תמונות/קולות

מתצפת/ת

madily

תאריך

ספטמבר 7, 2020 01:49 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

madily

תאריך

ספטמבר 6, 2020 08:20 PM PDT

תמונות/קולות

מה

Aix sponsa

מתצפת/ת

madily

תאריך

דצמבר 6, 2020 02:55 PM PST

תיאור

What appears to be a female Wood Duck who has acquired male characteristics in plumage. May be senescent or have an issue with her ovary.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bartimeo

תאריך

נובמבר 12, 2020 03:46 PM UTC