תמונות/קולות

מה

זאב ערבות (Canis latrans)

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

יוני 16, 2017

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

3 walking on the trail and one eating something in the wetland

תמונות/קולות

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

יוני 28, 2016 04:37 AM CDT

תיאור

flying around chasing insects

תמונות/קולות

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

יולי 4, 2016 01:00 AM CDT

תיאור

Swallows in a dead tree trunk feeding their young

תמונות/קולות

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

יולי 9, 2016 11:34 PM CDT

תיאור

Landed on the bush in front of me

תמונות/קולות

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

יולי 8, 2016 10:20 PM CDT

תיאור

the Bird was sitting on top of a bare branch. All fluffed up against the cold wind.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

אוגוסט 26, 2016 10:06 PM CDT

תיאור

This bird was fishing along the Jetty with success

תמונות/קולות

מה

לבנית גדולה (Ardea alba)

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

ספטמבר 21, 2016 12:50 AM CDT

תיאור

There were several though out the marsh but his one choose to land right next to me

תמונות/קולות

מה

שלך (Pandion haliaetus)

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

אוקטובר 1, 2016

תיאור

Sitting on a lamp post at a Marina. Just rotating the head. Then two flew over head a couple of times cruising the shore.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

אוקטובר 15, 2016 11:54 AM CDT

תיאור

Sitting on flowers along the Heron Trail

תמונות/קולות

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

אוקטובר 26, 2016

תיאור

Was sitting on a post when I first saw it. then it flew and tried to catch something in the grass. didn't ever see any prey

תמונות/קולות

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

אוקטובר 26, 2016

תיאור

Feeding on the flowers

תמונות/קולות

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

נובמבר 4, 2016

תיאור

Saw one on the trail and one on the Lantana

תמונות/קולות

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

נובמבר 12, 2016 01:12 AM CST

מקום

Texas, USA (Google, OSM)

תיאור

Several feeding on the wetland flowers

תמונות/קולות

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

דצמבר 1, 2016

תיאור

flying around the lantana as the last blooms fade

תמונות/קולות

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

ינואר 13, 2017 10:20 PM CST

תיאור

Two birds feeding down the shore line

תמונות/קולות

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

ינואר 17, 2017

תיאור

There were several large flocks feeding on the cedar berries. A little conflict with the robins but the cedar waxwings out numbered the robins

תמונות/קולות

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

פברואר 1, 2017 08:30 AM CST

תיאור

Flew in with a snake in it mouth

תמונות/קולות

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

פברואר 3, 2017 02:39 PM CST

תיאור

Was sitting at the top of a mesquite singing loudly

תמונות/קולות

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

פברואר 7, 2017 01:22 PM CST

תיאור

These three bird where on a bush warming up and preening. First time I have seen this bird

תמונות/קולות

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

מרץ 18, 2017

תמונות/קולות

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

אפריל 10, 2017

תיאור

Feeding in the field

תמונות/קולות

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

אפריל 10, 2017

תיאור

several flying and feeding on the salvia and other flowers along the trail

תמונות/קולות

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

אפריל 10, 2017

תיאור

flying along the trail as we walked

תמונות/קולות

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

אפריל 21, 2017 11:25 AM -05

תיאור

Being eaten by black crowned night heron. the snake wrapped itself around some sticks and the heron had a very difficult time getting the snake killed and removed from the stick.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

אפריל 21, 2017 11:25 AM -05

תיאור

Several Spoonbills feeding in Paradise Pond with many other species

תמונות/קולות

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

אפריל 18, 2017 08:43 AM CDT

תיאור

This bird came flying down the wetland flushing everything. the black necked stilts began chasing because they nest near by. When the Cara Cara came back down the wetland it was chasing a willet, the chase went back and forth, and finally the Cara Cara knocked the willet into the water and killed it. However the water was to deep for the Cara Cara to pick up the bird. The Cara Cara are nesting in the preserve also

תמונות/קולות

מה

קרדינל צפוני (Cardinalis cardinalis)

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

מאי 6, 2017

תיאור

several males singing loudly in their territories

תמונות/קולות

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

מאי 17, 2017

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Hanging on the mesquite waiting out the mist

תמונות/קולות

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

מאי 20, 2017 07:39 AM -05

תיאור

Hen and Chicks feeding in the cattails

תמונות/קולות

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

יוני 6, 2017

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

The Skimmer was sitting in the water bathing and took of leaving a perfect reflections

תמונות/קולות

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

מאי 23, 2017

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Ran across the trail in front of the students then ran to the edge of the trail by the Kids.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

מאי 27, 2017

תיאור

Growing in the flats below the pavilion

תמונות/קולות

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

יוני 9, 2017

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Walking across the road in late afternoon

תמונות/קולות

מה

קרדינל צפוני (Cardinalis cardinalis)

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

יוני 11, 2017

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Female cardinal feeding on the sunflowers

תמונות/קולות

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

יוני 11, 2017

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Sitting in the tree top in late afternoon

תמונות/קולות

מה

שונר מצוי (Lynx rufus)

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

מאי 27, 2017

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Laying along the edge of the prarrie at sunrise this morning

תמונות/קולות

מתצפת/ת

philipwoodscc

תאריך

אפריל 11, 2017 08:14 AM CDT

תיאור

Large Patch growing in the drainage ditch