תמונות/קולות

מה

אַזְנוּנִית (סוג Auricularia)

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 14, 2023 01:29 אחה"צ CST

תיאור

Moved to a new home in El Remate village. New biodiversity around the house. Observation 45.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 11, 2023 04:56 אחה"צ CST

תיאור

Moved to a new home in El Remate village. New biodiversity around the house. Observation 44.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 11, 2023 04:50 אחה"צ CST

תיאור

Moved to a new home in El Remate village. New biodiversity around the house. Observation 42.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 11, 2023 04:55 אחה"צ CST

תיאור

Moved to a new home in El Remate village. New biodiversity around the house. Observation 43.

תמונות/קולות

מה

ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 11, 2023 04:44 אחה"צ CST

תיאור

Moved to a new home in El Remate village. New biodiversity around the house. Observation 41.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 11, 2023 04:43 אחה"צ CST

תיאור

Moved to a new home in El Remate village. New biodiversity around the house. Observation 40.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 11, 2023 04:41 אחה"צ CST

תיאור

Moved to a new home in El Remate village. New biodiversity around the house. Observation 39.

תמונות/קולות

מה

סוג Boa

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 31, 2023 11:12 לפנה"צ CST

תיאור

We found the snake in the road to Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.
It was trapped in a barbed wire, so we implemented a rescue and release mission.

Mammals

תמונות/קולות

מה

יונקים (מחלקה Mammalia)

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 04:18 אחה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

Mammals

תמונות/קולות

מה

יונקים (מחלקה Mammalia)

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 03:46 אחה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 31, 2023 09:02 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 31, 2023 08:48 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 31, 2023 08:25 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 31, 2023 07:15 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 05:41 אחה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 04:27 אחה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 03:51 אחה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 03:19 אחה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 03:07 אחה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מה

מקלונאים (סדרה Phasmida)

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 02:53 אחה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 02:51 אחה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 02:41 אחה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 02:32 אחה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 02:25 אחה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מה

חגבים (משפחה Acrididae)

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 02:20 אחה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 02:18 אחה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 12:21 אחה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 12:10 אחה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 11:59 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 11:53 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 11:47 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 11:13 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 11:44 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 10:54 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 10:23 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מה

חגבאים (סדרה Orthoptera)

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 10:31 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.
Three of a kind.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 10:17 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 10:14 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.
They are mating. One of them has hunted a little bee (Trigona?). Feeding and mating at the same time? Is this a common behavior?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 10:05 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 10:03 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 10:02 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 09:54 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 09:51 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 2023

מקום

Guatemala (Google, OSM)

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 2023

מקום

Guatemala (Google, OSM)

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 09:30 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.
Carrying spider babies.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 09:09 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 09:12 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 09:02 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 08:59 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מה

שערות שולמית מצויות (Adiantum capillus-veneris)

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 08:47 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 08:31 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 08:26 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 08:21 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.
Caught in the spider web.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 08:10 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.
They always hide under the leaves.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 08:03 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 07:55 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 07:53 לפנה"צ CST

תיאור

In the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מה

טוקן ססגוני-מקור (Ramphastos sulfuratus)

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 07:52 לפנה"צ CST

תיאור

In the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 07:34 לפנה"צ CST

תיאור

In the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 06:52 לפנה"צ CST

תיאור

In the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 06:44 לפנה"צ CST

תיאור

In the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 06:33 לפנה"צ CST

תיאור

In the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 06:24 לפנה"צ CST

תיאור

In the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 29, 2023 10:21 אחה"צ CST

תיאור

In the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.
In the afternoon we had nearly 45 minutes of heavy rain.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 29, 2023 10:10 אחה"צ CST

תיאור

In the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 29, 2023 09:49 אחה"צ CST

תיאור

In the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

Mollusks

תמונות/קולות

מה

רכיכות (פילום Mollusca)

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 29, 2023 09:44 אחה"צ CST

תיאור

In the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.
In the afternoon we had nearly 45 minutes of heavy rain.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 29, 2023 09:41 אחה"צ CST

תיאור

In the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 29, 2023 09:33 אחה"צ CST

