תמונות/קולות

מתצפת/ת

imasongster

תאריך

אוקטובר 30, 2021 05:17 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

stefanspring

תאריך

אפריל 24, 2021 04:11 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

smgrant

תאריך

אוקטובר 4, 2020 04:42 PM ADT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lostculture

תאריך

יולי 19, 2020 10:43 AM EDT

תיאור

Margin hairs very long, 1700um, with complex roots, 30 to 50um wide and 5 to 7um thick. Growing on well rotted wood. Asci 170um.

Spores (17.6) 18.8 - 21.1 (21.5) × (10.2) 12.1 - 13.6 (14.1) µm
Q = (1.4) 1.5 - 1.7 (2) ; N = 16
Me = 20.1 × 12.7 µm ; Qe = 1.6

Keying out as Scutellinia colensoi (depending on your interpretation of the images . . .)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hakai470

תאריך

יוני 11, 2010 01:25 PM PDT

תיאור

Photo taken by Chris Fretwell.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

merlu

תאריך

יוני 3, 2018 06:09 PM MSK