תמונות/קולות

מתצפת.ת

pjd1

תאריך

יוני 13, 2018 11:02 לפנה"צ NZST

תיאור

Shrub c. 2 m tall growing on the ground in coastal forest. A very common shrub at Maunganui Bluff - invariably seen growing on the ground (very rarely epiphytically).

Voucher: P.J. de Lange 15588 & A.J. Veale (UNITEC 14017, AK)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

פברואר 15, 2023 09:28 לפנה"צ NZDT

תיאור

Corticolous at the base of hill cherry.
Leaves straight, erect, dark green.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

martinsnz

תאריך

נובמבר 14, 2019 10:46 לפנה"צ +13

תיאור

Growing wild from pieces fallen from an apartment balcony. Several plants growing amongst a Pyracantha hedge.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

אפריל 2023

תיאור

Hydrocotyle aff. robusta (a) (CHR 354383; Ototoa)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

ספטמבר 4, 2023 02:24 אחה"צ NZST

תיאור

Local. Terricolous on exposed clay. Sorediate, glebose meristem, with cups.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

ספטמבר 5, 2023 02:39 אחה"צ NZST

תיאור

Corticolous on emergent towai? in gumland.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pdbellbutler

תאריך

ספטמבר 2, 2023 02:32 אחה"צ NZST

תיאור

Generic ID based on epiphytic habit. Subgenus/species: Gametophyte wings undulate (not galeate), lacking perforations. Capsule cell wall thickenings rectangular (not nodular).

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

ספטמבר 4, 2023 01:10 אחה"צ NZST

תיאור

Occasional corticolous lichen on stream edge with bryophytes.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dave_holland

תאריך

מרץ 10, 2021 02:00 אחה"צ NZDT

תיאור

possibly arrived via the river? or more likely as dumped garden waste. spreading fast.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

ספטמבר 5, 2023 09:28 לפנה"צ NZST

תיאור

Corticolous on fallen kauri branch. Rhizines branched, forked. Medulla C+ pink.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

ספטמבר 5, 2023 01:00 אחה"צ NZST

תיאור

Local. On dead tree fern caudex. C+ red, sorediate granular grey-green,.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

douch

תאריך

יוני 30, 2023 03:25 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מה

אל-ציצית לבנה (Eclipta prostrata)

מתצפת.ת

russellcumming

תאריך

יולי 1, 2022 01:33 אחה"צ AEST

תיאור

Mount Low, Townsville.

A weed in my garden.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

russellcumming

תאריך

ינואר 28, 2004 10:44 אחה"צ AEST

תיאור

Cooktown Botanic Garden.

Observation date - 31 May 2012.

A weed.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

russellcumming

תאריך

יולי 5, 2023 03:17 אחה"צ AEST

תיאור

Yorkeys Knob Beach.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

נובמבר 27, 2021 06:44 לפנה"צ NZDT

תיאור

Local on cut bank with Philonotis tenuis.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jacquesbor

תאריך

נובמבר 11, 2022 10:04 אחה"צ +11

תמונות/קולות

מה

אספרג (סוג Asparagus)

מתצפת.ת

pdbellbutler

תאריך

אוגוסט 1, 2019 09:24 לפנה"צ NZST

תיאור

Can't decide what species this is. Any help appreciated. This is entirety of specimen, no flowers or fruit available.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christopherstephens

תאריך

ספטמבר 11, 2021 11:21 לפנה"צ NZST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

russellcumming

תאריך

ינואר 12, 2023 11:01 לפנה"צ AEST

תיאור

Lake Street, Cairns.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rattyexplores

תאריך

פברואר 9, 2022 11:37 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexbarnard

תאריך

ינואר 2023

מקום

Waikato, NZ (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

אפריל 2023

מקום

New Zealand (Google, OSM)

תיאור

Only patch know within the Auckland region (some how GBI is part of Auckland). On trackside, attacked by something?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

יולי 22, 2022 06:59 לפנה"צ NZST

תיאור

In gravel, K- cortex and medulla. Subfruticose form.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pjd1

