תמונות/קולות

מתצפת.ת

kingdee

תאריך

ספטמבר 22, 2023 10:49 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendybirdsbyrv

תאריך

אוגוסט 17, 2023 04:53 לפנה"צ MST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pawelp

תאריך

אוגוסט 23, 2023 01:01 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jessica216

תאריך

אוגוסט 30, 2023 02:38 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendybirdsbyrv

תאריך

אוגוסט 29, 2023 04:42 לפנה"צ MST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendybirdsbyrv

תאריך

אוגוסט 28, 2023 04:32 לפנה"צ MST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siwnaturalist

תאריך

אוגוסט 2023

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siwnaturalist

תאריך

אוגוסט 2023

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siwnaturalist

תאריך

אוגוסט 16, 2023 09:24 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siwnaturalist

תאריך

אוגוסט 16, 2023 09:25 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siwnaturalist

תאריך

אוגוסט 16, 2023 11:42 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siwnaturalist

תאריך

אוגוסט 2023

מקום

New Jersey, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendybirdsbyrv

תאריך

אוגוסט 15, 2023 10:04 אחה"צ MST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

evelyntomology

תאריך

אוגוסט 2023

מקום

New Jersey, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

evelyntomology

תאריך

יולי 2023

מקום

New Jersey, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

didymops77

תאריך

יולי 7, 2023 01:35 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

didymops77

תאריך

יולי 8, 2023 06:31 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayray

תאריך

יולי 26, 2023 10:31 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joannerusso

תאריך

יולי 24, 2023 12:42 לפנה"צ MDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joannerusso

תאריך

יולי 21, 2023 12:04 לפנה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

evelyntomology

תאריך

יולי 18, 2023 10:22 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

treichard

תאריך

יולי 8, 2023 09:54 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendybirdsbyrv

תאריך

יולי 19, 2023 04:48 לפנה"צ MST

תמונות/קולות

מה

Exyra fax

מתצפת.ת

evelyntomology

תאריך

יוני 2023

מקום

New Jersey, US (Google, OSM)

תיאור

Area collected from new to their range in NJ. 2 caterpillars emerged from a total of 6 collected pitchers with feeding marks once the pitchers had dried, and were then moved to captive bred S. purpurea purpurea to complete metamorphosis.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendybirdsbyrv

תאריך

יוני 29, 2023 04:53 אחה"צ MST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joannerusso

תאריך

יוני 11, 2023 10:02 אחה"צ EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pawelp

תאריך

אפריל 1, 2023 05:19 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendybirdsbyrv

תאריך

אפריל 6, 2019 03:31 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stasibug23

תאריך

אוגוסט 3, 2022 03:56 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

treichard

תאריך

נובמבר 6, 2022 06:19 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pawelp

תאריך

אוקטובר 28, 2022 12:34 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendybirdsbyrv

תאריך

אוגוסט 18, 2022 12:04 אחה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendybirdsbyrv

תאריך

אוגוסט 20, 2022 11:59 לפנה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

evelyntomology

תאריך

אוקטובר 2022

מקום

New Jersey, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

Sula sula

מתצפת.ת

joseph1318

תאריך

ינואר 12, 2022 04:26 אחה"צ -06

תמונות/קולות

מה

תנשמת לבנה (Tyto alba)

מתצפת.ת

joseph1318

תאריך

ינואר 16, 2022 08:04 לפנה"צ -06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joseph1318

תאריך

חסר תאריך

תיאור

San Juan islands (by boat)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joseph1318

תאריך

חסר תאריך

תיאור

San Juan Islands (by boat)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joseph1318

תאריך

מרץ 4, 2020 04:30 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joseph1318

תאריך

מרץ 5, 2020 04:30 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joseph1318

תאריך

אוקטובר 10, 2022 05:34 אחה"צ EDT

תיאור

Photo credit: @mayacrow

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joseph1318

תאריך

מרץ 7, 2020 12:33 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joseph1318

תאריך

ינואר 17, 2022 12:51 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joseph1318

תאריך

ספטמבר 8, 2021 12:51 אחה"צ MST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joseph1318

תאריך

ינואר 14, 2022 12:51 אחה"צ -06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joseph1318

תאריך

ינואר 17, 2022 12:51 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joseph1318

תאריך

ינואר 17, 2022 12:51 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joseph1318

תאריך

ינואר 17, 2022 12:51 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joseph1318

תאריך

ינואר 2022

מקום

Ecuador (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joseph1318

תאריך

ספטמבר 8, 2021 12:51 אחה"צ MST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joseph1318

תאריך

ספטמבר 7, 2021 12:51 אחה"צ MST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayray

תאריך

אוקטובר 20, 2022 10:39 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sean2112

