תמונות/קולות

מתצפת/ת

fungee

תאריך

ספטמבר 11, 2021 09:49 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ikhom

תאריך

נובמבר 30, 2021 11:30 AM EST

תיאור

On decorticated hardwood branch that was attached to standing corticated tree.
Asci 8-spored. Ascospores green with 1-septum, measure
(4.8) 5.1 - 5.6 (6.1) × (1.8) 1.9 - 2.3 (2.4) µm
Q = (2.1) 2.3 - 3 ; N = 14
Me = 5.4 × 2.1 µm ; Qe = 2.6

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fungee

תאריך

נובמבר 23, 2021 03:51 PM EST

תיאור

On y. birch spores:(4.1) 4.4 - 4.9 (5) × 3 - 3.3 (3.4) µm
Q = (1.3) 1.35 - 1.5 ; N = 10
Me = 4.6 × 3.2 µm ; Qe = 1.4

תמונות/קולות

מתצפת/ת

amanda501

תאריך

מרץ 31, 2021 05:46 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ikhom

תאריך

נובמבר 13, 2021 02:18 PM EST

תיאור

On broken Acer branch.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ikhom

תאריך

נובמבר 13, 2021 02:19 PM EST

תיאור

On a dead hardwood tree.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ikhom

תאריך

נובמבר 13, 2021 03:20 PM EST

תיאור

On dead Alnus.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fungee

תאריך

אוקטובר 19, 2021 12:12 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

johnplischke

תאריך

אוקטובר 19, 2021 03:04 PM EDT

תיאור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

johnplischke

תאריך

אוקטובר 21, 2021 02:28 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ikhom

תאריך

אוקטובר 27, 2021 10:56 AM EDT

תיאור

On decorticated hardwood log/branch. Apothecia are 0.3-0.6mm in diameter with white marginal hairs.
Asci IKI+b, croziers(+).
Ascospores are hyaline, long cylindrical, septate. I observed one free spore 64x3um with 7-septa.
Paraphyses are yellow, cylindrical, branching.
Marginal hairs are straight, hyaline, thick-walled in the middle, and at the base, 100-160um in length.
Propolis farinosa, Strossmayeria basitricha were next to it.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ikhom

תאריך

אוקטובר 23, 2021 10:20 AM EDT

תיאור

Abundant on Red Spruce Picea rubens needles. Fruit bodies about 12mm in height.
Asci are 8-spored, croziers(+), IKI+bb Calycina-type, 77-85x7.3-7.7um, N=3.
Ascospores fusiform-cylindrical, some slightly bent, OCI=1, measure in H2O
(14.2) 14.8 - 16.2 (16.8) × (2.7) 2.9 - 3.4 (3.6) µm
Q = (4.2) 4.4 - 5.4 (5.5) ; N = 20
Me = 15.4 × 3.1 µm ; Qe = 4.9
Paraphyses are with long yellow VBs, 4.1-6.1um width.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ikhom

תאריך

אוקטובר 19, 2021 01:48 PM EDT

תיאור

Growing on mostly corticated Acer log.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ikhom

תאריך

אוקטובר 17, 2021 11:47 AM EDT

תיאור

On decorticated logs, probably two were from Salix alba and one from some other hardwood.
Conidia with 2-4 septa,
(139.7) 143.1 - 209.3 (212.3) × (52.1) 52.9 - 63 (68) µm
Q = (2.6) 2.7 - 3.4 (3.5) ; N = 14
Me = 179.8 × 59 µm ; Qe = 3

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ikhom

תאריך

אוקטובר 17, 2021 01:12 PM EDT

תיאור

Under Spruce -Picea.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

אוקטובר 17, 2021 02:37 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

אוקטובר 17, 2021 03:09 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

אוקטובר 17, 2021 10:28 AM EDT

תיאור

@elaniobro found this stunning collection

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

אוקטובר 15, 2021 10:54 AM EDT

תיאור

on Pinus strobus resin

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ikhom

תאריך

אוקטובר 12, 2021 12:00 PM EDT

תיאור

I count at least 10 in two areas. Probably common but overlooked.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

