תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidenrique

תאריך

יולי 2008

תמונות/קולות

מתצפת/ת

snailloid

תאריך

נובמבר 22, 2018 07:04 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

snailloid

תאריך

יולי 28, 2019 05:22 PM EDT

תיאור

These 4 photos are of a bdelloid rotifer that I believe may be Abrochtha cf. sonneborni. The tentative identification is based on the number of teeth on the trophi. I count them as 5/6. They live in a small birdbath in the yard of my house. The photos of the feeding animal are video frames. The lateral view & the trophi are of 2 different specimens.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karolina

תאריך

מאי 5, 2016

תיאור

ca. 300um long

תמונות/קולות

מתצפת/ת

potassiumsilver

תאריך

אפריל 2, 2018 10:07 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

crapfou

תאריך

דצמבר 4, 2018 10:29 AM CET

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thomasschreiter

תאריך

יולי 31, 2016 09:58 AM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sylviaslee

תאריך

מאי 30, 2019

תיאור

Extremely wet year in Iowa. A mud puddle on the side of a driveway developed a productive biofilm with lots of bubbles. Mostly Phormidium, which gave it a green sheen. Also contained some subaerial diatoms like Hantzschia amphioxis.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

willnye

תאריך

יולי 2, 2018 06:45 AM HST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zookanthos

תאריך

מרץ 31, 2019

תיאור

Attached to filamentous green algae found floating on the surface of a pond.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

arcelia1

תאריך

פברואר 28, 2019 09:56 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

martingt94

תאריך

יולי 11, 2019 06:54 AM -03

תיאור

Muestra de agua de una charco.

Puddle water sample.

Ocular 16x
Objetivos 10x y 40x

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zookanthos

תאריך

מאי 26, 2019 03:50 PM MDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

penelopeuq

תאריך

אפריל 22, 2019 06:16 PM AEST

תיאור

Sighting and photos (c) penelope.
Field Notes - Attached to a strand of green algae. From water collected at the UQ Lakes. Observed during an undergraduate biology practical.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rsolis1

תאריך

יולי 5, 2019 11:42 AM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tomasp

תאריך

אפריל 27, 2019 04:37 PM EEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sally3142

תאריך

אפריל 26, 2017

תיאור

inchworming along the slide, from moss on a rock in the garden