תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

יולי 25, 2021 10:01 AM CEST

תמונות/קולות

מה

זנב סנונית הוורדניים (Iphiclides podalirius)

מתצפת/ת

ilse_schlor

תאריך

יולי 23, 2021 05:35 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

יולי 11, 2021 09:23 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

יולי 11, 2021 09:24 PM CEST

תמונות/קולות

מה

קיפודי ים (מחלקה Echinoidea)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

Missing Date

מקום

Missing Location

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

יוני 26, 2021 02:23 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

יוני 26, 2021 09:46 AM CEST

תמונות/קולות

מה

אייל הכרמל (Capreolus capreolus)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 23, 2021 01:26 PM UTC

תיאור

Hirsch-Horn

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 16, 2021 05:52 PM CEST

תיאור

Schwarzerschnegel

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alexander_virgolini

תאריך

מאי 18, 2021 09:13 AM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 16, 2021 06:47 PM UTC

תיאור

Blistered cup

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 16, 2021 03:22 PM UTC

מקום

Missing Location

תיאור

Rothalskäfer

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 16, 2021 07:13 PM CEST

תיאור

Zaun-Wicke

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 16, 2021 07:05 PM UTC

תיאור

Schnecke

תמונות/קולות

מה

כחליל השברק (Polyommatus icarus)

מתצפת/ת

alexander_virgolini

תאריך

מאי 11, 2021 01:36 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alexanderweihs

תאריך

מאי 12, 2021 12:07 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 13, 2021 05:33 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pastabaum

תאריך

אפריל 4, 2021 04:06 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

botanico

תאריך

מאי 10, 2021 09:44 PM HST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

botanico

תאריך

מאי 10, 2021 07:37 PM HST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 14, 2021 08:38 PM UTC

תיאור

Grüne Stinkwanze

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 15, 2021 04:49 PM UTC

תיאור

Raupe

תמונות/קולות

מה

חיפושיות (סדרה Coleoptera)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 15, 2021 11:36 AM UTC

תיאור

Mehlwurm

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 2, 2021 09:44 AM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 2, 2021 09:46 AM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

אפריל 30, 2021 05:46 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

אפריל 30, 2021 05:47 PM UTC

תיאור

Moos

תמונות/קולות

מה

עכבישים (סדרה Araneae)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

אפריל 30, 2021 05:48 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

אפריל 30, 2021 05:49 PM UTC

תיאור

Rehspur

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

אפריל 30, 2021 05:55 PM CEST
Plants

תמונות/קולות

מה

צמחים (ממלכה Plantae)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

אפריל 30, 2021 05:59 PM CEST
Plants

תמונות/קולות

מה

צמחים (ממלכה Plantae)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

אפריל 30, 2021 05:59 PM CEST

תמונות/קולות

מה

גמאיים (משפחה Cyperaceae)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

אפריל 30, 2021 06:00 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

אפריל 30, 2021 06:01 PM UTC

תיאור

Rehspur

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

אפריל 30, 2021 06:06 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

אפריל 30, 2021 06:09 PM CEST
Plants

תמונות/קולות

מה

צמחים (ממלכה Plantae)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

אפריל 30, 2021 06:14 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

אפריל 30, 2021 06:18 PM UTC

תיאור

Pusteblume

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

אפריל 30, 2021 06:15 PM CEST

תמונות/קולות

מה

דבקה (סוג Galium)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

אפריל 30, 2021 06:20 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

אפריל 30, 2021 06:24 PM CEST

תיאור

Blindschleiche

תמונות/קולות

מה

חסרי זנב (סדרה Anura)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

אפריל 30, 2021 06:44 PM CEST

תיאור

Froschlaich

תמונות/קולות

מה

לופיים (משפחה Araceae)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

אפריל 30, 2021 06:49 PM CEST

תיאור

Karla

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

אפריל 30, 2021 06:49 PM UTC

תיאור

Vergissmeinicht

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

אפריל 30, 2021 06:54 PM CEST

תיאור

Narzise

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

אפריל 30, 2021 06:55 PM UTC

תיאור

Rhododendron

Birds

תמונות/קולות

מה

ציפורים (מחלקה Aves)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

אפריל 30, 2021 06:56 PM CEST

תיאור

Amselnest

Plants

תמונות/קולות

מה

צמחים (ממלכה Plantae)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 09:39 AM CEST

