תמונות/קולות

מתצפת/ת

renju

תאריך

יוני 26, 2022 04:41 PM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

avivekchandran

תאריך

ספטמבר 4, 2021 11:55 AM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vishalmistry

תאריך

יולי 4, 2018 12:52 AM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

udayagashe

תאריך

פברואר 23, 2022 08:43 AM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jianrzeszewicz

תאריך

אפריל 24, 2016 12:18 AM EDT

מקום

Enigma Seamount (Google, OSM)

תיאור

Taken 04/24/2016 by NOAA Office of Ocean Exploration and Research, 2016 Deepwater Exploration of the Marianas. Ex1605L1 DIVE04

Video: https://oceanexplorer.noaa.gov/video_playlist/start/invertebrates.html#/?playlistId=0&videoId=6

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hari_krishnan_

תאריך

ספטמבר 2021

מקום

India (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sudeepan

תאריך

ינואר 27, 2022 07:11 PM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

reji1

תאריך

אוקטובר 1, 2020 01:19 PM IST

תיאור

Matting

תמונות/קולות

מה

חיצית ברכות (Ischnura senegalensis)

מתצפת/ת

risonkj

תאריך

דצמבר 12, 2017 09:49 AM IST

תיאור

Senegal Golden Dartlet (Ischnura senegalensis) Andromorph female & Blue sprite (Pseudagrion microcephalum) male.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karthik_83

תאריך

יולי 26, 2017 12:29 PM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

negi

תאריך

יולי 18, 2020 11:02 AM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jayantdeshpande

תאריך

נובמבר 30, 2013 10:36 PM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rejoicegassah

תאריך

דצמבר 3, 2021 11:49 AM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

chiefredearth

תאריך

ינואר 8, 2022 10:06 AM IST

תיאור

On Sunday (9-01-22) we spotted a sea snake on the shore during a waterfowl census conducted by Warblers and Waders from Veli to Perumatura.  It will be washed ashore in a big wave. 'Unable to go back to the sea, we left the sea snake in the sun.  Later, when we went home and talked to the snake experts, we found that the sea snake we saw was Graceful Small- headed Sea Snake- Hydrophis gracilis, which had not been reported in Kerala before. Thus, it was added as the seventh species of sea snake found in Kerala.  Experts also suggest that the baby snake is a sea snake.  It is astonishing that we are conserving natural biodiversity despite polluting and destroying the oceans.  Image shared here . Photograph and note by Sri Sushant, Warblers and Waders Thiruvananthapuram.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

naturalist_aditya

תאריך

ינואר 12, 2022 12:49 PM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aadr5h

תאריך

אפריל 25, 2020 05:30 PM IST

תיאור

Found it from the well.

תמונות/קולות

מה

בן אדם (Homo sapiens)

מתצפת/ת

friedrich_tetrasack

תאריך

אוקטובר 8, 2020 08:52 AM SAST

תמונות/קולות

מה

בן אדם (Homo sapiens)

מתצפת/ת

gbid

תאריך

אפריל 2, 2018 05:12 PM PDT

תיאור

Note the facial expression on this specimen.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

chinschandran

תאריך

דצמבר 28, 2017 09:55 AM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markuslilje

תאריך

אפריל 8, 2014 07:09 AM CEST

מקום

Haa, Bhutan (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vishnunandakumar

תאריך

ינואר 2, 2022 04:47 PM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

masonmaron

תאריך

דצמבר 2021

מקום

Alajuela, CR (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

poojap

תאריך

יולי 22, 2017 03:00 PM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hari_krishnan_

תאריך

ספטמבר 2021

מקום

Kerala, IN (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ramthenmala

תאריך

אוקטובר 2021

מקום

Kerala, IN (Google, OSM)

תיאור

It is found in the mountains of southern Western Ghats south of Palakkad Gap, in the Indian states of Kerala and Tamil Nadu. It is a high-elevation specialist, not normally recorded anywhere below 1200 m asl. Precise records are from Nelliyampathy, Munnar, Anaimalai, Palni hills, Meghamalai, Periyar Tiger Reserve, Agasthyamalai and Kalakkad Mundanthurai Tiger Reserve. At elevations of 1200-2695 m asl. The type locality is listed as "Anamalai hills (Tamil Nadu State, southwestern India)”.

