תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מאי 25, 2023 10:41 לפנה"צ NZST

תיאור

Thallus whitish, esorediate, apothecia marginate, apothecia epruinose, spores straight, 2 septate, transverse-septate only, 50 x microns, orange-brown layer present below hymenium.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

יוני 3, 2024 03:10 אחה"צ NZST

תיאור

Local, corticolous in broadleaf forest. Underside with out pseudocyphellae. Apothecia rare.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

אפריל 27, 2024 10:57 לפנה"צ NZST

תיאור

Corticolous on smooth barked tree in cemetery. Thallus K+ orange, C+ orange, UV+ orange. Spores 7.5 - 11.25 x 6.25 microns.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

invertebratist

תאריך

אפריל 16, 2022 03:21 אחה"צ NZST

תיאור

On moist ground next to the glowworm cave mouth.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מאי 2024

תיאור

Locally common, liginicolous on rotting log with Leucobryum javense in remnant broadleaf gully forest. K-, C-. Spores ovoid - ellipsoidal, 17.5 x 3.75 microns, 3 septate.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stephen_thorpe

תאריך

יולי 12, 2024 02:03 אחה"צ NZST

תיאור

Titirangi, Auckland.

Roadside margin of Atkinson Park, opposite 38 Mahoe Rd.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

uncle_yowie

תאריך

אפריל 13, 2024 02:05 אחה"צ NZST

תמונות/קולות

מה

לפופית רגל-העז (Ipomoea pes-caprae)

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

יוני 2024

תיאור

Above high tide, against dunes. Seed presumably from beach drift, with Ipomoea cairica and Canavalia sericea. Two plants including: https://inaturalist.nz/observations/222748485

Found originally by Kevin Matthews.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

melissa_hutchison

תאריך

דצמבר 26, 2023 10:17 לפנה"צ NZDT

תיאור

On large boulder under beech trees

תמונות/קולות

מתצפת.ת

melissa_hutchison

תאריך

אפריל 17, 2021 03:04 אחה"צ NZST

תיאור

Coastal rocks.

Looks similar to https://inaturalist.nz/observations/79907058

תמונות/קולות

מתצפת.ת

melissa_hutchison

תאריך

אפריל 20, 2021 01:09 אחה"צ NZST

תיאור

Corticolous in forest

תמונות/קולות

מתצפת.ת

melissa_hutchison

תאריך

מרץ 20, 2022 12:22 אחה"צ NZDT

תיאור

Terricolous

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מרץ 23, 2024 02:32 אחה"צ NZDT

תיאור

Local, corticolous in riparian forest with DENfla. Small spore bodies on margins, lobes with distinct incisions between apothecia. UV-, Pd-. Confirmed by Mats Wedin.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

oscar_dove

תאריך

יולי 2024

מקום

Wellington, NZ (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

יוני 30, 2024 02:10 אחה"צ NZST

תיאור

Local. Corticolous in beech forest. Thallus flattened. Medulla Pd-. Spores rounded, grey to brownish, more than 10 microns. Two forms here?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

יוני 30, 2024 02:10 אחה"צ NZST

תיאור

Local. Corticolous in beech forest. Thallus flattened. Medulla Pd+ yellow orange. Spores rounded, grey to brownish, more than 10 microns. Two forms here?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ethan936

תאריך

יוני 13, 2023 11:24 לפנה"צ NZST

תמונות/קולות

מה

מלוח (סוג Atriplex)

מתצפת.ת

pjd1

תאריך

ינואר 28, 2018 06:49 לפנה"צ NZDT

תיאור

A single plant growing outside Hotel on roadside just above Petre Bay.

Voucher: P.J. de Lange CH4528, UNITEC 14389

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מרץ 2023

תיאור

Local in riparian forest under mānuka.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מרץ 2023

תיאור

Locally common in riparian forest under mānuka. Pith continuous and interrupted.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

אפריל 27, 2024 04:11 אחה"צ NZST

תיאור

In Galloway 2007 as Aspicilia contorta (Hoffm.) Kremp.

New North Island record. On calcareous rock (gravestone cement). Pruinose thallus and discs, 6–8-spored asci, globose ascospores colourless, 25–30 × 20 μm.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pdbellbutler

תאריך

יוני 3, 2024 02:00 אחה"צ NZST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leonperrie

תאריך

יוני 1, 2024 11:20 לפנה"צ NZST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

violetvioletviolet

תאריך

מאי 21, 2024 11:48 לפנה"צ NZST

תיאור

Ayton Reserve. On a hilly area. Abundant number of seedlings underneath a mature tree. The parent tree is flowering heavily.

