תמונות/קולות

מה

חיים

מתצפת/ת

daviaker

תאריך

יולי 24, 2022 03:18 PM AEST

תיאור

Maybe a gall? coming from the trunk small tree. Did not take good enough note of what species the plant was but maybe Pomaderris or one of the daisies. There is a dried up daisy flower in the image.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sarahlloyd

תאריך

דצמבר 24, 2006

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sarahlloyd

תאריך

דצמבר 1, 2006

מקום

Brushy Rivulet (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

deborod

תאריך

מרץ 31, 2022 10:22 PM AEDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tleitch

תאריך

מרץ 14, 2015

תיאור

Unknown Moth - Gracillariidae KH01

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת/ת

reiner

תאריך

נובמבר 27, 2021 10:50 AM AEDT

תיאור

flew off, bumped into a fern then played dead

תמונות/קולות

מתצפת/ת

reiner

תאריך

נובמבר 16, 2021 03:52 PM AEDT

תמונות/קולות

מה

גדמית הדורה (Gymnopilus junonius)

מתצפת/ת

mattcampbellaus

תאריך

מאי 10, 2021 11:49 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

reiner

תאריך

יולי 22, 2021 08:45 AM AEST

תמונות/קולות

מה

פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)

מתצפת/ת

reiner

תאריך

יולי 22, 2021 09:59 AM AEST

תיאור

50×60mm so too big for *Pterulicium fasciculare *

תמונות/קולות

מתצפת/ת

reiner

תאריך

יולי 24, 2021 11:01 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daviaker

תאריך

פברואר 20, 2021 12:23 AM AEDT

תיאור

Seems to have unusually short antennae

תמונות/קולות

מתצפת/ת

reiner

תאריך

נובמבר 18, 2019 02:38 PM AEDT

תמונות/קולות

מה

צרגוליים (משפחה Gryllacrididae)

מתצפת/ת

ellurasanctuary

תאריך

דצמבר 15, 2015

תיאור

Raspy Cricket
This fellow was very sick when we found him in the morning. Kept him in the day thinking he would die but he recovered and we let him go. We can only surmise a spider bite? Black face with a white spot between the eyes and two oblong white patches above the antenna base. Thought it was a pale brown Katydid while photographing it, and was surprised that it was aggressive! We heard it "rasping" it's wings but the video couldn't pick up the sound, so it wasn't loud. It's about 30mm long, mature (because it has full wings) and it's a male (because it has no ovipositor). Extremely long antenna (about 45mm; 1.5x body length), but one is broken about half way along. It's red from the front (face & front legs)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tleitch

תאריך

נובמבר 14, 2015

תיאור

Pseudocolus fusiformis

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tleitch

תאריך

ינואר 27, 2020 02:36 PM AEDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tleitch

תאריך

אוקטובר 19, 2019 04:03 PM AEDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tleitch

תאריך

אוקטובר 21, 2019 11:48 AM AEDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tleitch

תאריך

אוקטובר 27, 2019 11:18 AM AEDT

תיאור

About 1.5 cm long

תמונות/קולות

מתצפת/ת

reiner

תאריך

יולי 2012

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dianneclarke

תאריך

דצמבר 12, 2011

תיאור

Mycena leaiana sp and Eulamprus murrayi

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tleitch

תאריך

יוני 9, 2019 03:49 PM AEST

תיאור

A few small colonies were observed, all on tree-ferns near the creek.