תמונות/קולות

מתצפת.ת

maxmer

תאריך

דצמבר 5, 2021 11:21 לפנה"צ UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maxmer

תאריך

אוקטובר 31, 2020 07:48 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maxmer

תאריך

נובמבר 12, 2020 09:37 אחה"צ UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maxmer

תאריך

אוקטובר 31, 2020 03:42 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maxmer

תאריך

אוקטובר 16, 2020 08:18 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

לווייתן כחול (Balaenoptera musculus)

מתצפת.ת

maxmer

תאריך

אוקטובר 2020

מקום

חסר מיקום

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maxmer

תאריך

ספטמבר 13, 2020 10:12 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maxmer

תאריך

מאי 16, 2020 06:52 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maxmer

תאריך

מאי 24, 2020 02:40 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maxmer

תאריך

אפריל 22, 2020 06:00 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maxmer

תאריך

אפריל 24, 2020 07:37 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maxmer

תאריך

מאי 2020

מקום

Oregon, US (Google, OSM)

תיאור

Around 5 and 1/2 to 6 inches

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maxmer

תאריך

יולי 24, 2020 03:55 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maxmer

תאריך

דצמבר 13, 2019 10:28 אחה"צ UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maxmer

תאריך

אוגוסט 26, 2020 05:28 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maxmer

תאריך

מאי 26, 2020 03:52 אחה"צ PDT