תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

יוני 22, 2022 09:12 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

יוני 22, 2022 09:12 AM SAST

תמונות/קולות

מה

היפופוטם (Hippopotamus amphibius)

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

יוני 20, 2022 08:34 AM SAST

תמונות/קולות

מה

היפופוטם (Hippopotamus amphibius)

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

יוני 20, 2022 09:36 AM SAST

תמונות/קולות

מה

היפופוטם (Hippopotamus amphibius)

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

יוני 20, 2022 10:41 AM SAST

תמונות/קולות

מה

היפופוטם (Hippopotamus amphibius)

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

יוני 20, 2022 10:48 AM SAST

תמונות/קולות

מה

היפופוטם (Hippopotamus amphibius)

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

יוני 20, 2022 11:46 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

יוני 20, 2022 01:15 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

ינואר 31, 2018 05:27 AM SAST

מקום

Swartkopz1 (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

מאי 27, 2022 12:34 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

מאי 30, 2022 10:56 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

מאי 30, 2022 01:28 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

פברואר 2022

מקום

North West, ZA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

דבורים (על-משפחה Anthophila)

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

ינואר 30, 2016 07:02 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

מרץ 29, 2022 11:08 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

אפריל 2022

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

אפריל 2022

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

אפריל 2022

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

אפריל 2022

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

אפריל 2022

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

אפריל 2022

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

אפריל 2022

תמונות/קולות

מה

מיש אפריקני (Celtis africana)

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

אפריל 11, 2022 02:04 PM SAST

תמונות/קולות

מה

דלועיים (משפחה Cucurbitaceae)

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

אפריל 5, 2022 11:17 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

אפריל 5, 2022 11:28 AM SAST

תיאור

Methinks

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

אפריל 5, 2022 10:43 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

מרץ 29, 2022 12:39 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

מרץ 29, 2022 10:24 AM SAST

תיאור

Edge of wetland, about 15cm tall, leafless stalk, max two or 3 flowers per plant.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

פברואר 12, 2022 11:36 AM SAST

תיאור

Possibly a beetle, making an origami home in a Grewia.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

פברואר 2022

מקום

Gauteng, ZA (Google, OSM)

תיאור

An especially tall specimen

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

פברואר 2022

מקום

Gauteng, ZA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

פברואר 8, 2022 11:51 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

פברואר 2022

מקום

Gauteng, ZA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

ינואר 31, 2022 11:45 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

ינואר 31, 2022 11:57 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

ינואר 31, 2022 10:36 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

ינואר 31, 2022 10:45 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

ינואר 31, 2022 10:50 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

ינואר 31, 2022 10:57 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

ינואר 31, 2022 09:32 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

ינואר 31, 2022 09:51 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

ינואר 31, 2022 10:04 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

ינואר 2, 2022 03:07 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

ינואר 2, 2022 01:03 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

ינואר 2, 2022 12:55 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

ינואר 2, 2022 12:56 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

ינואר 1, 2022 05:25 PM SAST

תיאור

Rock kestrel (?) and Black Harrier

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

ינואר 1, 2022 05:25 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

ינואר 1, 2022 04:25 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

ינואר 1, 2022 05:45 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

ינואר 1, 2022 12:47 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

ינואר 1, 2022 02:50 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

דצמבר 29, 2021 11:41 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

דצמבר 29, 2021 12:19 PM SAST

תיאור

Chasing a honey-buzzard

תמונות/קולות

מה

איית צרעים (Pernis apivorus)

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

דצמבר 29, 2021 12:22 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

דצמבר 27, 2021 08:28 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

דצמבר 27, 2021 08:30 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

דצמבר 27, 2021 11:17 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

דצמבר 27, 2021 11:19 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

דצמבר 28, 2021 08:17 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

דצמבר 28, 2021 08:43 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

דצמבר 28, 2021 11:16 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

דצמבר 28, 2021 01:40 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

דצמבר 29, 2021 07:52 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

אוגוסט 1, 2020 10:07 AM SAST

תיאור

Pregnant female upper right

תמונות/קולות

מה

איית צרעים (Pernis apivorus)

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

דצמבר 14, 2021 09:34 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

דצמבר 14, 2021 12:21 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

דצמבר 14, 2021 12:21 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

דצמבר 14, 2021 12:23 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

דצמבר 14, 2021 12:27 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

דצמבר 2021

מקום

Gauteng, ZA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

דצמבר 2021

מקום

Gauteng, ZA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

דצמבר 8, 2021 10:09 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

דצמבר 8, 2021 11:38 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

דצמבר 3, 2021 11:00 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

דצמבר 3, 2021 10:55 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

דצמבר 3, 2021 10:56 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

דצמבר 3, 2021 11:15 AM SAST

תמונות/קולות

מה

לבלר (Sagittarius serpentarius)

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

נובמבר 30, 2021 07:55 AM SAST

מקום

Plumari 1 (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

נובמבר 27, 2021 10:24 AM SAST

מקום

Leopard Lodge (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

נובמבר 27, 2021 09:34 AM SAST

מקום

Leopard Lodge (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

נובמבר 13, 2021 09:28 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

נובמבר 9, 2021 10:32 AM SAST

מקום

Sterkfontein 1 (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

נובמבר 2021

מקום

Gauteng, ZA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

נובמבר 2021

מקום

Gauteng, ZA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

נובמבר 2021

מקום

Gauteng, ZA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

נובמבר 1, 2021 10:22 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

אוקטובר 31, 2021 11:03 AM SAST

מקום

Buffelskloof 5 (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

suncana

תאריך

אוקטובר 8, 2021 08:33 PM SAST

תיאור

See her swinging her bolas: https://youtu.be/DKMrKwTNV5k

Some more wonderful photos of this lady by photographers much better then moi. She is quite a celebrity!

https://www.facebook.com/groups/101951926508391/permalink/4394361263934081/

https://www.facebook.com/groups/101951926508391/permalink/4397220953648112/

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

אוקטובר 28, 2021 09:04 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

אוקטובר 31, 2021 04:30 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

אוקטובר 31, 2021 04:47 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

אוקטובר 31, 2021 12:28 PM SAST

מקום

Buffelskloof 6 (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

אוקטובר 31, 2021 11:53 AM SAST

מקום

Buffelskloof 6 (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

אוקטובר 28, 2021 01:26 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

אוקטובר 28, 2021 01:19 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

אוקטובר 28, 2021 01:04 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

אוקטובר 28, 2021 11:02 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

אוקטובר 28, 2021 02:02 PM SAST

תיאור

Being chased by a Honey Badger

תמונות/קולות

מה

גירית הדבש (Mellivora capensis)

מתצפת/ת

richardgill

תאריך

אוקטובר 29, 2021 06:06 PM SAST

תיאור

This Ratel was chasing a African Civet