תמונות/קולות

מתצפת.ת

gjverspui

תאריך

אפריל 30, 2018 03:49 אחה"צ CEST

מקום

Mityana, Uganda (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leoleiva

תאריך

אוקטובר 10, 2021 09:11 לפנה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ninerthomas

תאריך

מרץ 17, 2023 03:25 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

uwkwaj

תאריך

מאי 9, 2018

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rdhanks

תאריך

יוני 5, 2022 08:05 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ehbidault

תאריך

מרץ 8, 2011

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kbarylski

תאריך

אוקטובר 13, 2023 08:04 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

shirdipam

תאריך

מאי 3, 2019 03:12 אחה"צ IST

תיאור

Possibly also Oleria deronda

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markc666

תאריך

יולי 1, 2006 08:13 אחה"צ PDT

מקום

Perris, CA, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tas56

תאריך

אוקטובר 20, 2022 07:56 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gjverspui

תאריך

אוגוסט 27, 2017 10:17 אחה"צ CEST

תיאור

1 of 2 found on the road that night.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

augustorosa

תאריך

ינואר 21, 2014 11:50 לפנה"צ -02

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorge911

תאריך

דצמבר 22, 2022 09:15 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

damienbr

תאריך

מרץ 10, 2020 07:16 אחה"צ HST

מקום

Nakada (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alanlewis66

תאריך

דצמבר 20, 2022 10:07 אחה"צ +08

תיאור

Agathia species

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rpuschen

תאריך

מאי 12, 2004 09:05 לפנה"צ BST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

oscarencisoa

תאריך

אפריל 24, 2023 07:14 אחה"צ -05

מקום

Nocaima (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhfischer

תאריך

אוגוסט 3, 2019 09:37 לפנה"צ HST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

josecueva

תאריך

אוגוסט 2021

תמונות/קולות

מה

עכסן מעוצה (Crotalus horridus)

מתצפת.ת

esoehren

תאריך

מאי 16, 2023 12:44 אחה"צ CDT

מקום

Midway, AL, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kennedy-borges-road

תאריך

אוגוסט 3, 2018 08:09 לפנה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michelladecastro

תאריך

פברואר 10, 2022 03:00 אחה"צ -03

מקום

Iaciara, GO, BR (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gee912

תאריך

ספטמבר 2023

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

gee912

תאריך

ספטמבר 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

taguato_

תאריך

יולי 2021

תמונות/קולות

מתצפת.ת

isaacthelord

תאריך

נובמבר 1, 2022 11:28 לפנה"צ EDT

תיאור

To this date, the second largest Burmese python caught in the Florida Keys. The animal was located in a novel way, it had eaten a Virginia opossum outfitted with a satellite telemetry collar. After a set period of inactivity, the collar would send off signal indicating that the animal was dead. Well this happened, and then the collar would move a few hundred feet, then go back on mortality signal, then move again and so on. After a week of this, we decided to go see what was up with the animal, so we tracked it to the hardwood-mangrove edge underground, odd for a opossum. We set up a grid of camera traps and baited them with cat food and no opossum showed up. A few days later, we tried digging at the point where the signal was strongest, thinking that maybe the collar slipped and after an hour we saw scales! We were able to extract the python that day after quite a fight pulling her from her burrow.
(1) Myself and other CLNWR employees holding the python
(2) First image of the python in the underground cavity
(3) Python being measured
(4) Python's enormous head
(5) Location of the collar (RIP Prairie Dog) in the python's GIT
(6) X-Ray of the collar within the python
Point submitted to EDDMapS and under review.
TL: 383.54cm
SVL: not taken
Mass: 28122.7kg
Sex: Female

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexericsonlee

תאריך

יוני 2023

מקום

חסר מיקום

תמונות/קולות

מה

עכסן מעוצה (Crotalus horridus)

מתצפת.ת

corhag75

תאריך

אוגוסט 23, 2021 12:23 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wildlifetoursperu

תאריך

ינואר 2022

תמונות/קולות

מה

קוברה מלכותית (Ophiophagus hannah)

מתצפת.ת

daniel_liepack

תאריך

אוגוסט 6, 2023 05:27 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מה

Naja atra

מתצפת.ת

lawrencehylton

תאריך

אוגוסט 2023

מקום

חסר מיקום

תמונות/קולות

מתצפת.ת

disteffv

תאריך

אוגוסט 1, 2023 09:33 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scelotes

תאריך

מאי 26, 2023 03:45 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dotun55

תאריך

אוגוסט 2023

מקום

Cross River, NG (Google, OSM)

תיאור

'Sleeping beauty'

Resting in a depression on a large vine (lliana) along the trail. It is here for hours, until the rain poured.