תאריך

ספטמבר 18, 2020 02:14 אחה"צ NZST

תיאור

Terricolous. Common on clay banks - thallus cells distinct, hexagonal, thallus margins brownish, finely phyllidate.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

נובמבר 8, 2022 01:16 אחה"צ NZDT

תיאור

Local on basalt tors overhangs. Thallus pale white, conspicuous, esorediate, C-. Apothecia C+ yellow-orange, grey-white pruinose, pale brown.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מאי 2022

מקום

Auckland, NZ (Google, OSM)

תיאור

Corticolous on Myrsine australis, rare. Thallus, yellowish, esorediate K+ orange, Pd+ pale yellow, K+ yellow. Apothecia epruinose, orange brown. Sores 10 x 10.6 x 5.6- 7.7 microns.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dave_holland

תאריך

יולי 20, 2023 11:51 לפנה"צ NZST

תיאור

Wild. Quite a lot of it.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tepapa

תאריך

יולי 29, 2019 03:50 אחה"צ NZST

תיאור

Widespread on ridge track north-east of Wainuiomata.
Photos copyright to Michele D of Wellington Botanical Society.
Specimen with @leonperrie of Te Papa.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fordk

תאריך

פברואר 22, 2023 11:10 לפנה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מרץ 2023

תיאור

Small in alpine growing in a Donatia novae-zelandiae cushion.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

ינואר 12, 2023 02:18 אחה"צ NZDT

תיאור

Local, corticolous on low root in coastal forest. Lower surface distinctly tomentose, apothecial margins conspicuously pectinate, dorsal apothecia scabrid, phyllidia flattened.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

יוני 26, 2022

תיאור

Corticolous on Dracophyllum oliverii in peatbog. Thallus esorediate, apothecia orange and epruinose, thalline exciple well developed. Spores 11+ septate.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reingered

תאריך

יולי 15, 2023 12:45 אחה"צ NZST

תיאור

Epiphytic within riparian area. Growing with tetraphidopsis pusilla and zygodon intermedius

תמונות/קולות

מתצפת.ת

melissa_hutchison

תאריך

מרץ 2023

מקום

Canterbury, NZ (Google, OSM)

תיאור

Sunny, dry N-facing basalt rock.

With Peltula euploca and Lecanora sp. (galactiniza?)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

אפריל 25, 2021 12:16 אחה"צ NZST

תיאור

Corticolous. Thallus nonlobulate, apothecia K+ purple-red.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מאי 28, 2022 11:26 לפנה"צ NZST

תיאור

Terricolous, local. Lobes >1mm.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מרץ 17, 2023 10:04 לפנה"צ NZDT

תיאור

Terricolous in crack of basic boulder, spores to 7 septae. Thallus lobulate-fruticose.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מאי 16, 2023 01:52 אחה"צ NZST

תיאור

Corticolous on Myrsine australis, locally common.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מרץ 2023

תיאור

Forming patches in wetland with C. colensoi.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מרץ 13, 2023 01:33 אחה"צ NZDT

תיאור

Ultramafic scree. Sorediate with apothecia. Cilia on upper surface. Lobes becoming hooded, or sail-like.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

יוני 3, 2022 01:14 אחה"צ NZST

תיאור

Terricolous. Lobes 1mm+.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reingered

תאריך

מרץ 16, 2023 10:23 לפנה"צ NZDT

תיאור

Clay bank

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מאי 3, 2023 10:53 לפנה"צ NZST

תיאור

Terricolous in clay soils of steep pasture.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

אפריל 13, 2023 11:42 לפנה"צ NZST

תיאור

Terricolous on gumland edge, trackside. Granular soredia, K+ yellow, UV-. Podetia branched.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מרץ 1, 2023 04:04 אחה"צ NZDT

תיאור

Rare, terricolous species with Cladonia verticillata. Podetia unbranched, with farinose sorediae, K+ strong yellow, red apothecia.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מרץ 9, 2023 03:31 אחה"צ NZDT

תיאור

Rare, terricolous. Podetia not decumbent, esorediate, evanescent basal squamules, UV-, K+ yellow.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מרץ 10, 2023 12:24 אחה"צ NZDT

