תמונות/קולות

מה

גבתון סלעים Emberiza cia

מתצפת/ת

draposo79

תאריך

יוני 10, 2021 09:23 AM WEST

תמונות/קולות

מה

גבתון סלעים Emberiza cia

מתצפת/ת

draposo79

תאריך

יוני 10, 2021 03:10 PM WEST

תמונות/קולות

מה

פלמינגו מצוי Phoenicopterus roseus

מתצפת/ת

draposo79

תאריך

מאי 22, 2021 09:59 AM WEST

מקום

Portugal (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

סנונית המערות Cecropis daurica

מתצפת/ת

draposo79

תאריך

מאי 30, 2021 09:01 AM WEST

מקום

Portugal (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

draposo79

תאריך

אפריל 4, 2021 10:41 AM WEST

מקום

Portugal (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

כוכית גדות Riparia riparia

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

אפריל 7, 2021 09:48 AM WEST

תמונות/קולות

Square

מה

סנונית רפתות Hirundo rustica

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

אפריל 7, 2021 09:48 AM WEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

אפריל 7, 2021 10:17 AM WEST

תמונות/קולות

Square

מה

אנפה אפורה Ardea cinerea

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

אפריל 7, 2021 08:41 AM WEST

תמונות/קולות

Square

מה

סיס חוורוור Apus pallidus

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

אפריל 7, 2021 09:51 AM WEST

תמונות/קולות

Square

מה

גדרון מובהק Troglodytes troglodytes

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

ינואר 14, 2021 04:15 PM WET

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

מרץ 20, 2021 10:03 AM WET

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

מרץ 23, 2021 06:01 PM WET

תמונות/קולות

מה

כוכית גדות Riparia riparia

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

מרץ 25, 2021 10:36 AM WET

תמונות/קולות

מה

סנונית רפתות Hirundo rustica

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

מרץ 25, 2021 10:20 AM WET

תמונות/קולות

מה

טסית בתים Delichon urbicum

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

מרץ 25, 2021 10:31 AM WET

תמונות/קולות

Square

מה

יונת ענק Columba palumbus

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

מרץ 25, 2021 10:36 AM WET

תמונות/קולות

מה

לבנין הכרוב Pieris brassicae

מתצפת/ת

maremimar

תאריך

פברואר 28, 2021 11:22 AM WET

תמונות/קולות

מה

נחליאלי זנבתן Motacilla cinerea

מתצפת/ת

draposo79

תאריך

דצמבר 12, 2020 11:40 AM WET

תמונות/קולות

מה

קורמורן גדול Phalacrocorax carbo

מתצפת/ת

llourenco92

תאריך

דצמבר 18, 2020 03:02 PM WET

תיאור

With a P. aristotelis on the right

תמונות/קולות

מה

שלך Pandion haliaetus

מתצפת/ת

draposo79

תאריך

דצמבר 8, 2020 09:54 AM WET

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

נובמבר 25, 2020 08:44 AM WET

תמונות/קולות

Square

מה

אנפה אפורה Ardea cinerea

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

נובמבר 25, 2020 08:05 AM WET

תמונות/קולות

Square

מה

שלדג גמדי Alcedo atthis

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

נובמבר 24, 2020 03:47 PM WET

תמונות/קולות

מה

קורמורן גדול Phalacrocorax carbo

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

נובמבר 25, 2020 11:10 AM WET

תמונות/קולות

Square

מה

קורמורן גדול Phalacrocorax carbo

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

נובמבר 13, 2020 12:25 PM WET

תמונות/קולות

מה

חטפית שחורת-עורף Ficedula hypoleuca

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

נובמבר 13, 2020 10:46 AM WET

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

נובמבר 13, 2020 09:57 AM WET

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

נובמבר 13, 2020 11:35 AM WET

תמונות/קולות

Square

מה

לבנית קטנה Egretta garzetta

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

נובמבר 13, 2020 12:47 PM WET

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

נובמבר 13, 2020 11:49 AM WET

תמונות/קולות

Square

מה

נחליאלי זנבתן Motacilla cinerea

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

נובמבר 13, 2020 12:42 PM WET

תמונות/קולות

Square

מה

חכלילית סלעים Phoenicurus ochruros

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

נובמבר 13, 2020 12:34 PM WET

תמונות/קולות

Square

מה

שלדג גמדי Alcedo atthis

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

נובמבר 1, 2020 04:16 PM WET

תמונות/קולות

Square

מה

סולה מצויה Morus bassanus

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

אוקטובר 4, 2020 10:23 AM WEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

אוקטובר 10, 2020 08:58 AM CEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