Many weeds nearby like tradescantia fluninensis. Tibouchina urvilleana, Fuchsia boliviana, Passiflora spp.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rubecula

תאריך

מאי 2024

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dr_dj_king

תאריך

מאי 26, 2024 03:32 אחה"צ NZST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mattamrenner

תאריך

נובמבר 4, 2023 02:35 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pdbellbutler

תאריך

מאי 12, 2024 03:38 אחה"צ NZST

תיאור

On Cordyline australis trunk

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מרץ 29, 2024 01:54 אחה"צ NZDT

תיאור

Local on queen palm (Syagrus romanzoffiana) with Parmotrema reticulatum, Flavoparmelia sp. and other Parmeliods. Rhizines simple to branched, soredia, UV-, with apothecia.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מרץ 24, 2024 11:00 לפנה"צ NZDT

תיאור

Corticolous on windfall in red beech forest. C+ red medulla, with maculae.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joedillon

תאריך

מאי 9, 2024 11:47 לפנה"צ NZST

תיאור

Small patch, but rapidly spreading. Individuals found occasionally in the 20m surrounding it.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wellmaintainedhedge

תאריך

אפריל 2024

תמונות/קולות

מתצפת.ת

matthewes

תאריך

אפריל 16, 2024 12:23 אחה"צ NZST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

נובמבר 18, 2022 01:42 אחה"צ NZDT

תיאור

Local liverwort on forest floor, heavily fertile. Plants nondendroid, entire, midvein broad, margins undulate.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fergus

תאריך

נובמבר 30, 2017 02:24 לפנה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מאי 8, 2023 12:15 אחה"צ NZST

תיאור

In swamp forest besides stream.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alice_shanks

תאריך

פברואר 10, 2024 09:38 לפנה"צ NZDT

תיאור

Centre top left a small flower on long pedicle is just visible. Leaves 5 mm.

Growing submerged in a gravel-bottom pond that may dry out.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reingered

תאריך

מרץ 2, 2024 09:57 לפנה"צ NZDT

תמונות/קולות

מה

טחבים (פילום Bryophyta)

מתצפת.ת

simonnicholas

תאריך

מרץ 8, 2024 08:42 לפנה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

brucedc

תאריך

ינואר 28, 1985

תיאור

On Panekire Bluff. Rotorua Botanical Society Newsletter April 1985: page 6.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jack4

תאריך

מרץ 5, 2024 12:54 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

אפריל 28, 2022 04:23 אחה"צ NZST

תיאור

Corticolous in lake side cloud forest.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

פברואר 26, 2024 11:00 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מאי 16, 2023 10:50 לפנה"צ NZST

תיאור

Saxicolous, local - rare. Lobes <8mm wide, truncate. With marginal cilia, rhizines simple or branching. UV+ gold, C+ red medulla.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

philg-j

תאריך

ינואר 15, 2013 12:40 אחה"צ NZDT

תיאור

These photos are from Flora of NZ (www.nzflora.info) and are CC-BY-NC 3.0

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mike68lusk

תאריך

אפריל 27, 2018 03:35 לפנה"צ NZST

תיאור

sheltered coastal

תמונות/קולות

מתצפת.ת

oaag1993

תאריך

פברואר 21, 2024 02:05 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reingered

תאריך

פברואר 4, 2024 11:23 לפנה"צ NZDT

תיאור

Phyllodioicious

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pjd1

תאריך

פברואר 2024

תיאור

Locally common - either on small accummulations of sand and eroded rendzina soil from limestone towers, or on the sides of limestone towers. Leaves usually heavily mined by an as yet undetermined leaf miner. Commonly associated with Oxybasis ambigua and Disphyma papillatum.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reinderw

תאריך

דצמבר 9, 2023 11:44 לפנה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leonperrie

תאריך

נובמבר 14, 2022 02:49 אחה"צ NZDT

תיאור

Thought might be amabilis. Very black at base. But pith c. empty.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

פברואר 16, 2021 11:21 לפנה"צ NZDT

תיאור

In coastal forest with Pyrenula. The pruinose apothecia. Thallus K+ yellow - red, C-.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