ספטמבר 6, 2021 12:44 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ikhom

תאריך

ספטמבר 12, 2021 02:25 PM EDT

תיאור

T. latizonatum parasites Cyathus striatus.

Thank you @jonathan_mack for spotting it on the picture.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ikhom

תאריך

ספטמבר 9, 2021 12:15 PM EDT

תיאור

On top of black stromata.
Apothecia 0.6-0.9mm in diam., stipitate.
Asci 8-spored, IKI+bb Calycina-type.
Ascospores ellipsoid, biguttulate.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

אוגוסט 2, 2017 08:47 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

יולי 28, 2017 03:23 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ikhom

תאריך

ספטמבר 6, 2021 12:49 PM EDT

תיאור

Abundant under White Spruce. This is a common species here.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

shopkins70

תאריך

ספטמבר 5, 2021 11:03 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

ספטמבר 4, 2021 01:16 PM EDT

תיאור

fruiting on moss at base of oak

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

אוגוסט 12, 2021 04:48 PM EDT

תיאור

strong raddish/potato odor

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

אוגוסט 12, 2021 12:59 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

אוגוסט 12, 2021 12:25 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ikhom

תאריך

אוגוסט 27, 2021 11:50 AM EDT

תיאור

On hardwood logs.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fungee

תאריך

אוגוסט 17, 2021 05:06 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fungee

תאריך

אוגוסט 17, 2021 06:10 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fungee

תאריך

אוגוסט 18, 2021 03:09 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fungee

תאריך

אוגוסט 20, 2021 01:04 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ikhom

תאריך

אוגוסט 14, 2021 11:23 AM EDT

תיאור

Ascoma about 4cm in height and 0.5cm in diam., matured, producing abundant ascospores.
Ascospores dark brown, multiguttulate, measure in KOH
(17.4) 18.2 - 21.4 (22.7) × (4.3) 4.5 - 5.26 (5.3) µm
Q = (3.4) 3.6 - 4.6 (4.7) ; N = 17
Me = 19.7 × 4.9 µm ; Qe = 4.1

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ikhom

תאריך

אוגוסט 14, 2021 10:01 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ikhom

תאריך

אוגוסט 14, 2021 01:28 PM EDT

תיאור

On a rotten hardwood log. It was plenty of them.
Conidia without septa or with 2-septa, measure in H2O
(93.2) 102.9 - 122.3 (123.8) × (38.4) 40.5 - 46.1 (46.6) µm
Q = (2) 2.4 - 2.8 (2.9) ; N = 9
Me = 112.3 × 43.4 µm ; Qe = 2.6

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ikhom

תאריך

אוגוסט 12, 2021 10:35 AM EDT

תיאור

On the ground under grasses. Apothecia up to 4.5mm, sessile.
Marginal hairs are brown, up to 400um in length.
Asci 8-spored.
Ascospores fusiform, covered with medium isolated warts, multiguttulate, measure
(21.4) 21.42 - 23.39 (23.4) × 10.5 - 11.5 µm
Q = 1.9 - 2.2 ; N = 5
Me = 22.2 × 10.8 µm ; Qe = 2.1

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ikhom

תאריך

אוגוסט 12, 2021 11:59 AM EDT

תיאור

On the wet ground along a hiking path.
Apothecia 4-10mm in diam. Even the smallest cups were matured and ejecting spores.
Asci 8-spored, IKI-, croziers(+).
Ascospores with two big guttulates and many small, smooth, measure in H2O
(22.7) 24.2 - 27.9 (30.9) × (11.5) 11.6 - 13.8 (14.1) µm
Q = (1.8) 1.9 - 2.3 (2.4) ; N = 24
Me = 26.2 × 12.8 µm ; Qe = 2.1

ITS Sequence BLAST of fruitbody-99% Geopora cf cervina KH

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fungee

תאריך

אוגוסט 2, 2021 05:10 PM EDT

תיאור

Under oak

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

אוגוסט 5, 2021 10:23 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fungee

תאריך

אוגוסט 8, 2021 03:16 PM EDT

תיאור

Yellow latex visible on central, cut cup.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fungee

תאריך

אוגוסט 8, 2021 04:33 PM EDT

תיאור

Spores, measured without reticulation:

Q = 1 - 1.05 (1.1) ; N = 32
Me = 12.75 × 12.5 µm
Asci had amyloid tips and were huge, I measured one, 400X23 µm

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fungee

תאריך

אוגוסט 10, 2021 11:48 AM EDT

תיאור

On Solidago

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fungee

תאריך

אוגוסט 2021

תיאור

Yay!