ספטמבר 25, 2020 08:51 AM WEST

תמונות/קולות

Square

מה

לילית מצויה Strix aluco

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

ספטמבר 25, 2020 11:29 AM WEST

תמונות/קולות

מה

עלווית אפורה Phylloscopus trochilus

מתצפת/ת

draposo79

תאריך

ספטמבר 12, 2020 11:03 AM WEST

תמונות/קולות

מה

נחליאלי צהוב Motacilla flava

מתצפת/ת

draposo79

תאריך

ספטמבר 12, 2020 11:04 AM WEST

תמונות/קולות

Square

מה

פורפיריה סגולה Porphyrio porphyrio

מתצפת/ת

draposo79

תאריך

ספטמבר 12, 2020 12:08 PM WEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

אוגוסט 31, 2020 09:24 AM WEST

תמונות/קולות

מה

ינשוף עצים Asio otus

מתצפת/ת

draposo79

תאריך

מאי 24, 2020 05:47 PM WEST

מקום

Beja, PT (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

תור מצוי Streptopelia turtur

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

מאי 6, 2020 08:56 AM WEST

מקום

Portugal (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

draposo79

תאריך

מאי 5, 2020 08:41 AM WEST

תמונות/קולות

מה

זמיר הירדן Luscinia megarhynchos

מתצפת/ת

draposo79

תאריך

אפריל 18, 2020 05:02 PM WEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

פברואר 21, 2020 10:10 AM WET

תמונות/קולות

Square

מה

מושית השבע (פרת משה רבנו ) Coccinella septempunctata

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

אפריל 17, 2020 12:18 PM WEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

draposo79

תאריך

פברואר 21, 2020 05:07 PM WET

תמונות/קולות

Square

מה

כוכית גדות Riparia riparia

מתצפת/ת

draposo79

תאריך

מרץ 24, 2016 10:26 AM WET

תמונות/קולות

מה

כוכית גדות Riparia riparia

מתצפת/ת

draposo79

תאריך

יולי 2, 2016 09:16 AM WEST

תמונות/קולות

מה

כוס החורבות Athene noctua

מתצפת/ת

draposo79

תאריך

יוני 10, 2016 04:33 PM WEST

תמונות/קולות

מה

דוכיפת Upupa epops

מתצפת/ת

draposo79

תאריך

מרץ 19, 2016 11:40 AM WET

תמונות/קולות

מה

דוכיפת Upupa epops

מתצפת/ת

draposo79

תאריך

מרץ 13, 2016 08:57 AM WET

תמונות/קולות

מתצפת/ת

draposo79

תאריך

נובמבר 13, 2016 03:04 PM WET

תמונות/קולות

Square

מה

גבתון עפרוני Emberiza calandra

מתצפת/ת

draposo79

תאריך

ינואר 23, 2016 10:44 AM WET

מקום

Sines, Portugal (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

זנב סנונית נאה Papilio machaon

מתצפת/ת

draposo79

תאריך

מרץ 19, 2020 04:32 PM WET

תמונות/קולות

מה

שרקרק מצוי Merops apiaster

מתצפת/ת

draposo79

תאריך

יוני 11, 2016 01:25 PM WEST

תמונות/קולות

מה

שרקרק מצוי Merops apiaster

מתצפת/ת

draposo79

תאריך

אפריל 22, 2016 04:22 PM WEST

מקום

Sines, Portugal (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

draposo79

תאריך

יולי 22, 2016 05:40 PM WEST

תמונות/קולות

Square

מה

גבתון סלעים Emberiza cia

מתצפת/ת

hecosta

תאריך

פברואר 28, 2020 09:51 AM GMT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

פברואר 23, 2020 11:57 AM WET

תמונות/קולות

Square

מה

טסית בתים Delichon urbicum

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

מרץ 4, 2020 09:32 AM WET

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

lola73

תאריך

ספטמבר 20, 2016 08:05 AM +07

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

ינואר 21, 2020 04:50 PM WET

תמונות/קולות

מה

סבכי שחור כיפה Sylvia atricapilla

מתצפת/ת

draposo79

תאריך

ינואר 19, 2020 01:35 PM WET

תמונות/קולות

Square

מה

אגמית מצויה Fulica atra

מתצפת/ת

draposo79

תאריך

דצמבר 14, 2019 12:10 PM WET

תמונות/קולות

Square

מה

עקב חורף Buteo buteo

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

דצמבר 30, 2019 03:32 PM WET

תמונות/קולות

Square

מה

סנונית המערות Cecropis daurica

מתצפת/ת

davidclp

תאריך

יוני 13, 2019 12:22 PM BST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

marioestevens

תאריך

יוני 15, 2019 05:24 PM WEST