תיאור

Saxicolous. Bursting of coarse swellings from the upper surface, producing coarse, granular soredia, lobes to 1 cm+. Thallus dark olive-brown.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מרץ 5, 2023 12:23 אחה"צ NZDT

תיאור

Local, corticolous on branch. With apothecia.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מרץ 9, 2023 06:32 אחה"צ NZDT

תיאור

Occasional corticolous lichen subalpine scrub with other macrolichens.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

אפריל 14, 2023 12:01 אחה"צ NZST

תיאור

Corticolous in scrub. Rare

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מרץ 4, 2023 12:22 אחה"צ NZDT

תיאור

Small patch terricolous on bank with Cladonia verticillata and Cladonia glebosa. Esorediate, K=, UV+ ice blue.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מרץ 16, 2023 11:45 לפנה"צ NZDT

תיאור

Local in alpine lichen fields/cushion fields. Lobes 1-5mm broad, Pd+ yellowish?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

oaag1993

תאריך

אוקטובר 14, 2022 11:35 לפנה"צ NZDT

תיאור

Sedlings and adult plants common in montane forest.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מרץ 5, 2023 04:34 אחה"צ NZDT

תיאור

Corticolous on kamahi, local.
Isidiate, K+ cortex, K- medulla.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

oaag1993

תאריך

אוגוסט 2021

תיאור

Locally common in montane forest.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pjd1

תאריך

מרץ 20, 2018 01:01 אחה"צ NZDT

תיאור

Common. Corticolous on pohutukawa (Metrosideros excelsa). Plants greener than usual - but growing in shade, plants growing in the sun are usually dark red

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pjd1

תאריך

ינואר 3, 2022 10:34 לפנה"צ NZDT

תיאור

Common floating in and growing on sides of a small 'well' in a garden. Plants golden yellow when fresh. I think this determination is right but as I didn't have any means to check this one further open to suggestions. Equally could be something in the Brachytheciaceae.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

אפריל 28, 2023 01:27 אחה"צ NZST

תיאור

Local saxicolous lichen on rock out crop.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מאי 1, 2023 11:08 לפנה"צ NZST

תיאור

On pohutukawa windfall.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מאי 6, 2023 04:54 אחה"צ NZST

תיאור

Corticolous on puriri in forest remanant.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reingered

תאריך

יוני 19, 2023 04:25 אחה"צ NZST

תמונות/קולות

מה

אביבית בינונית (Draba verna)

מתצפת.ת

melissa_hutchison

תאריך

יוני 18, 2023 02:32 אחה"צ NZST

תיאור

Dry, sandy soil on edge of lawn

תמונות/קולות

מה

סינטריכיה חלקת-מלען (Syntrichia laevipila)

מתצפת.ת

reingered

תאריך

יוני 19, 2023 03:38 אחה"צ NZST

תיאור

epiphytic on london plane

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

אפריל 10, 2023 10:44 לפנה"צ NZST

תיאור

Corticolous on pohutukawa.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מרץ 11, 2023 04:05 אחה"צ NZDT

תיאור

On planted forest edge trackside.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

דצמבר 29, 2022 08:10 לפנה"צ NZDT

תיאור

Locally common corticolous lichen on fallen Pinus radiata shelter belt. Growing on pine cones mostly around the top of the fallen tree. Thallus to 2.5 cm tall.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

ינואר 25, 2023 02:54 אחה"צ NZDT

תיאור

Corticolous on totara on forest margin.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מרץ 15, 2023 02:43 אחה"צ NZDT

תיאור

Saxicolous on boulders along stream in shade. Margins phyllidiate, lower surface densely tomentose.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

ינואר 14, 2021 02:37 אחה"צ NZDT

תיאור

Corticolous on urban tree.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

יוני 4, 2023 03:02 אחה"צ NZST

תיאור

Saxicolous in shaded broadleaf/podocarp forest streamside.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

