תמונות/קולות

מתצפת.ת

naturewatchwidow

תאריך

אוקטובר 22, 2022 11:21 לפנה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

drew205

תאריך

ינואר 20, 2021 09:48 אחה"צ +13

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnsteel

תאריך

נובמבר 2020

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bevan2

תאריך

אוגוסט 28, 2020 08:01 לפנה"צ NZST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מרץ 21, 2020 10:59 לפנה"צ NZDT

תיאור

Seen on kanuka.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leonperrie

תאריך

דצמבר 24, 2018 05:40 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katemccombs

תאריך

אוגוסט 5, 2019 11:30 לפנה"צ NZST

תיאור

Rock pool.

תמונות/קולות

מה

ערברבה (סוג Epilobium)

מתצפת.ת

jacqui-nz

תאריך

דצמבר 2, 2019 05:36 אחה"צ NZDT

תיאור

Growing in a weedy area of a residential garden.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

buggirl13

תאריך

נובמבר 30, 2019 01:33 אחה"צ +13

תיאור

Hybrid?

תמונות/קולות

מה

לחך (סוג Plantago)

מתצפת.ת

jacqui-nz

תאריך

יולי 7, 2019 03:32 אחה"צ NZST

תיאור

Growing on a rock on the beach.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bylsand

תאריך

יולי 8, 2019 01:54 אחה"צ NZST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pdbellbutler

תאריך

דצמבר 12, 2018 10:01 לפנה"צ NZDT

תיאור

Approx. 6sqm patch growing near Karekare Stream, bush edge, down from McCreadie's paddock. Plant seems to be rhizomatous, not rapidly spreading. Spent pods found, but no ripe seeds or flowers. ID a bit of a guess. Near focus on wide shots, distant focus on detail, sorry...

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marshy

תאריך

מאי 28, 2019 11:18 לפנה"צ NZST

מקום

Auckland, NZ (Google, OSM)

תיאור

Naturalised by roadside.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stephen_thorpe

תאריך

אוגוסט 30, 2018

תיאור

Out front of 85 Dundale Ave.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leonlobo

תאריך

יוני 2018

מקום

Auckland, NZ (Google, OSM)