תאריך

אוגוסט 27, 2022 08:26 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendybirdsbyrv

תאריך

אוקטובר 15, 2022 10:58 לפנה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendybirdsbyrv

תאריך

אוגוסט 21, 2022 10:00 לפנה"צ MDT

תיאור

On Bigelow's Beggarticks

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendybirdsbyrv

תאריך

אוגוסט 19, 2022 04:17 אחה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

didymops77

תאריך

ספטמבר 28, 2022 03:38 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

didymops77

תאריך

ספטמבר 21, 2022 12:06 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

didymops77

תאריך

ספטמבר 21, 2022 02:38 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

didymops77

תאריך

אוגוסט 22, 2014 02:07 אחה"צ EDT

תיאור

Confirmed first record for the Island

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hughmcguinness

תאריך

אוקטובר 9, 2022 05:17 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

victoria_roman

תאריך

אוקטובר 7, 2022 03:00 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

didymops77

תאריך

יולי 31, 2022 04:50 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

didymops77

תאריך

יוני 25, 2022 10:30 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

didymops77

תאריך

יולי 4, 2022 12:28 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

didymops77

תאריך

יוני 29, 2022 04:21 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

didymops77

תאריך

יוני 25, 2022 12:52 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

didymops77

תאריך

אוגוסט 10, 2022 03:10 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pawelp

תאריך

ספטמבר 30, 2022 11:31 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendybirdsbyrv

תאריך

יולי 12, 2022 10:35 לפנה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

didymops77

תאריך

אוגוסט 13, 2022 04:04 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

didymops77

תאריך

אוגוסט 10, 2022 03:51 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

didymops77

תאריך

אוגוסט 10, 2022 04:48 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pawelp

תאריך

ספטמבר 18, 2022 03:07 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendybirdsbyrv

תאריך

ספטמבר 23, 2022 09:32 לפנה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendybirdsbyrv

תאריך

ספטמבר 24, 2022 09:24 לפנה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendybirdsbyrv

תאריך

ספטמבר 23, 2022 09:07 לפנה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

didymops77

תאריך

ספטמבר 13, 2022 04:55 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

didymops77

תאריך

ספטמבר 13, 2022 03:11 אחה"צ EDT

תיאור

2 individuals found, late instars

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendybirdsbyrv

תאריך

ספטמבר 19, 2022 11:29 לפנה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jessica216

תאריך

ספטמבר 21, 2022 03:31 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kingdee

תאריך

ספטמבר 17, 2022 02:53 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fishstick23

תאריך

יוני 18, 2022 11:30 לפנה"צ EDT

מקום

ringwood (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joannerusso

תאריך

אוגוסט 22, 2022 12:32 לפנה"צ MST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendybirdsbyrv

תאריך

אוגוסט 24, 2022 10:57 אחה"צ MDT

תיאור

Moth light set-up and nighttime observations by volunteer conducted in coordination with national monument staff. Photographs in situ; no collecting.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joannerusso

תאריך

אוגוסט 22, 2022 03:26 אחה"צ MST

תיאור

rest area north

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joannerusso

תאריך

אוגוסט 22, 2022 12:41 לפנה"צ MST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendybirdsbyrv

תאריך

אוגוסט 25, 2022 01:18 לפנה"צ MDT

תיאור

Moth light set-up and nighttime observations by volunteer conducted in coordination with national monument staff. Photographs in situ; no collecting.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendybirdsbyrv

תאריך

אוגוסט 25, 2022 01:02 לפנה"צ MDT

תיאור

Moth light set-up and nighttime observations by volunteer conducted in coordination with national monument staff. Photographs in situ; no collecting.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joannerusso

תאריך

אוגוסט 27, 2022 09:13 לפנה"צ MST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joannerusso

תאריך

אוגוסט 24, 2022 04:05 אחה"צ MST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joannerusso

תאריך

אוגוסט 29, 2022 10:51 אחה"צ MST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joannerusso

תאריך

אוגוסט 29, 2022 11:21 אחה"צ MST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendybirdsbyrv

תאריך

אוגוסט 23, 2022 02:01 אחה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendybirdsbyrv

תאריך

אוגוסט 23, 2022 01:53 אחה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendybirdsbyrv

תאריך

אוגוסט 23, 2022 01:41 אחה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendybirdsbyrv

תאריך

אוגוסט 24, 2022 08:04 אחה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kbarringer

תאריך

אוגוסט 21, 2022 12:23 אחה"צ EDT

תיאור

On cultivated Aristolochia macrophylla

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mayacrow

תאריך

אוגוסט 18, 2022 08:11 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

david_tolmach

תאריך

יולי 30, 2022 04:34 אחה"צ EDT