אפריל 1, 2020 03:19 אחה"צ NZDT

תיאור

Corticolous on Taiwanese cherry. K+ yellow to red. Ascospores 8 per ascus.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fordk

תאריך

ינואר 2, 2022 01:24 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

פברואר 11, 2024 12:43 אחה"צ NZDT

תיאור

Local, corticolous on PLAcoa roots in steep coastal forest.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

נובמבר 15, 2022 01:50 אחה"צ NZDT

תיאור

Local, corticolous on DRAlon in subalpine scrub.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

אפריל 15, 2023

תיאור

In coastal forest with Radula demissa: https://inaturalist.nz/observations/190175225 Det. by David Glenny.

תמונות/קולות

מה

נענע (סוג Mentha)

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

נובמבר 13, 2020 11:42 לפנה"צ NZDT

תיאור

Common along road.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jacksonfrost

תאריך

אוקטובר 13, 2023 12:33 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juha_hellstrom

תאריך

אוגוסט 13, 2023 10:29 לפנה"צ EEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fordk

תאריך

ינואר 2024

תיאור

A small population that I visited in 1998 and still here.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ria999

תאריך

אוגוסט 26, 2021 10:45 לפנה"צ NZST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

ינואר 27, 2024 02:27 אחה"צ NZDT

תיאור

Rare. Saxicolous on south facing coastal promontory. Soredia on laciniae, margins with cilia, UV-, cortex K+ yellow, medulla K+ dingy yellow to dirty yellow.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

נובמבר 27, 2023 11:47 לפנה"צ NZDT

תיאור

Locally common, saxicolous on subalpine.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

דצמבר 10, 2022 04:22 אחה"צ NZDT

תיאור

Corticolous in swamp forest. With apothecia.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

אוקטובר 2023

תיאור

Local, corticolous on KUNrob.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

אוקטובר 2023

תיאור

Corticolous on DRAles in gumlands.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

יוני 23, 2020 02:59 אחה"צ NZST

תיאור

Seen on old growth tree stump in exposed tops. Sorediate and hollow.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jack4

תאריך

ינואר 2024

תיאור

Appears to be naturalised likely garden waste.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janegosden

תאריך

ינואר 21, 2024 11:05 לפנה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reingered

תאריך

אוקטובר 17, 2023 10:58 לפנה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

נובמבר 15, 2022 01:53 אחה"צ NZDT

תיאור

Corticolous on Dracophyllum in montane scrub.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pjd1

תאריך

ינואר 28, 2021 11:39 לפנה"צ NZDT

תיאור

Corticolous on manawa (Avicennia marina subsp. resinifera). Associated with Lecanora c.f. carpinea, Bacidia sp., Opegrapha agelaeoides and Ramalina celastri.

Specimens fit here best using the New Zealand Lichen "Flora" (Galloway 2007) Caloplaca key. Apothecia orange, closely grouped, minute, up to 0.3 mm diameter; asci 8-spored, ascospores oval, 12.5 microns long, 7 microns wide, septum c. 4 microns thick (about one third spore length).

Voucher: UNITEC.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pjd1

תאריך

ינואר 7, 2024 02:35 אחה"צ NZDT

תיאור

Seems to fit here best. Noted on shaded entrance to small cave in Orthoquarzite outcrop. Terricolous on skeletal peaty soil, under Lepidothamnus intermedius / Phyllocladus aff. alpinus / Metrosideros umbellata.

Thallus swarding, intertangled, mottled black, black brown with portions pale green-white, not pruinose, not crystalline or areolate, perforations numerous elliptical to rounded, irregular. However, medulla white not black. Cortex K-, C- KC- Pd-.

Of the options in the currently accepted Rexiella for New Zealand this observation fits in R. fuliginosa better than R. sullivanii which has a crystalline cortex, which is yellow, yellow brown, greenish or white with a black medulla - see for example https://inaturalist.nz/observations/19024654

So I am putting this one in Rexiella fuliginosa as a placeholder, on the basis of the available descriptions for New Zealand specimens and consultation with Dr Dan Blanchon.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

oscar_dove

תאריך

ינואר 8, 2024 10:51 לפנה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrylurling

