תמונות/קולות

מתצפת/ת

rich_fuller

תאריך

פברואר 13, 2022 07:19 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

grisper1

תאריך

דצמבר 2017

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)

תיאור

Habitat - Peri-urban
How many? - a group
Nest present - No
Behavior - Feeding