תיאור

Walderdbere

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 09:40 AM UTC

תיאור

Unkraut

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 09:41 AM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 09:42 AM UTC
Plants

תמונות/קולות

מה

צמחים (ממלכה Plantae)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 09:52 AM UTC

תיאור

Pfeverminze

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 09:51 AM CEST
Plants

תמונות/קולות

מה

צמחים (ממלכה Plantae)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 09:54 AM UTC
Plants

תמונות/קולות

מה

צמחים (ממלכה Plantae)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 09:55 AM CEST
Plants

תמונות/קולות

מה

צמחים (ממלכה Plantae)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 10:00 AM CEST
Plants

תמונות/קולות

מה

צמחים (ממלכה Plantae)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 10:01 AM CEST

תמונות/קולות

מה

חיננית רב-שנתית (Bellis perennis)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 10:05 AM CEST

תיאור

Gänseblümchen

תמונות/קולות

מה

בעלי חוליות (תת-מערכה Vertebrata)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 10:11 AM CEST

תמונות/קולות

מה

דבוריים (משפחה Apidae)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 10:15 AM UTC

תיאור

Bine

תמונות/קולות

מה

ברווזיים (משפחה Anatidae)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 10:13 AM UTC

תיאור

Ente

Plants

תמונות/קולות

מה

צמחים (ממלכה Plantae)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 10:11 AM UTC

תיאור

Moschoskraut

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 10:12 AM CEST

תיאור

Weinbergschnecke

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 10:07 AM CEST

מקום

Steiermark, AT (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 10:16 AM CEST

תיאור

Löwenzahn

תמונות/קולות

מה

נורית (סוג Ranunculus)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 10:17 AM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 10:20 AM CEST
Plants

תמונות/קולות

מה

צמחים (ממלכה Plantae)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 10:22 AM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 10:22 AM CEST

תמונות/קולות

מה

אדמון מצויר (Pyrrhocoris apterus)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 10:26 AM CEST

תיאור

Feuerwanze

Other Animals

תמונות/קולות

מה

בעלי חיים (ממלכה Animalia)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 10:28 AM UTC

תיאור

Wühlmaus

תמונות/קולות

מה

גרניון הארגמן (Geranium robertianum)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 10:30 AM CEST

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 10:32 AM UTC

תיאור

Harz

תמונות/קולות

מה

פטל (סוג Rubus)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 10:33 AM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 10:36 AM CEST

תמונות/קולות

מה

חיים

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 10:39 AM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 10:48 AM CEST

תיאור

Tanenzweig

תמונות/קולות

מה

ארנבאים (סדרה Lagomorpha)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 10:49 AM CEST

תיאור

Hasenkötel

תמונות/קולות

מה

בעלי חוליות (תת-מערכה Vertebrata)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 10:50 AM UTC

תיאור

Krötenloch

תמונות/קולות

מה

זבוב החייל השחור (Hermetia illucens)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 10:44 AM UTC

תיאור

Puppe

תמונות/קולות

מה

חדפיים (משפחה Soricidae)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 10:54 AM UTC

תיאור

Spitzmausloch

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 10:59 AM CEST
Plants

תמונות/קולות

מה

צמחים (ממלכה Plantae)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 10:59 AM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 11:03 AM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 11:04 AM CEST

תיאור

Farn

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 11:05 AM CEST
Birds

תמונות/קולות

מה

ציפורים (מחלקה Aves)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 11:07 AM CEST

תיאור

Rabenfeder

תמונות/קולות

מה

סטירית מנומרת (Pararge aegeria)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021

תיאור

Landkärtchen

Mammals

תמונות/קולות

מה

יונקים (מחלקה Mammalia)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 11:16 AM CEST

תמונות/קולות

מה

Aglia tau

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 11:17 AM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 11:20 AM CEST

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 11:37 AM CEST

תיאור

Erle

תמונות/קולות

מה

דגניים (משפחה Poaceae)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 11:38 AM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 11:39 AM CEST

תיאור

Buschwindröschen

תמונות/קולות

מה

צפרדע (סוג Pelophylax)

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 11:43 AM CEST

תיאור

Frosch

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 11:45 AM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 11:46 AM UTC

תיאור

Wasserleufer

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 05:24 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 05:25 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennter

תאריך

מאי 1, 2021 05:27 PM CEST

תיאור

Ribisel