Inasmuch as its venom is lethal, the viper is quite vulnerable in this passive state - can easily be picked up and killed by locals, especially for food in this region. In fact, this viper species, like the gaboon, is a popular animal protein source.
Being found behind, or beyond the cutline of the forest reserve determines survival - life, or death for the spectacular wildlife.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

biologocelio

תאריך

אפריל 28, 2023 05:52 לפנה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joeyandmaevecoker

תאריך

מאי 20, 2023 05:49 אחה"צ EDT

תיאור

😰🫣 Daisy and the snake are both okay, but that was a close one! It is not easy to make a dog understand she needs to not sniff the snake when it goes through her pen!!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

erlandreflingnielsen

תאריך

אפריל 5, 2017 04:45 לפנה"צ CEST

תיאור

Sulawesi Sailfin Dragon (Hydrosaurus celebensis), a male.
April 2017.
Southern parts of western arm in Sulawesi, Indonesia.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

muscadine

תאריך

יוני 3, 2023 07:03 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

badger8181

תאריך

יוני 2007

תמונות/קולות

מתצפת.ת

portulaca

תאריך

מאי 17, 2023 05:39 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

david_gardner

תאריך

יוני 12, 2015 11:06 לפנה"צ EDT

תיאור

This was a 6ft plus individual that had just arrived from swimming across the Edisto. Impressive!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

silversea_starsong

תאריך

יוני 2, 2021 12:13 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

grace21

תאריך

אפריל 12, 2017 09:00 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jdwillson

תאריך

ספטמבר 2007

תמונות/קולות

מתצפת.ת

annchapman

תאריך

פברואר 16, 2020 05:15 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thercio_carvalho

תאריך

מרץ 21, 2023 02:30 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rohitgiri

תאריך

אוקטובר 14, 2018 11:00 לפנה"צ +0545

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frank-deschandol

תאריך

מאי 30, 2019 05:25 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rreams

תאריך

מרץ 31, 2023 03:07 אחה"צ EDT

תיאור

Eating a Scarlet Snake (Cemophora coccinea).

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charliehazelll

תאריך

ינואר 27, 2023 06:47 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

daniel_garza_tobon

תאריך

אוגוסט 27, 2013 03:27 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

daniel_garza_tobon

תאריך

ספטמבר 26, 2020 12:26 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

javierperezc

תאריך

מאי 4, 2022 11:31 אחה"צ -04

תמונות/קולות

מה

עכסן מעוצה (Crotalus horridus)

מתצפת.ת

lenahaley

תאריך

ספטמבר 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gaudettelaura

תאריך

ינואר 13, 2023 07:43 לפנה"צ EAT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alboertoalcala

תאריך

פברואר 3, 2023 09:46 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gafischer

תאריך

נובמבר 17, 2022 07:18 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gafischer

תאריך

אוקטובר 23, 2022 12:59 לפנה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

j4n_w

תאריך

מרץ 25, 2022 07:23 אחה"צ +0530

תמונות/קולות

מתצפת.ת

erickaceae_98

תאריך

אוקטובר 10, 2021 10:45 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mesene

תאריך

ספטמבר 29, 2017

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tylercarlson59

תאריך

אוקטובר 2021

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edu_kazuo

תאריך

אוגוסט 20, 2017

תמונות/קולות

מה

אולינגיטו (Bassaricyon neblina)

מתצפת.ת

blackdogto

תאריך

פברואר 2019

מקום

Pichincha, EC (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aparrot1

תאריך

דצמבר 2022

תיאור

Large (wild) herd of Desert Bighorn Sheep, male and female, at PGA West, a desert suburban neighborhood in La Quinta, California.

Desert Bighorn Sheep (Ovis canadensis ssp. nelsoni) is a subspecies of bighorn sheep (Ovis canadensis) that is native to the deserts of the United States' intermountain west and southwestern regions, as well as northwestern Mexico. The Bureau of Land Management considered the subspecies "sensitive" to extinction.
Desert bighorn sheep are stocky, heavy-bodied sheep, similar in size to mule deer. Weights of mature rams range from 115 to 280 pounds (52 to 127 kg), while ewes are somewhat smaller. Due to their unique concave elastic hooves, bighorn are able to climb the steep, rocky terrain of the desert mountains with speed and agility. They rely on their keen eyesight to detect potential predators, such as mountain lions, coyotes, and bobcats, and they use their climbing ability to escape.
Both sexes develop horns soon after birth, with horn growth continuing more or less throughout life. Older rams have curling horns measuring over three feet long with more than one foot of circumference at the base. The ewes' horns are much smaller and lighter and do not tend to curl. After eight years of growth, the horns of an adult ram may weigh more than 30 pounds. Annual growth rings indicate the animal's age. The rams may rub their own horns to improve their field of view. Both rams and ewes use their horns as tools to break open cactus, which they consume, and for fighting.
Diet of a Desert bighorn sheep is mainly grasses. When grasses are unavailable, they turn to other food sources, such as sedges, desert holly and cacti . As ruminants, grass-eating bighorn sheep have a complex four-part stomach that enables them to eat large portions rapidly before retreating to cliffs or ledges where they can thoroughly rechew and digest their food, safe from predators.
The desert bighorn has become well adapted to living in the desert heat and cold and, unlike most mammals, their body temperature can safely fluctuate several degrees. During the heat of the day, they often rest in the shade of trees and caves. Southern desert bighorn sheep are adapted to a desert mountain environment with little or no permanent water. Some may go without visiting water for weeks or months, sustaining their body moisture from food and from rainwater collected in temporary rock pools. They may have the ability to lose up to 30% of their body weight and still survive. After drinking water, they quickly recover from their dehydrated condition. Wildlife ecologists are just beginning to study the importance of this adaptive strategy, which has allowed small bands of desert bighorns to survive in areas too dry for many of their predators.
Desert bighorn sheep are social, forming herds of 8-10 individuals; sometimes herds of several dozen are observed. Rams battle to determine the dominant animal, which then gains possession of the ewes. Facing each other, rams charge head-on from distances of 20 ft (6m) or more, crashing their massive horns together with tremendous impact, until one or the other ceases.
Desert bighorn sheep live in separate ram and ewe bands most of the year. They gather during the breeding season (usually July–October), but breeding may occur anytime in the desert due to suitable climatic conditions. Gestation lasts 150–180 days, and the lambs are usually born in late winter. Desert bighorn sheep typically live for 10–20 years.
https://www.inaturalist.org/taxa/145539-Ovis-canadensis-nelsoni

