תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוקטובר 11, 2019 05:52 אחה"צ EDT

מקום

United States (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

זכריני מסועף (Myosotis ramosissima)

מתצפת.ת

cat32

תאריך

אפריל 30, 2019 08:23 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

זכריני מסועף (Myosotis ramosissima)

מתצפת.ת

lumenal

תאריך

אפריל 11, 2022 03:30 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

דרדר (סוג Centaurea)

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 04:50 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

warrenmickley

תאריך

אפריל 24, 2019 06:39 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 11, 2017 11:17 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

carlisletinnin

תאריך

מאי 2, 2017 07:25 אחה"צ MDT

תיאור

On fairyland trail, rocky valley

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 7, 2014 03:26 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

דגנִיים (משפחה Poaceae)

מתצפת.ת

erikamitchell

תאריך

יוני 3, 2016 04:20 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

יוני 3, 2016 09:28 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

חלבלוב מאדים (Euphorbia maculata)

מתצפת.ת

mickley

תאריך

יוני 4, 2016 09:33 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

יוני 3, 2016 05:50 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

מאי 21, 2016 09:57 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

מאי 21, 2016 12:44 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

מאי 21, 2016 09:32 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

מאי 21, 2016 11:09 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

מאי 21, 2016 01:37 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

benedictgagliardi

תאריך

מרץ 8, 2016

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

יוני 24, 2015 10:29 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוקטובר 10, 2015 01:49 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

מורכבים (משפחה Asteraceae)

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוקטובר 10, 2015 04:46 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוקטובר 10, 2015 11:04 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

יולי 2015

מקום

Connecticut, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוקטובר 10, 2015 04:41 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

אשבל (סוג Stachys)

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוקטובר 10, 2015 04:48 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוקטובר 10, 2015 04:57 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוקטובר 10, 2015 08:19 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוקטובר 10, 2015 08:22 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוקטובר 10, 2015 08:30 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוקטובר 10, 2015 01:24 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוקטובר 10, 2015 01:43 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jessicalodwick

תאריך

אוגוסט 14, 2015 04:49 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 7, 2014 03:38 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 05:14 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 7, 2014 03:37 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 7, 2014 03:31 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 7, 2014 03:33 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

דבשה (סוג Melilotus)

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 7, 2014 06:48 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 7, 2014 07:34 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 7, 2014 07:32 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

אשבל (סוג Stachys)

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 7, 2014 07:40 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 7, 2014 07:54 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

מורכבים (משפחה Asteraceae)

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 7, 2014 07:08 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 7, 2014 07:04 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

בת-ארכובית (סוג Persicaria)

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 7, 2014 07:05 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 7, 2014 07:02 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

אשבל (סוג Stachys)

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 7, 2014 07:03 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 7, 2014 06:58 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 7, 2014 06:54 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 7, 2014 07:22 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

נופריים (משפחה Nymphaeaceae)

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 7, 2014 07:17 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 7, 2014 07:28 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

בת-ארכובית (סוג Persicaria)

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 7, 2014 07:28 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 8, 2014 06:54 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

מטה-זהב (סוג Solidago)

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 8, 2014 06:52 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 7, 2014 03:41 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 7, 2014 03:29 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 7, 2014 03:30 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 9, 2014 07:33 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

מורכבים (משפחה Asteraceae)

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 9, 2014 07:32 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

בת-ארכובית (סוג Persicaria)

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 9, 2014 07:34 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 8, 2014 06:59 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

מילה אמריקנית (Fraxinus americana)

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 8, 2014 06:57 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 8, 2014 06:56 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 8, 2014 06:46 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 7, 2014 07:59 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 05:42 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 05:46 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jessicalodwick

תאריך

אוגוסט 14, 2015 04:42 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 9, 2015 05:51 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

בת-ארכובית (סוג Persicaria)

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 9, 2015 05:54 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 10:17 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

שבטבט (סוג Equisetum)

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 12:36 אחה"צ EDT

תיאור

Doesn't appear branched, but mowed

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 01:33 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 01:53 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 01:30 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

דבֵקה (סוג Galium)

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 03:45 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 03:45 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 03:48 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

פֶּרע מנוקב (Hypericum perforatum)

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 04:09 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

מטה-זהב (סוג Solidago)

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 04:13 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 04:29 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 04:38 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 04:34 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 04:43 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

סולנום (סוג Solanum)

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 05:40 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 05:43 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 05:53 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 10:24 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

דגנִיים (משפחה Poaceae)

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 12:26 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 12:28 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 12:31 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

זיפן כחלחל (Setaria pumila)

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 03:59 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 04:41 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

סמר (סוג Juncus)

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 04:54 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 05:02 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 05:12 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

בת-ארכובית (סוג Persicaria)

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 05:31 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 05:44 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

אשבל (סוג Stachys)

מתצפת.ת

mickley

תאריך

אוגוסט 14, 2015 05:51 אחה"צ EDT