תמונות/קולות

מתצפת.ת

er-birds

תאריך

ספטמבר 12, 2023 01:19 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

swampchicken

תאריך

יוני 2, 2023 04:26 אחה"צ EDT

תיאור

On American elm

תמונות/קולות

מתצפת.ת

patsuttonwildlifegarden

תאריך

פברואר 21, 2023 11:07 לפנה"צ EST

תיאור

Sand/dirt structure built around a Fetterbush branch about chest height.

תמונות/קולות

מה

דבורת הדבש (Apis mellifera)

מתצפת.ת

ariolimax

תאריך

אפריל 4, 2023 01:51 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mertensia

תאריך

מרץ 26, 2023 09:02 לפנה"צ EDT

תיאור

on Pachypsylla venusta gall

תמונות/קולות

מה

שועל מצוי (Vulpes vulpes)

מתצפת.ת

wildnewyork

תאריך

פברואר 28, 2023 06:37 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mugglelissa

תאריך

פברואר 14, 2023 11:43 לפנה"צ EST
Insects

תמונות/קולות

מה

חרקים (מחלקה Insecta)

מתצפת.ת

zitserm

תאריך

פברואר 4, 2023 11:42 לפנה"צ EST

תיאור

Small holes in a decorticated log, with sawdust around each hole

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mollyopsis

תאריך

ינואר 4, 2021 10:53 לפנה"צ HST

תיאור

Yellow lichen (slightly wet) on marble grave marker.

תמונות/קולות

מה

צרחוליתים (משפחה Sphecidae)

מתצפת.ת

swampchicken

תאריך

אוקטובר 18, 2020 05:27 אחה"צ MDT

תיאור

Huge mud wasp nest