תמונות/קולות

מתצפת.ת

tysmith

תאריך

יוני 5, 2022 02:01 PM EDT

תיאור

I said, “Sem-sand… Please dance for me…” And so he did…

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tysmith

תאריך

מאי 30, 2022 03:11 PM EDT

תיאור

Finally, something exciting about Allegheny Mountain Duskies!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tysmith

תאריך

מאי 2022

מקום

Virginia, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tysmith

תאריך

אוקטובר 29, 2021 01:16 PM EDT

תיאור

beSt GuEss bAseD OFf cONtExt cLUeS…

תמונות/קולות

מה

שממית הבתים (Hemidactylus turcicus)

מתצפת.ת

tysmith

תאריך

דצמבר 8, 2021 06:15 PM EST

תיאור

One of two I found in a binder in my office! Not the first time I have found them in and around the building, but it has been nearly a year. The A/C repair man found some earlier in the year in the A/C unit but they were mummified.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tysmith

תאריך

אפריל 2021

מקום

Virginia, US (Google, OSM)

תיאור

What are the most spectacular specimens I have ever seen, and maybe one of the best photos I’ve ever taken.