תמונות/קולות

מתצפת/ת

marleyii

תאריך

מרץ 15, 2019 11:23 AM HST

תיאור

Corticolous on Pohutukawa

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bill-nz

תאריך

יולי 2017

תיאור

First record for this locality.

תמונות/קולות

מה

כלונסית החולות (Battarrea phalloides)

מתצפת/ת

naturewatchwidow

תאריך

מאי 9, 2017 04:25 PM NZST

תיאור

Spores being released from the top

תמונות/קולות

מה

פקועיים (סדרה Agaricales)

מתצפת/ת

jussiep

תאריך

אפריל 22, 2017 03:09 PM NZST

תיאור

Location is approximate. Sadly the image of the fungi cap is not properly in focus. This fungi is growing on dead wood.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

meurkc

תאריך

אפריל 24, 2017

תיאור

on pussy willow

תמונות/קולות

מתצפת/ת

meurkc

תאריך

אפריל 24, 2017

תיאור

partly rotting willow wood

תמונות/קולות

מתצפת/ת

meurkc

תאריך

אפריל 24, 2017

תיאור

secondary rainforest; ground

תמונות/קולות

מתצפת/ת

meurkc

תאריך

אפריל 24, 2017

תיאור

secondary rainforest, bank - sorry about the blur

תמונות/קולות

מתצפת/ת

meurkc

תאריך

אפריל 24, 2017

תיאור

mown lawn

תמונות/קולות

מתצפת/ת

meurkc

תאריך

אפריל 24, 2017

תיאור

secondary rainforest - track bank

תמונות/קולות

מתצפת/ת

meurkc

תאריך

אפריל 24, 2017

תיאור

secondary rainforest, track edge

תמונות/קולות

מתצפת/ת

meurkc

תאריך

אפריל 26, 2017

תיאור

secondary rainforest

תמונות/קולות

מתצפת/ת

meurkc

תאריך

אפריל 26, 2017

תיאור

secondary rainforest

תמונות/קולות

מתצפת/ת

meurkc

תאריך

אפריל 26, 2017

תיאור

secondary rainforest, low epiphyte

תמונות/קולות

מתצפת/ת

meurkc

תאריך

אפריל 26, 2017

תיאור

secondary rainforest, low epiphyte

תמונות/קולות

מתצפת/ת

meurkc

תאריך

אפריל 26, 2017

תיאור

secondary rainforest, ground

תמונות/קולות

מתצפת/ת

meurkc

תאריך

אפריל 26, 2017

תיאור

Secondary rainforest on mid slope

תמונות/קולות

מתצפת/ת

meurkc

תאריך

אפריל 26, 2017

תיאור

Secondary rainforest on mid slope

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonnicholas

תאריך

מאי 3, 2017 12:36 PM NZST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonnicholas

תאריך

מאי 3, 2017 12:36 PM NZST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fairyeagle

תאריך

פברואר 21, 2017 01:06 PM +13