תמונות/קולות

מתצפת.ת

osoandino

תאריך

יולי 30, 2020 12:15 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

osoandino

תאריך

אוקטובר 30, 2021 11:27 לפנה"צ EEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

osoandino

תאריך

אוקטובר 30, 2021 10:36 לפנה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

osoandino

תאריך

אוקטובר 28, 2021 01:49 אחה"צ CEST

תיאור

Found on a dead oak tree. Neoxorides seem to develop on wood-boring beetles. I observed Cerambycid larvae in the wood piles (https://www.inaturalist.org/observations/101519544)

תמונות/קולות

מה

צלקנית ענקית (Carpobrotus acinaciformis)

מתצפת.ת

osoandino

תאריך

ספטמבר 22, 2019 01:54 אחה"צ CEST