תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

מאי 23, 2022 10:25 AM PDT

תיאור

Found on a leaf of Telegraphweed (Heterotheca grandiflora).

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

מאי 16, 2022 10:42 AM PDT

תיאור

Found on wall of Kumeyaay campground restroom.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

מאי 17, 2022 09:47 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

מאי 6, 2022 09:35 AM PDT

תיאור

Tiny spider observed on open ground by trail most notably because of distinctive white & gold abdomen. All photos are with a macro clip-on. Check out those pedipalps!

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

אפריל 20, 2022 10:53 AM PDT

תיאור

Found on garland daisy flower (Glebionis coronaria).

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

אפריל 9, 2022 12:52 PM MST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

מרץ 28, 2022 10:47 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

djcdrago

תאריך

פברואר 7, 2022 02:23 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

ספטמבר 25, 2021 02:39 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

americanmamushi

תאריך

ספטמבר 2021

מקום

Georgia, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

ספטמבר 16, 2021 08:51 AM PDT

תיאור

Observed on desert broom (Baccharis sarothroides). Rather hairy but iNat listed both Sphex and Prionyx. It may be neither.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

ספטמבר 6, 2021 07:42 AM PDT

תיאור

I thought it was an unusual paper wasp. Impressive mimic!

תמונות/קולות

מה

צרעיים (תת משפחה Eumeninae)

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

אוגוסט 17, 2021 11:52 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

יולי 26, 2021 02:37 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

יולי 26, 2021 02:11 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

יולי 27, 2021 10:03 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

אוגוסט 10, 2021 09:21 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

אוגוסט 14, 2021 08:33 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

אוגוסט 13, 2021 09:56 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

אוגוסט 18, 2021 08:52 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

אוגוסט 11, 2021 10:08 AM PDT

תיאור

Mating on Marsh fleabane (Pluchea odorata)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

יולי 4, 2021 09:14 AM PDT

תיאור

Observed on underside of Arroyo willow (Salix lasiolepsis) leaf. There was a multicolored metallic shine with thick, oversized antennae. A strange little wasp!

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

יוני 20, 2021 07:49 AM PDT

תיאור

Less than 1/8”, found preening it’s feathery antennae on Hooker’s evening primrose (Oenathera elata) - click beetle?

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

יוני 26, 2021 09:16 AM PDT

תיאור

Could be C. castaneus or C. leucomelas, perhaps? Found on new growth at stem tip of arroyo willow (Salix lasiolepsis)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

יוני 16, 2021 09:34 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

מאי 18, 2021 11:01 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

מאי 20, 2021 10:37 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

מאי 30, 2021 12:15 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

מאי 30, 2021 11:26 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

מאי 31, 2021 09:55 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

יוני 5, 2021 08:07 AM PDT

תמונות/קולות

מה

קסיס (סוג Xysticus)

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

יוני 8, 2021 11:59 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

יוני 14, 2021 09:45 AM PDT

תיאור

Possibly S. occidentalis? Observing ants with my macro lens on a wooden fence that borders the trail.
It had me fooled at first but behavior was different. Whenever ants were nearby, it was always rotating to keep eyes up front at all times.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

יוני 17, 2021 08:09 AM PDT

תיאור

Found on stem of arroyo willow (Salix lasiolepsis)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

יוני 20, 2021 09:20 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

יוני 21, 2021 11:38 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

יוני 23, 2021 09:27 AM PDT

תיאור

Found on 5’ arroyo willow (Salix lasiolepsis) sapling. When in direct sunlight, shimmered in metallic copper. Recent C. bacchari obs located 75 yards away.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

פברואר 9, 2021 11:36 AM HST

תיאור

Could it be L. marginatum? Peeling puffball?

תמונות/קולות

מתצפת/ת

biocowboy

תאריך

דצמבר 4, 2020 11:32 AM HST

תמונות/קולות

מה

שונר מצוי (Lynx rufus)

מתצפת/ת

westerly48

תאריך

אוגוסט 7, 2020 09:59 AM PDT

תיאור

Seen on Fr. Serra Trail. Location approximate. Image taken with DSLR camera without GPS feature.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

אוגוסט 28, 2020 09:26 AM PDT

תיאור

Aiming camera at harlequin bug when western honey bee flew into shot!

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

אוגוסט 31, 2020 12:48 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

יוני 28, 2020 03:56 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joseph_judy

תאריך

יוני 8, 2020 09:14 AM +07

מקום

Klaten (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ectothermist

תאריך

דצמבר 3, 2019 10:14 AM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

deboas

תאריך

דצמבר 10, 2019 02:56 PM -02

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jorge144

תאריך

ינואר 2017

מקום

Colombia (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

אוקטובר 17, 2019 10:19 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

אוגוסט 2, 2019 10:41 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

אוגוסט 9, 2019 10:55 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

מאי 20, 2019 10:16 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

מאי 17, 2019 10:00 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

אפריל 2019

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

מרץ 10, 2019 12:22 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

פברואר 8, 2019 10:49 AM PST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

פברואר 25, 2019 09:47 AM PST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

מרץ 1, 2019 09:43 AM PST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

מרץ 1, 2019 11:18 AM PST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidcooksy

תאריך

אוקטובר 7, 2015 10:01 AM PDT

תיאור

I am told by staff of MTRP that this is the only known photo of this species ever sited within MTRP. Unfortunately I did not have the GPS function turned "on" for this shot. If you trust me....,

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

מרץ 23, 2018 02:55 PM PDT

תיאור

Seen resting in trail depression on Visitor Center trail not far from rock crusher foundation.

תמונות/קולות

מה

לוטם שעיר (Cistus creticus)

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

אפריל 28, 2018 12:59 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

אפריל 30, 2018 10:30 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

מאי 2018

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

מאי 13, 2018 11:49 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

מאי 27, 2018 10:06 AM PDT

תמונות/קולות

מה

דנאית מלכותית (Danaus plexippus)

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

אוגוסט 9, 2018 01:46 PM PDT

תיאור

Caterpillars seen on milkweed bushes at the entrance to the Botanic Building in Balboa Park.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markkjames

תאריך

אוגוסט 31, 2018 08:32 PM PDT