תמונות/קולות

מתצפת/ת

tomaguivall7

תאריך

ינואר 2021

מקום

Córdoba, AR (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bernardo_segura

תאריך

אוקטובר 2021

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jorgevalenzuelae

תאריך

אוקטובר 7, 2021 02:12 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

margarita_rdeg

תאריך

דצמבר 2017

תמונות/קולות

מה

פומת ההרים (Puma concolor)

מתצפת/ת

lartundo

תאריך

אוגוסט 2021

תמונות/קולות

מה

פומת ההרים (Puma concolor)

מתצפת/ת

lartundo

תאריך

אוגוסט 2021

תמונות/קולות

מתצפת/ת

paola_sg02

תאריך

ינואר 26, 2021 10:49 AM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

inao_vasquez

תאריך

פברואר 8, 2017 03:53 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

italo_espinosa

תאריך

יוני 2, 2021 03:49 PM ADT

תיאור

La encontré dentro de mi casa, por eso esta encerada, fue entregada al SAG.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

patrich

תאריך

אוקטובר 2013

מקום

Bío-Bío, CL (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

caracaraphotos

תאריך

מאי 25, 2021 02:21 PM ADT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bernardo_segura

תאריך

אפריל 2017

תמונות/קולות

מתצפת/ת

margarita_rdeg

תאריך

ינואר 11, 2020 01:00 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

margarita_rdeg

תאריך

דצמבר 9, 2010 06:41 PM -02

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bernardo_segura

תאריך

יוני 2020

מקום

Chile (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

claudioreyes-olivares

תאריך

ספטמבר 2020

מקום

Chile (Google, OSM)

תיאור

Male

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ferru

תאריך

ינואר 19, 2013 01:00 PM -02

מקום

Ancón, Perú (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ferru

תאריך

ספטמבר 9, 2017 05:12 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

feliperabanal

תאריך

אוגוסט 22, 2020 06:32 PM -04

תיאור

Embriones de Pleurodema thaul

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fernandotellez

תאריך

ינואר 1, 2007

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eduardomillaresgmez

תאריך

דצמבר 2019

תמונות/קולות

מתצפת/ת

feliperabanal

תאריך

פברואר 14, 2007 08:12 PM -02