תאריך

נובמבר 24, 2023 09:46 לפנה"צ NZDT

תיאור

A new weed for NZ.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnwalter

תאריך

אוגוסט 2, 2020 02:42 אחה"צ AEST

תיאור

The white rhizoids in the lower leaf axils (image 5) and the long black tipped changing to gold then white calyptra (image 6) are indicators for this species. The dark line in the centre of the leaf in image 7 is not a costa but a fold in the leaf lamina, another species indicator.
The cells at the leaf base are broader than the other leaf cells and closer to rectangular (image 9). The main lamina cells are like long stretched diamonds that become shorter as you move up the leaf. (11 is lower mid leaf @ 100x and 12 is upper leaf @ 400x)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

יולי 31, 2021 06:54 אחה"צ NZST

תיאור

Corticolous and isidiate.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

foodforestnz

תאריך

מאי 12, 2021 12:09 אחה"צ NZST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jacki_byrd

תאריך

דצמבר 4, 2022 02:06 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stormageddon318

תאריך

ינואר 26, 2023 12:33 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

נובמבר 24, 2023 12:57 אחה"צ NZDT

תיאור

Terricolous in drylands. K+ yellow medulla, UV-, Pd + red, soredia, grass like.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

נובמבר 27, 2023 02:06 אחה"צ NZDT

תיאור

Local, terricolous streamside. Thallus smooth, phyllidiate, hairy underside, spores submuriform, 10 x 5 microns. Apothecia with white silky hairs, thalline margin entire (non lobulate), tomentose underside - localised hairs.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

נובמבר 27, 2023 11:16 לפנה"צ NZDT

תיאור

Saxicolous on alpine stacks in sheltered rocks.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

נובמבר 26, 2023 11:26 לפנה"צ NZDT

תיאור

Terricolous with CLAdar with POLjun in riparian beech forest. Tomentose on margins, esorediate, rhizines pale, erect tomentum.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

נובמבר 27, 2023 12:23 אחה"צ NZDT

תיאור

Saxicolous in subalpine (siliceous rock). K+ yellow, C+ red, thallus greyish, spores brown, muriform, 55 x 30 microns, 4 spored asci.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pjd1

תאריך

ספטמבר 21, 2019 12:14 אחה"צ NZST

תיאור

Locally common on the trunks of nikau (Rhopalostylis sapida). Apothecia present but very uncommon.

Voucher: P.J. de Lange CH3048, UNITEC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reingered

תאריך

נובמבר 27, 2023 12:35 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pjd1

תאריך

ספטמבר 14, 2022 10:51 לפנה"צ NZST

תיאור

Corticolous on Cordyline australis.

Matches Anisomeridium subbiforme in gross morphology but spores not 1-septate.

Determination by A.J. Marshall.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reingered

תאריך

נובמבר 4, 2023 02:55 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reinderw

תאריך

נובמבר 5, 2023 05:39 אחה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

ספטמבר 5, 2023 02:27 אחה"צ NZST

תיאור

Local. Corticolous on towai in regenerating gumland.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

אוקטובר 21, 2023 03:03 אחה"צ NZDT

תיאור

Rare, corticolous on mānuka in coastal headland.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

אוקטובר 2023

תיאור

Rare, corticolous on mānuka in gumland.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

אוקטובר 2023

תיאור

Local. Corticolous on DRAles in gumland with recent fire (2020). UV+ gold.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

אפריל 7, 2021 08:19 לפנה"צ NZST

תיאור

Common on planted pine. C- sorediate.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

ספטמבר 13, 2023 12:53 אחה"צ NZST

תיאור

Local. Corticolous on tree base and ground with Rhaphidorrhynchium amoenum. ID by David Glenny.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pjd1

תאריך

אוקטובר 1, 2023 04:47 אחה"צ +1345

תיאור

Lignicolous on kauri (Agathis australis) drift wood garden seat. Close to this species, probably best placed as C. c.f. griffithii.

Thallus thin, areolate, white to whitish-grey, apothecia lecideine pale pink when wet, drying pinkish-brown, sometimes white-pruinose, ascospores ellipsoid, colourless 1-3-septate, 12-15 × 4-5 µm, pycnidia numerous, unilocular to multilocular, black. gaping, no K reaction evident in wall. Thallus K+ red.

Voucher: P.J. de Lange CH4442 UNITEC 14202

Determination: A.J. Marshall

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

אוקטובר 13, 2023 02:59 אחה"צ NZDT

תיאור

Local on basalt rock outcrops.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

אוקטובר 2023

תיאור

Local. Ligincolous on kauri stump in gumland.