Trimeresurus macrolepis is a slow-moving, arboreal, nocturnal snake that prefers rainforests, and is also found in tea, coffee and cardamom plantations.

It feeds mainly on frogs, lizards, small birds and rodents. Trimeresurus macrolepis is oviparous. Sexually mature females lay eggs in October, in clutches of 4-7.

תמונות/קולות

מה

נמר השלג (Panthera uncia)

מתצפת/ת

naturalisthassan

תאריך

אוגוסט 2021

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidraju758

תאריך

ספטמבר 22, 2020 12:46 PM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidraju758

תאריך

אוקטובר 1, 2021 12:17 PM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidraju758

תאריך

אוקטובר 1, 2021 12:17 PM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidraju758

תאריך

אוקטובר 1, 2021 12:17 PM IST

תמונות/קולות

מה

צפע הודי (Daboia russelii)

מתצפת/ת

prathamesh2

תאריך

אוגוסט 7, 2020 11:15 AM IST

תיאור

Double headed Russell's viper highly venomous

תמונות/קולות

מתצפת/ת

premjitelangbam

תאריך

אוקטובר 18, 2020 05:57 PM IST

תיאור

The village where it is found is the peripheries of Thangjing Hill, Manipur. It is found in a raring cage where chicken & ducks are keeping in captive..

תמונות/קולות

מה

סבכי שחור כיפה (Sylvia atricapilla)

מתצפת/ת

ambady_sasi

תאריך

נובמבר 11, 2021 08:09 AM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

danielraju

תאריך

אוקטובר 2020

מקום

Kerala, IN (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marceloamores

תאריך

אוקטובר 24, 2021 08:45 AM -05

תיאור

BIDENS ANDICOLA H.B.K., Nov. Gen. et Sp. 4:237 (186). 1820; B. andicola H.B.K. vars. normalis and heterophylla O. Kuntze, Rev. Gen. PI. 3^II^: I36. 1898; B. fruticulosa Mey. and Walp., Nov. Act. Nat. Cur. 19 Supplem. I. 271. 1843.

Descript. amplific.- Herba perennis, semi-procumbens vel etiam erecta, valde hispido-pubescens vel fere glabra, ramosa, 2-8 dm. alta, caulibus parce angulatis. Folia 1-7 cm. longa, valde polymorpha; nunc indivisa, ovata, serrata, sessilia vel alato-petiolata, ad apicem obtusa vel subacuta; nunc tripartite vel 1-3-pinnata foliolis ovatis vel lanceolatis vel linearibus et ad apicem sensim vel abrupte apiculatis. Capitula ramos terminantia, longe pedunculata, radiata; pansa ad anthesin 2-4 vel rarius etiam usque ad 5.5 cm. lata, 0.7-1.4 cm. alta. Involucrum perspicue hispidum, bracteis ex-terioribus 8-10, lanceolatis vel lineari-oblongis, ciliatis, supra saepe glabratis, apice plerumque obtusis, quam interioribus lanceolatis dense hispidis plerumque multo brevioribus. Flores ligulati saepius 8, lutei, ligula elliptico-oblanceolati, apice plerumque minute 3-denticulati, 1.2-2.5 cm. longi. Achaenia tenuiter linearia, inferne sensim attenuate, obcompresso-quadrangularia, sulcata, supra plus minusve erecto-hispida, fusco-nigra, corpore 0.7-1.4 cm. longa et 0.4-1 mm. lata et paleas demum superantia, apice bi- (vel pauca tri-) aristata, aristis tenuibus, brunneo-stramineis vel rubescentibus, re-trorsum hamosis, 1.7-3 mm. longis.

BIDENS ANDICOLA var. DECOMPOSITA O. Kuntze, I.c.; B. macrantha Griseb., Abhandl. Goett. I9:I38 I874; B. grandiflora Balb. var. breviloba 0. Kuntze, I.c.-Folia 2-3-pinnatisecta, usque ad I dm. longa, achaeniis superne valde attenuato-elongata.

