תמונות/קולות

מתצפת/ת

anacarohdez

תאריך

ינואר 24, 2021 07:59 AM -04

תיאור

It was using a plastic cap as a shell

תמונות/קולות

מתצפת/ת

javiergautier

תאריך

ינואר 4, 2021 10:45 AM AST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thaish

תאריך

אוגוסט 3, 2020 12:54 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

laotriton

תאריך

פברואר 7, 2018

תמונות/קולות

מתצפת/ת

teadrivendev

תאריך

נובמבר 13, 2019 09:33 PM CET

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bugieboogie

תאריך

יוני 9, 2019 01:22 PM ADT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

renedurocher

תאריך

יוני 23, 2020

מקום

Kenscoff, Haiti (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pedrogenarorodriguez

תאריך

ינואר 7, 2013 01:16 PM AST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

minty_starlight

תאריך

דצמבר 3, 2017 11:15 AM EST

תיאור

Brown Anole vs Rhysida longipes

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jvsquez

תאריך

מאי 6, 2020 09:48 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dwightm

תאריך

אפריל 2, 2020 09:44 AM UTC

תיאור

A “gallina de palo” as they are called in Puerto Rico, apparently got hit by a car. In her last burst of life, she left her eggs behind on the grass. I’ve never seen anything like this as all her eggs seemed to be in one long membrane tube. Puerto Rico’s Iguanas flourish in March and April as the heat begins to increase.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lljohnson

תאריך

ספטמבר 3, 2017 09:12 AM -03

תמונות/קולות

מה

תריסית ירוקה (Nezara viridula)

מתצפת/ת

maribela

תאריך

פברואר 29, 2020 07:19 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rolandwirth

תאריך

דצמבר 14, 2019 04:51 AM AKST

מקום

Vinales, Cuba (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kristofz

תאריך

אוגוסט 9, 2019 09:49 AM EDT

תיאור

swallowing a katydid (Tettigoniidae) with long antennae

תמונות/קולות

מתצפת/ת

screws

תאריך

אוקטובר 5, 2006

תמונות/קולות

מתצפת/ת

birdiebirdie

תאריך

אפריל 20, 2019 05:19 PM PDT

תיאור

The first photo is two days later at 3:00 PM, April 22,2019

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jakob

תאריך

דצמבר 1, 2014

תיאור

One of the 2 is fake - guess which one.

Solution for all who are still wondering: The plastic rattle snake has been put in the entrance of the camp kitchen as a deterrent against the local troop of Malbrouck Monkeys, which used to raid the stored food, and surprisingly they never ever entered the kitchen since then.

This skink, however, equipped with astounding cognitive abilities, shows off with his balls of steel.

Err, I think it's a female....

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mmaymi

תאריך

אוגוסט 15, 2015 05:03 AM EDT