תמונות/קולות

מתצפת.ת

outramps-tanniedi

תאריך

נובמבר 20, 2015

תיאור

Lobelia


תמונות/קולות

מתצפת.ת

mkoosthuizen

תאריך

פברואר 6, 2023 06:56 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jana_wagener

תאריך

דצמבר 31, 2022 10:12 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

carolametcalf

תאריך

אוקטובר 20, 2019 10:14 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

c_brunke

תאריך

אוקטובר 8, 2022 11:55 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

c_brunke

תאריך

אוקטובר 8, 2022 11:57 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomlloydevans

תאריך

אוקטובר 19, 1985 12:00 לפנה"צ SAST

מקום

Lower Table (Google, OSM)

תיאור

TLE 1634 TLE 1635

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frankconnock

תאריך

מאי 2, 2021 10:21 לפנה"צ HST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lmuller

תאריך

יולי 14, 2019 09:37 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

arebelo

תאריך

מרץ 20, 2015

מקום

Theewaterskloof (Google, OSM)

תיאור

Purple flower


תמונות/קולות

מתצפת.ת

mattf1996

תאריך

מרץ 16, 2020 03:17 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mr_fab

תאריך

נובמבר 2013

תיאור

Polygala scabra ...


תמונות/קולות

מתצפת.ת

yvettevanwijk1941

תאריך

ספטמבר 1, 2010 09:57 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nicky

תאריך

יולי 3, 2021 10:23 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

yvettevanwijk1941

תאריך

יולי 13, 2021 02:47 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karooicus

תאריך

ספטמבר 21, 2021 10:05 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vestigialamentum

תאריך

ינואר 29, 2020 03:58 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

isabellejoy

תאריך

מרץ 8, 2022 10:58 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

byronloubser

תאריך

מאי 31, 2019 12:00 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vfrith

תאריך

אוקטובר 28, 2022 10:30 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

majabodenstein

תאריך

אוגוסט 3, 2019 01:40 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charles_stirton

תאריך

נובמבר 1, 2008 02:56 אחה"צ GMT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jennyparsons_201pringle

תאריך

דצמבר 28, 2018 10:22 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

richardadcock

תאריך

ינואר 19, 2014

מקום

Hangklip (Google, OSM)

תיאור

Monopsis or Cyphia or...


Rambling partly prostrate plant to 15cm - growing in rocky crevice.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juddkirkel

תאריך

אוקטובר 26, 2012

תיאור

Feather pea


תמונות/קולות

מתצפת.ת

erickmunro

תאריך

נובמבר 8, 2020 12:18 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

evieb

תאריך

אוגוסט 22, 2020 01:52 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gillian21

תאריך

ספטמבר 1, 2021 02:27 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jennyparsons_201pringle

תאריך

נובמבר 24, 2021 12:54 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

yvettevanwijk1941

תאריך

מרץ 31, 2007 10:22 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מה

דג שמש מגובשש (Mola mola)

מתצפת.ת

swoppet

תאריך

אפריל 29, 2022 11:11 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cmerry

תאריך

פברואר 1, 2022 11:05 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vic_brink

תאריך

ינואר 23, 2022 08:23 לפנה"צ SAST

תיאור

Please help identify.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dryfveer

תאריך

אוקטובר 30, 2021 03:24 אחה"צ SAST

תיאור

very dainty

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomlloydevans

תאריך

דצמבר 31, 1983 12:00 לפנה"צ SAST

מקום

Devil's Peak (Google, OSM)

תיאור

TLE 82_03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tonyrebelo

תאריך

אוקטובר 24, 2021 12:46 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

louiseleroux

תאריך

אוקטובר 20, 2021 11:30 לפנה"צ EEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tonyrebelo

תאריך

נובמבר 10, 2019 08:22 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidklop

תאריך

ינואר 2, 2021 07:50 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomlloydevans

תאריך

דצמבר 31, 1983 10:00 אחה"צ SAST

תיאור

TLE 028

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tonyrebelo

תאריך

דצמבר 11, 2020 09:04 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomlloydevans

תאריך

פברואר 9, 1985 10:00 אחה"צ SAST

מקום

Lower Table (Google, OSM)

תיאור

TLE 55_60

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greenwoods6

תאריך

מאי 1, 2021 04:59 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

magrietb

תאריך

נובמבר 30, 2017 11:07 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickyorrey

תאריך

ספטמבר 18, 2021 09:34 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tonyrebelo

תאריך

אפריל 26, 2019 12:51 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

callumevans

תאריך

דצמבר 27, 2015

תיאור

Tiny Flowers


תמונות/קולות

מתצפת.ת

hamishrobertson

תאריך

דצמבר 2, 2017 08:08 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

phoekman

תאריך

נובמבר 29, 2020 09:58 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tonyrebelo

תאריך

דצמבר 10, 2020 12:09 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tonyrebelo

תאריך

דצמבר 10, 2020 03:08 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

peterswart

תאריך

פברואר 23, 2020 11:24 לפנה"צ SAST

תיאור

Plant was growing up through the restios and supported by the reeds.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tonyrebelo

תאריך

דצמבר 10, 2020 10:39 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tonyrebelo

תאריך

דצמבר 30, 2020 11:31 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

meris_smith

תאריך

אפריל 3, 2021 09:56 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wouter26

תאריך

אפריל 7, 2021 10:38 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

namita

תאריך

דצמבר 19, 2020 06:25 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

callumevans

תאריך

ינואר 8, 2015

תיאור

Life in Minature


Having cropped the photos, i can now see that there is a tiny creature on the flower. it is either a mite or a tiny jumping spider. the mite is the more plausible option.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vynbos

תאריך

דצמבר 16, 2018 07:39 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tonyrebelo

תאריך

אוקטובר 13, 2019 09:08 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tonyrebelo

תאריך

נובמבר 29, 2019 02:43 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alistairt

תאריך

דצמבר 11, 2019 08:12 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

carynpottas

תאריך

נובמבר 17, 2019 08:53 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alanhorstmann

תאריך

אוגוסט 2012

תיאור

Moraea loubseri


No - Not in habitat, but still doing well in cultivation. I think the last person to see this in the wild was Rupert K.
No record on Ispot, so maybe someone would appreciate what they look like.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thierryachinkoproject

תאריך

מאי 2020

תיאור

M2E128A16L63-0.0-0.0

תמונות/קולות

מתצפת.ת

glynnalard

תאריך

ינואר 30, 2021 03:00 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

matthhias

תאריך

ינואר 18, 2021 09:15 אחה"צ CET

מקום

Ndola, Zambia (Google, OSM)

תיאור

First observation on iNat! With @rfoquet