יוני 3, 2023 10:05 לפנה"צ NZST

תיאור

Corticolous on totara.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

יוני 3, 2023 10:00 לפנה"צ NZST

תיאור

Corticolous on totara.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

פברואר 23, 2022 12:50 אחה"צ NZDT

תיאור

Corticolous on oak.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

ינואר 3, 2022

תיאור

Lignicolous on post on beach.
Maybe a few species here.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

אוקטובר 8, 2021 10:36 לפנה"צ NZDT

תיאור

Corticolous on exposed pohutukwawa. UV+ rusty brown.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מאי 19, 2023 10:41 לפנה"צ NZST

תיאור

Corticolous on forest margin.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מאי 19, 2023 10:41 לפנה"צ NZST

תיאור

Corticolous on forest margin.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tangatawhenua

תאריך

אפריל 21, 2016

מקום

Lake Ohia (Google, OSM)

תיאור

really small plants growing in the Lake Ohia wetlands. Gumfield country.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מאי 26, 2023 03:54 אחה"צ NZST

תיאור

Corticolous on fallen coastal redwood branch. UV+ gold with apothecia.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

oaag1993

תאריך

מאי 25, 2023 01:24 אחה"צ NZST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pjd1

תאריך

מאי 2023

מקום

Otago, NZ (Google, OSM)

תיאור

Locally common on seaward facing basalt rock outcrops and cliff faces.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

ינואר 2, 2023 09:03 לפנה"צ NZDT

תיאור

Local on rock outcrops.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pdbellbutler

תאריך

ספטמבר 8, 2019 05:25 אחה"צ NZST

תיאור

Uncommon foliose lichen on basalt.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pjd1

תאריך

דצמבר 15, 2015

תיאור

One of several distinct morphodemes assigned to this name in New Zealand. All are unified by the blue-green photobiont, white medulla, dark blue-brown to chocolate brown upper thallus surface, hairy brown undersides, yellow pseudocyphellae present only the thallus undersides and presence of yellow soralia on the upper thallus surface and margins.

Material from this site collected and sent to Field Museum, Chicago for a world wide revision of this species complex.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pjd1

תאריך

ספטמבר 14, 2022 10:51 לפנה"צ NZST

תיאור

Corticolous on Cordyline australis.

Matches Anisomeridium subbiforme in gross morphology but spores not 1-septate.

Determination by A.J. Marshall.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

julian41

תאריך

אוקטובר 19, 2013 12:30 אחה"צ ACDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מרץ 4, 2023 10:05 לפנה"צ NZDT

תיאור

On heathy soil.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מרץ 2, 2023 05:05 אחה"צ NZDT

תיאור

Locally abundant with other larger fruticose species.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

אפריל 14, 2023 10:43 לפנה"צ NZST

תיאור

Corticolous.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מרץ 1, 2023 04:04 אחה"צ NZDT

תיאור

Locally common in exposed heathy soil. More then 2 tiers, esorediate, K-.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מרץ 20, 2022 02:06 אחה"צ NZDT

תיאור

Saxicolous, alpine.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

מרץ 22, 2022 03:06 אחה"צ NZDT

תיאור

Corticolous.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

נובמבר 8, 2022 04:49 אחה"צ NZDT

תיאור

Terricolous on rock outcrop.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

ינואר 26, 2023 12:15 אחה"צ NZDT

תיאור

Corticolous on kahikatea on wetland edge with Dirinaria picta, Parmotrema reticulatum, Lecanora, multiple Lepra species and Usnea rubicunda.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stephen_thorpe

תאריך

מאי 4, 2023 10:16 לפנה"צ NZST

תיאור

190 Sandringham Rd, Sandringham, Auckland 1025. Garden plant.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jack4

תאריך

ספטמבר 24, 2022 07:39 לפנה"צ NZST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

יולי 18, 2020 04:23 אחה"צ NZST

תיאור

Corticolous. Margins ciliate, isidiate ciliate, UV-.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

אפריל 23, 2023 11:59 לפנה"צ NZST

תיאור

Liginicolous in gumland.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marleyi

תאריך

אפריל 15, 2023 05:40 אחה"צ NZST

תיאור

Large shaded from in coastal vegetation.