AM IST

תמונות/קולות

Square

מה

חרטומית ביצות Gallinago gallinago

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

מרץ 15, 2019 09:42 AM IST

תמונות/קולות

Square

מה

ביצנית מנומרת Tringa glareola

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

מרץ 15, 2019 09:41 AM IST

תמונות/קולות

Square

מה

ביצנית מנומרת Tringa glareola

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

אפריל 11, 2019 08:15 AM IST

תמונות/קולות

מה

דררה שזיפית Psittacula cyanocephala

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

מרץ 25, 2019 06:33 PM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

מאי 8, 2019 03:30 PM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

מאי 8, 2019 12:02 PM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

מאי 8, 2019 01:11 PM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

מאי 8, 2019 01:07 PM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

מאי 8, 2019 10:24 AM IST

תמונות/קולות

Square

מה

סלעית מדבר Oenanthe deserti

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

ינואר 31, 2020 05:05 PM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

ינואר 31, 2020 03:54 PM IST

תמונות/קולות

Square

מה

טדורנה ירוקת ראש Tadorna tadorna

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

ינואר 31, 2020 07:52 AM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

ינואר 30, 2020 03:16 PM IST

תמונות/קולות

Square

מה

שלצדף החוף Haematopus ostralegus

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

ינואר 30, 2020 02:41 PM IST

מקום

India (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

חרמשון גדול Numenius arquata

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

ינואר 30, 2020 03:23 PM IST

מקום

India (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

רץ מדבר Cursorius cursor

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

ינואר 29, 2020 05:31 PM IST

תמונות/קולות

Square

מה

אלימון Alaemon alaudipes

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

ינואר 29, 2020 05:08 PM IST

תמונות/קולות

Square

מה

עקב עיטי Buteo rufinus

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

ינואר 29, 2020 06:16 PM IST

תמונות/קולות

Square

מה

ביצנית אדומת רגל Tringa erythropus

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

פברואר 1, 2020 03:53 PM IST

תמונות/קולות

Square

מה

גבתון הרים Emberiza buchanani

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

פברואר 1, 2020 03:50 PM IST

תמונות/קולות

Square

מה

עפרוני פסגות Melanocorypha bimaculata

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

פברואר 1, 2020 07:56 AM IST

תמונות/קולות

Square

מה

סבכי מדבר Sylvia nana

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

פברואר 1, 2020 08:58 AM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

פברואר 1, 2020 08:33 AM IST

מקום

India (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

פרונוס סוג Prunus

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

אוקטובר 31, 2019 04:21 PM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

נובמבר 4, 2019 10:24 AM IST

מקום

Assam, IN (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

מרבו קטן Leptoptilos javanicus

מתצפת/ת

rujutavinod

תאריך

נובמבר 4, 2019 10:56 AM IST

מקום

Assam, IN (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

abinashbiswal

תאריך

מרץ 19, 2020 10:03 PM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

abinashbiswal

תאריך

מרץ 19, 2020 10:46 PM IST

תמונות/קולות

Square

מה

פרפראים ועשים סדרה Lepidoptera

מתצפת/ת

abinashbiswal

תאריך

מרץ 19, 2020 10:05 PM IST