For many years the identity of the South American Bidens andicola has been obscured for herbarium workers by the great multiplicity of foliage forms encountered. WEDDELL, as early as 1856 (Chloris And. 1870) described it as a polymorphous plant ("Plante polymorphe et très repande dans la chaine, mais presque exclusivement alpestre"). Later, OTTO KUNTZE, who like WEDDELL had collected in South America, commented upon the variability of the leaves ("Eine robuste Art mit einfach oder mehrfach ternatisecten Blättern, mittelgrossen gelben Strahlblüthen, ziemlich grossen Blüthenköpfen, äusseren zottig behaarten Involucralbracteen etc., aber in Bezug auf Blatttheilung wie manche andere Bidens-Art sehr variabel"; Rev. Gen. Pl. 3^II^: 136. 1898). In herbaria the numerous foliage forms are seen to simulate corresponding forms of B. triplinervia H.B.K. (B. humilis H.B.K., B. crithmifoliac H.B.K., etc.), and this has led often to confusion between the two species. Recently I was enabled, through the courtesy of OTTO BUCHTIEN (cf. SHEREFF, BOT. GAZ. 76: 151. 1923), to study a great number of specimens collected by him and displaying a wide range of variation. From these (all in Herb. Field. Mus.) and many others, totalling more than two hundred specimens, the preceding descriptions are drawn. It was found that sometimes, in poorly developed material, distinction from B. triplinervia is apparently impossible. In well developed material, however, the distinctions are usually very definite, B. andicola being coarser, its thicker heads having commonly about eight instead of commonly about five rays[4], etc. B. andicola has the paleae shorter than the mature achenes and this character separates it from the surprisingly similar aggregation of Mexican forms (Purpus 1547, 1548, 2637, 4135, 5089, 5620; Rose and Painter 6666, 7949; Pringle 4915; E. W. Nelson 3220, etc.) that in late years have passed erroneously under the name B. daucifolia DC. In the latter[5] the paleae are usually very blackish above and commonly surpass the mature achenes.

Occasionally a form of B. andicola is found with the leaves highly compound and the achenes strongly narrowed above, somewhat like those of Cosmos. If it were not for various connecting forms this would seem to be specifically distinct. KUNTZE, who himself collected specimens of it, referred at least one of them, a plant from Cochabamba, Bolivia (Herb. N.Y. Bot. Gard.) to B. andicola, naming it var. decomposita. In a careless moment he named a precisely identical form from between Cochabamba and Rio Juntas, Bolivia (Herb. N.Y. Bot. Gard.) B. grandiflora Balb. var. breviloba, although B. grandifjora is a Mexican species and is not known to occur in South America.

[4] Unfortunately, B. triplinervia produces at times an 8-rayed form. Discussion of this form must be deferred until a later date.

Sherff, E. E. (1926). Studies in the Genus Bidens. VII. Botanical Gazette, 81(1), 25-54.>>

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jianwang

תאריך

מאי 2015

תמונות/קולות

מתצפת/ת

odonut

תאריך

ספטמבר 5, 2021 07:42 AM IST

תמונות/קולות

מה

סביון פשוט (Senecio vulgaris)

מתצפת/ת

dongminsung

תאריך

אפריל 17, 2017 12:29 PM EDT

תיאור

Do not remember the name.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hari_krishnan_

תאריך

ספטמבר 2021

מקום

Kerala, IN (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

זרון פס (Circus pygargus)

מתצפת/ת

udayagashe

תאריך

ספטמבר 24, 2021 05:30 PM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hari_krishnan_

תאריך

ספטמבר 2021

מקום

Kerala, IN (Google, OSM)

תיאור

Juvenile

תמונות/קולות

מתצפת/ת

praveen_tangirala

תאריך

אוקטובר 7, 2021 10:39 AM IST

מקום

Home of (Google, OSM)

תיאור

Predating a baby lizard

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pasindu_dilshan

תאריך

ספטמבר 2021

מקום

Missing Location

תיאור

Let's meet the most fascinating agamid in Sri Lanka!🇱🇰

*Sinhala- ගැට හොඹු කටුස්සා/කරමල් බෝදිලියා
*English- Hump-nosed lizard/Hump snout lizard/Lyre head lizard
*Scientific name- Lyriocephalus scutatus(Linnaeus, 1758)

This is the largest agamid lizard that endemic to Sri Lanka.This species widely distributed in wet and intermediate zones. Lives in canopy primary and secondary forests in Sri Lanka.When it feels something dangerous happening around,suddenly opens its bright red colour mouth and also males expand their dewlaps. They feed on earthworms,insects and ect. Sinharaja rainforest,Kanneliya rainforest are well known localties for this species and usually can be found around the water resources. A very CALMFUL,COLOURFUL and GORGEOUS agamid that can be found easily in Sri Lanka.But, the behaviors after feeling threatened are very SCARY!You can see well the sharp teeth and the red colour inside its mouth in this picture!Luckily,we observed this amazing creature for the very first time!