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fungee

תאריך

אוגוסט 10, 2021 11:08 AM EDT

תיאור

Showing asexual phase on the Lactarius and sexual phase on the log.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fungee

תאריך

יולי 19, 2021 03:54 PM EDT

תיאור

Maybe, never seen an isolated patch like this was.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

אוגוסט 5, 2021 12:21 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fungee

תאריך

אוגוסט 1, 2021 03:00 PM EDT

תיאור

Hemlock

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

יולי 30, 2021 01:54 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

אוגוסט 19, 2011 05:59 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

יולי 20, 2021 08:50 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

יולי 18, 2021 12:01 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

יולי 18, 2021 01:37 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

יולי 10, 2021 12:42 PM EDT

תיאור

I. calamistratum or close. Bluing stipe, strong, unpleasant fishy odor

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

יולי 2, 2021 01:53 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ikhom

תאריך

יוני 29, 2021 02:14 PM EDT

תיאור

On a very rotten Acer stump.
The largest ascocarp 23mm in height.
No hairs.
Asci 8-spored.
Ascospores dark cylindrical with 7-septa, measure
(77.1) 77.7 - 88.2 (89.3) × (6.5) 6.8 - 7.5 (8.2) µm
Q = (9.5) 10.3 - 11.9 (13.5) ; N = 9
Me = 80.6 × 7.2 µm ; Qe = 11.3

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

יוני 2021

מקום

New Jersey, US (Google, OSM)

תיאור

found and photographed by Jedd Strauss (NJMA)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

יוני 20, 2021 12:57 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

יוני 20, 2021 12:33 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

יוני 16, 2021 12:02 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

יוני 15, 2021 01:50 PM EDT

תיאור

on Pinus strobus resin

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

יוני 15, 2021 02:14 PM EDT

תיאור

on Pinus strobus resin

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

יוני 12, 2021 01:17 PM EDT

תיאור

2nd pic shows the blue/green KOH extractable pigments

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

יוני 11, 2021 03:11 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

יוני 11, 2021 01:28 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ikhom

תאריך

יוני 12, 2021 10:55 AM EDT

תיאור

Abundant on the ground in this area. Apothecia are under 2mm.
Ascospores globose
16.7 - 17.9 × 15.6 - 17.5 µm
Q = 1 - 1.07 (1.1) ; N = 5
Me = 17.3 × 16.7 µm ; Qe = 1

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

quick3beers

תאריך

יוני 10, 2021 06:06 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

יוני 6, 2021 12:09 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

יוני 6, 2021 11:54 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

יוני 6, 2021 12:28 PM EDT

תיאור

growing over Schizophyllum commune

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

יוני 5, 2021 02:13 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cgmayers

תאריך

מאי 2021

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

All specimens were found in a group of mulched landscaping that has been put into place very recently.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ikhom

תאריך

מאי 10, 2021 01:34 PM EDT

תיאור

On old needles from Jake Pine Pinus banksiana. Apothecia with reddish lips. Growing on both sides of needles, but primarily on abaxial.
Asci
(111.6) 122.5 - 142.8 (149.7) × (10.1) 10.4 - 12.55 (12.6) µm

This is the first time I collected from this host.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidenrique

תאריך

מאי 6, 2021 12:03 PM CDT

תיאור

One of my targets for this trip was this species, and BAM! it was right there on the second patch of P. elliptica that i check.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ikhom

תאריך

מאי 2, 2021 11:12 AM EDT

תיאור

On a dead Alnus incana.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ikhom

תאריך

מאי 1, 2021 11:49 AM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ikhom

תאריך

מאי 1, 2021 11:56 AM EDT

תיאור

On spruce Picea glauca cones.
Conidia with 3-septa, measure
(19.3) 19.5 - 24.1 (24.4) × (2.4) 2.7 - 3.1 (3.3) µm
Q = (6.2) 6.23 - 8.6 (8.7) ; N = 11
Me = 21.7 × 2.9 µm ; Qe = 7.5
Apendages
(13.8) 14 - 17.6 (18.6) µm
N = 17
Me = 15.8 µm

