תמונות/קולות

מתצפת.ת

rstanton13

תאריך

יולי 2024

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

סנאי אפור (Sciurus carolinensis)

מתצפת.ת

cinnamon325

תאריך

יוני 6, 2024 05:30 אחה"צ EDT

תיאור

he has been terrorizing our apartment

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ph_hsu

תאריך

מאי 2023

מקום

Taiwan (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

adit

תאריך

יוני 2024

מקום

Kerala, IN (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rstanton13

תאריך

מאי 20, 2024 08:59 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

john_erickson

תאריך

מאי 24, 2024 07:51 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

efalquet

תאריך

מאי 2024

מקום

New Jersey, US (Google, OSM)

תיאור

Witnessed what I believe to be a mating ball of water snakes, about 8+ smaller ones crowded around 2 bigger females.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wchooker56

תאריך

מאי 25, 2024 02:25 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rstanton13

תאריך

אפריל 2024

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cinnamon325

תאריך

מאי 2024

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

holy fuck …. lifer and probably my best NY find yet!! Absolutely perfect adorable little seven-striped queen

✅ flip New York’s rarest snake

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rstanton13

תאריך

מאי 2024

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rstanton13

תאריך

מאי 2024

מקום

New Jersey, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rstanton13

תאריך

מאי 2024

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

Two individuals. Seems to be a decent population, we found both within ~30 minutes in the same area.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

soggyboots

תאריך

מרץ 28, 2024 09:51 אחה"צ AEST

תיאור

Eastern small eyed snake consuming a juvenile Yellow Faced Whipsnake on the road

This observation is for the small eyed snake

There is a separate observation for the whip snake

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rstanton13

תאריך

אפריל 2024

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rstanton13

תאריך

אפריל 2024

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rstanton13

תאריך

אפריל 2024

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rstanton13

תאריך

יולי 2023

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

Gravid?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christianmarty

תאריך

חסר תאריך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rstanton13

תאריך

ספטמבר 2023

מקום

New Jersey, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rstanton13

תאריך

פברואר 2024

מקום

United States (Google, OSM)

תיאור

should I duplicate for the observation of @selasphorus at the end?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rstanton13

תאריך

יולי 2023

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rstanton13

תאריך

אוגוסט 17, 2023 02:38 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rstanton13

תאריך

אפריל 5, 2023 12:55 אחה"צ CDT

מקום

Alpine, TX, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

עכסן מעוצה (Crotalus horridus)

מתצפת.ת

rstanton13

תאריך

אוגוסט 2023

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

עכסן מעוצה (Crotalus horridus)

מתצפת.ת

rstanton13

תאריך

ספטמבר 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rstanton13

תאריך

יולי 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rstanton13

תאריך

ינואר 10, 2024 08:14 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rstanton13

תאריך

נובמבר 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rstanton13

תאריך

ספטמבר 2023

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

hell yeah

תמונות/קולות

מתצפת.ת

squeaksquawk

תאריך

יולי 29, 2023 11:43 לפנה"צ EDT