תיאור

In the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מה

זאבניים (משפחה Lycosidae)

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 29, 2023 09:30 אחה"צ CST

תיאור

In the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 10:36 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 11:11 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 12:18 אחה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 29, 2023 09:51 אחה"צ CST

תיאור

In the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 30, 2023 11:03 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מה

דוב נמלים מקסיקני (Tamandua mexicana)

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 31, 2023 10:30 לפנה"צ CST

תיאור

Monitoring biodiversity and Panthera onca preys around the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 29, 2023 09:22 אחה"צ CST

תיאור

In the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.
In the afternoon we had nearly 45 minutes of heavy rain.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 29, 2023 09:17 אחה"צ CST

תיאור

In the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.
In the afternoon we had nearly 45 minutes of heavy rain.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 2023

מקום

Guatemala (Google, OSM)

תיאור

In the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.
In the nest.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 29, 2023 08:47 אחה"צ CST

תיאור

In the Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.
In the afternoon we had nearly 45 minutes of heavy rain.

תמונות/קולות

מה

חגבים (משפחה Acrididae)

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 29, 2023 05:34 אחה"צ CST

תיאור

Around the El Pilar archaeological site inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 29, 2023 05:33 אחה"צ CST

תיאור

Around the El Pilar archaeological site inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 29, 2023 05:17 אחה"צ CST

תיאור

Around the El Pilar archaeological site inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 29, 2023 05:11 אחה"צ CST

תיאור

Around the El Pilar archaeological site inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מה

זאבניים (משפחה Lycosidae)

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 29, 2023 05:08 אחה"צ CST

תיאור

Around the El Pilar archaeological site inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 29, 2023 05:01 אחה"צ CST

תיאור

Around the El Pilar archaeological site inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 29, 2023 04:10 אחה"צ CST

תיאור

At the entrance of the road to Yaloch Lagoon campsite, inside the Maya Biosphere Reserve (MBR), Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 29, 2023 12:48 אחה"צ CST

תיאור

In the outdoor patio of El Esfuerzo Association in Melchor de Mencos, Petén, Guatemala. As Forest Concessionaires, they protect an important zone of the Maya Biosphere Reserve (MBR).

תמונות/קולות

מה

זאבניים (משפחה Lycosidae)

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 6, 2023 10:38 אחה"צ CST

תיאור

Moved to a new home in El Remate village. New biodiversity around the house. Observation 37.

תמונות/קולות

מה

עקרבישאים (סדרה Amblypygi)

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 24, 2023 07:30 אחה"צ CST

תיאור

Moved to a new home in El Remate village. New biodiversity around the house. Observation 38.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 6, 2023 10:18 לפנה"צ CST

תיאור

Moved to a new home in El Remate village. New biodiversity around the house. Observation 36.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 5, 2023 05:00 אחה"צ CST

תיאור

Moved to a new home in El Remate village. New biodiversity around the house. Observation 35.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 5, 2023 04:57 אחה"צ CST

תיאור

Moved to a new home in El Remate village. New biodiversity around the house. Observation 34.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 5, 2023 04:53 אחה"צ CST

תיאור

Moved to a new home in El Remate village. New biodiversity around the house. Observation 33.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 5, 2023 04:52 אחה"צ CST

תיאור

Moved to a new home in El Remate village. New biodiversity around the house. Observation 32.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 5, 2023 04:51 אחה"צ CST

תיאור

Moved to a new home in El Remate village. New biodiversity around the house. Observation 31.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 3, 2023 04:50 אחה"צ CST

תיאור

Moved to a new home in El Remate village. New biodiversity around the house. Observation 30.

תמונות/קולות

מה

דבורת הדבש (Apis mellifera)

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 3, 2023 04:20 אחה"צ CST

תיאור

Moved to a new home in El Remate village. New biodiversity around the house. Observation 29.

תמונות/קולות

מה

שחמטניים (משפחה Sarcophagidae)

מתצפת.ת

ricardelremate

תאריך

מאי 3, 2023 04:15 אחה"צ CST

תיאור

Moved to a new home in El Remate village. New biodiversity around the house. Observation 27.