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ikhom

תאריך

אפריל 30, 2021 12:04 PM EDT

תיאור

Common on Alnus incana.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lynnharper

תאריך

מרץ 29, 2021 03:19 PM EDT

תיאור

On Highbush Blueberry.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

susquehannariverroamer

תאריך

אפריל 16, 2021

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

אפריל 18, 2021 12:31 PM EDT

תיאור

on Pinus strobus resin

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

אפריל 18, 2021 11:20 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fungee

תאריך

אפריל 19, 2021 01:12 PM EDT

תיאור

Hop hornbeam, maybe with old fungi wounds.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

אפריל 18, 2021 06:29 PM EDT

תיאור

Erumpent black stromata growing on a dead Sassafras albidum tree, covering much of the upper trunk. “Leopard spots”.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidenrique

תאריך

ינואר 3, 2021 03:17 PM CST

תיאור

This obs is for the white fungus growing on the Apiosporina morbosa galls.

I'm hoping I'll be able to provide take some micrographs soon, but I don't know how useful they'll be given I don't know what I'm doing.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

masadler

תאריך

אפריל 10, 2021 05:28 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidfbird

תאריך

אפריל 11, 2021 04:30 PM EDT

תיאור

On wood of pine snag. Not lichenized. Spores simple, brown, ellipsoid, 6-7 x 3-4 microns.

Sur le bois d'un chicot de pin. Non lichénisé. Spores simples, brunes, ellipsoïdes, 6-7 x 3-4 microns.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hb2000

תאריך

אפריל 9, 2021 01:07 PM EDT

תיאור

On a moth.
Picture 1: front view
Picture 2: side view
Picture 3: back view.

This does not keep the plant from growing.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fluffberger

תאריך

אפריל 8, 2021 02:40 PM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bruce_malloch

תאריך

אפריל 3, 2021 06:53 AM ADT

תיאור

Substrate: Abies balsamea. On large masses of male cone bases from 2 years ago.

Habitat: High tide line along sandy beach, at the edge of a mature Picea rubens, Abies balsamea, Betula papyrifera, B. cordifolia forest. Alnus alnobetula abundant along high tide line.

Description: Discomycete. Stromata arising from the old points of attachment of male cones, black, globose with a central depression. Apothecia erumpent through the rind of the sclerotia, pale brown, furfuraceous, substipitate, with incurved margins, hymenium dark brown. Ectal excipulum of swollen, thin-walled, brown textura prismatica, medullary excipulum of loose, hyaline textura intricata. Subhymenium indistinct. Margin composed of thin-walled, brown, parallel hyphae. Paraphyses sparsely septate, sparsely branched, brown, giving the hymenium a distinct yellow-brown colour in cross section, thin-walled, 2.2-3.8mu wide, with swollen apices becoming 6.9-7.7mu wide, apical encrustations not observed. Asci unitunicate, 8-spored, uniseriate, 208-250x19-20mu, with an apical channel readily staining orange-brown in J, 3.1-4.0x6.0-9.2mu. Ascospores hyaline, ellipsoid-fusiform, often with one or both ends tapered to a point, 32-36x16-17mu, thin-walled and smooth-walled, lacking a gelatinous sheath.

Notes: Causes irregular density of male cones on branch tips, but this usually does not kill the branch.

Identification Reference: Sutherland et al. (1987) Cone and seed diseases of North American conifers

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

נובמבר 7, 2020 01:35 PM EST

תיאור

Dacrymyces corticoides

Individual pustules with whitish fimbriate margins, fusing together to form broad patches. On well rotted eastern white pine.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

דצמבר 28, 2020 03:26 PM EST

תיאור

on Lindera benzoin

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

ינואר 23, 2021 02:42 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

מרץ 14, 2021 03:02 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

מרץ 21, 2021 12:25 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

אפריל 4, 2021 12:20 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kat_the_nat

תאריך

מרץ 31, 2021 03:41 PM EDT