https://www.nwf.org/Educational-Resources/Wildlife-Guide/Mammals/Bighorn-Sheep

תמונות/קולות

מתצפת.ת

epopov

תאריך

דצמבר 21, 2022 05:52 לפנה"צ +07

תמונות/קולות

מתצפת.ת

devinth09

תאריך

אוקטובר 27, 2016

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fsmodel

תאריך

ינואר 28, 2014 08:03 לפנה"צ -02

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_gualan

תאריך

אוגוסט 5, 2021 08:39 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marcoscampis

תאריך

אוקטובר 23, 2019 09:09 אחה"צ -03

תיאור

Identificado por:
Dr. Carlos G C Mielke
"macho"

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eerikaschulz

תאריך

יולי 21, 2022 10:03 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bernardo77

תאריך

יוני 23, 2022 04:05 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sc_beetles

תאריך

דצמבר 4, 2018

תיאור

Squirrel lunch

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jonas_valdivieso

תאריך

ינואר 16, 2020 03:20 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

akbirder243

תאריך

דצמבר 7, 2022 04:45 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joe_p1

תאריך

מאי 2022

מקום

United States (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

עכסן מעוצה (Crotalus horridus)

מתצפת.ת

patrick1179

תאריך

אוגוסט 2022

מקום

United States (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maxwell_soell

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Colorado, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

lotusmooncake

תאריך

נובמבר 12, 2022 08:55 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edgar_stich

תאריך

פברואר 2019

מקום

Vietnam (Google, OSM)

תיאור

The snake was found in a cave.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

beavisnail

תאריך

אוגוסט 2022

מקום

Uganda (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jonathan_kolby

תאריך

מאי 2010

תיאור

A young animal found near our forest camp during a biodiversity survey near the Congo River

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mike_rochford

תאריך

אפריל 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mike_rochford

תאריך

אוגוסט 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mike_rochford

תאריך

נובמבר 2, 2022 12:34 לפנה"צ WAT

תמונות/קולות

מה

עכסן מעוצה (Crotalus horridus)

מתצפת.ת

caleb39

תאריך

אוקטובר 2020

תיאור

Was tagged by car, kept overnight to ensure good health then released with non life threatening injuries.

תמונות/קולות

מה

עכסן מעוצה (Crotalus horridus)

מתצפת.ת

f_fleming-ochoverde

תאריך

נובמבר 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lennyworthington

תאריך

אוקטובר 22, 2016 08:18 לפנה"צ +07

תיאור

Gastropacha pardale (Walker, 1855) Lasiocampidae

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jescturner

תאריך

ינואר 7, 2022 09:44 אחה"צ UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

arystene

תאריך

מאי 19, 2022 12:06 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mafer_alv

תאריך

מאי 2021

מקום

Mexico (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pedro_nahuat

תאריך

אפריל 2022

מקום

Campeche, MX (Google, OSM)

תיאור

Durante un campamento con Operation Wallacea

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hkmoths

תאריך

פברואר 13, 2016 11:44 אחה"צ HKT

תיאור

Insecta: Lepidoptera
Saturniidae, Saturniinae
Saturnia pyretorum
(a female)

Tai Yeung Che, Lam Tsuen
Tai Po, New Territories
Hong Kong

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hkmoths

תאריך

יוני 10, 2017 11:07 אחה"צ HKT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hkmoths

תאריך

ספטמבר 2, 2018 08:27 אחה"צ HKT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hkmoths

תאריך

מרץ 29, 2019 02:55 לפנה"צ HKT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

arcprotects

תאריך

מאי 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sandboa

תאריך

מאי 30, 1995 12:00 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andaman

תאריך

דצמבר 2021

מקום

Nan, TH (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andaman

תאריך

יולי 29, 2022 09:36 אחה"צ +07