Check-
A Naturalist's guide to the Reptiles of Sri Lanka 2nd edition by Anslem de Silva & Kanishka Ukuwela(page35)

A study of behavior, habitat, distribution and ecology on Lyriocephalus scutatus (Linnaeus, 1758) in Sri Lanka
( https://www.researchgate.net/publication/318816051_A_study_of_behavior_habitat_distribution_and_ecology_on_Lyriocephalus_scutatus_Linnaeus_1758_in_Sri_Lanka )

Behavioral ecology and microhabitat use by Lyriocephalus scutatus (Linnaeus, 1758): A monotypic genus in Sri Lanka (Reptilia: Agamidae: Draconinae) with notes on the taxonomy
( https://www.researchgate.net/publication/236231204_Behavioral_ecology_and_microhabitat_use_by_Lyriocephalus_scutatus_Linnaeus_1758_A_monotypic_genus_in_Sri_Lanka_Reptilia_Agamidae_Draconinae_with_notes_on_the_taxonomy )

📷 ©Pasindu Dilshan|2021

תמונות/קולות

מה

מושית אסייתית (Harmonia axyridis)

מתצפת/ת

jacqui-nz

תאריך

יולי 5, 2020 03:10 PM NZST

תיאור

Flew down and landed on the screen. I quickly searched for the species so it could be with its kin ;-)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

נובמבר 2020

מקום

Kerala, IN (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

chiefredearth

תאריך

אוקטובר 2020

מקום

Kerala, IN (Google, OSM)

תיאור

This tree was almost extinct or thought it was extinct, for 185 years, was discovered in a sacred grove of a temple in INDIA, Kerala, Kollam district, named Koonayil Ayiravilli Siva Temple in Tavu, Paravur.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

danielraju

תאריך

יולי 26, 2020 04:11 AM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

risonkj

תאריך

דצמבר 14, 2018 11:36 AM IST

מקום

680724, India (Google, OSM)

תיאור

Most beautiful damselfly of Western ghats.

תמונות/קולות

מה

בן אדם (Homo sapiens)

מתצפת/ת

neilgunther

תאריך

מרץ 2021

מקום

פרטי

תיאור

some art I did ❤️

תמונות/קולות

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

יוני 22, 2021 09:46 AM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

יוני 22, 2021 09:45 AM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

יוני 13, 2021 09:47 PM IST

תמונות/קולות

מה

שלדג לבן חזה (Halcyon smyrnensis)

מתצפת/ת

devendrabhardwaj

תאריך

יוני 18, 2015

תיאור

Common Name- Halcyon smyrnensis
Name of species- White-throated Kingfisher
Family- Halcyonidae
Photo taken on- 18 June,2015
At- Nemi Nagar ext Jaipur,Rajasthan
Description- White-throated Kingfisher Feed on house sparrow

תמונות/קולות

מתצפת/ת

civinsolomon

תאריך

מאי 31, 2018 10:23 PM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

libele

תאריך

אפריל 14, 2020 08:20 PM CDT

מקום

Houston, TX (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

בז נודד (Falco peregrinus)

מתצפת/ת

shaneoneal

תאריך

מרץ 11, 2019 08:41 AM EDT

תיאור

Falcon by Thomas Circle eating a dove

תמונות/קולות

מתצפת/ת

danielraju

תאריך

אוקטובר 22, 2020 08:54 AM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

יוני 28, 2020 12:34 PM UTC

תיאור

Caught alive in a fishing trap placed among mangroves. Put it back to the same place.

תמונות/קולות

מה

נמר אמור (Panthera pardus ssp. orientalis)

מתצפת/ת

petr_sonin

תאריך

פברואר 2020

תיאור

Panthera pardus orientalis

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dhfischer

תאריך

יולי 6, 2019 10:47 AM HST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dongminsung

תאריך

אפריל 17, 2017 12:20 PM EDT

תיאור

Confirm?