תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

יוני 18, 2022 02:31 PM ADT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

יוני 1, 2022 05:40 PM ADT

תיאור

I find this pair very cute.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

מאי 22, 2022 04:22 PM ADT

תיאור

only photo I got

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

יולי 21, 2019 05:00 PM ADT
Fungi

תמונות/קולות

מה

פטריות (ממלכה Fungi)

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

מאי 2022

תיאור

On cedar tree about 2m from ground

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

מאי 21, 2022 04:59 PM ADT

תיאור

Beech

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

מאי 15, 2022 03:40 PM ADT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

ספטמבר 11, 2021 04:11 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אפריל 16, 2022 03:41 PM -03

תמונות/קולות

מה

חיים

מתצפת/ת

sabined

תאריך

אפריל 15, 2022 02:36 PM ADT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

יולי 7, 2021 11:56 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

מאי 24, 2021 03:11 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 2, 2021 01:12 PM PDT

תיאור

Cassiope sp.but what causes the yellow growth?

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 25, 2019 12:04 PM ADT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 8, 2019 12:11 PM ADT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 15, 2019 09:43 AM ADT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

מאי 29, 2021 10:06 AM PDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

מאי 28, 2021 03:16 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

יולי 19, 2020 02:42 PM ADT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

יוני 30, 2019 02:18 PM ADT

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

יולי 16, 2020 01:17 PM ADT

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

יולי 16, 2020 12:31 PM ADT

תיאור

sanicle?

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 17, 2019 03:55 PM ADT

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

מאי 20, 2020 11:39 AM ADT

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

יוני 4, 2020 10:32 AM ADT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

יולי 7, 2019 01:54 PM ADT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

מאי 22, 2021 04:42 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

נובמבר 26, 2021 09:42 AM AST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

ספטמבר 13, 2021 04:08 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

נובמבר 25, 2021 11:02 AM AST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

נובמבר 9, 2021 09:44 AM AST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

יולי 20, 2021 09:27 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

ספטמבר 13, 2021 03:30 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

יולי 18, 2021 12:36 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

ספטמבר 2, 2021 02:10 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

ספטמבר 12, 2021 02:17 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

ספטמבר 13, 2021 12:19 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

ספטמבר 11, 2021 09:50 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

יולי 19, 2021 04:28 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

ספטמבר 5, 2021 04:17 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

ספטמבר 13, 2021 04:39 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

יוני 9, 2020 10:39 AM ADT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

ספטמבר 12, 2021 11:10 AM PDT

תמונות/קולות

מה

צרעות עכבישים (משפחה Pompilidae)

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

ספטמבר 12, 2021 02:34 PM PDT

תיאור

Was digging a hole, and every so often fly over to this dead or paralysed spider (Argiope trifasciata) to "check on it".

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

ספטמבר 12, 2021 04:17 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

ספטמבר 12, 2021 04:58 PM PDT

תמונות/קולות

מה

קופצניים (משפחה Salticidae)

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

ספטמבר 12, 2021 12:50 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

ספטמבר 15, 2021 05:03 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 25, 2021 02:23 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

ספטמבר 10, 2021 11:18 AM PDT

תיאור

Dark stuff growing over aquatic plants and choking them out. Very large patches of it

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

ספטמבר 10, 2021 11:33 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

ספטמבר 10, 2021 11:24 AM PDT

תמונות/קולות

מה

טבלן אפור-לחיים (Podiceps grisegena)

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

ספטמבר 10, 2021 03:07 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

ספטמבר 10, 2021 06:38 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

ספטמבר 10, 2021 04:42 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

מאי 31, 2021 01:04 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

יוני 23, 2021 01:49 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 28, 2021 05:36 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

ספטמבר 7, 2021 11:34 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

ספטמבר 2, 2021 02:19 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

ספטמבר 7, 2021 01:33 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

יוני 1, 2021 11:06 AM PDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

מאי 23, 2021 02:31 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

ספטמבר 5, 2021 04:14 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

ספטמבר 5, 2021 04:25 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 31, 2021 04:28 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

ספטמבר 5, 2021 11:47 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

ספטמבר 5, 2021 09:16 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

נובמבר 7, 2021 01:30 PM AST

תמונות/קולות

מה

חיים

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

יוני 20, 2021 10:59 AM PDT

תיאור

Not really sure what's going on here... could it be a fungus? cordycep?

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 28, 2021 06:23 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 31, 2021 05:10 PM PDT

תיאור

Here is the obs of the plant: https://inaturalist.ca/observations/100199883

תמונות/קולות

מה

צפורניים (משפחה Caryophyllaceae)

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 31, 2021 05:10 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 12, 2020 02:36 PM ADT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 26, 2021 05:40 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 27, 2021 06:08 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

יוני 20, 2021 03:26 PM PDT

תיאור

on orthilia secunda

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

יוני 4, 2020 04:09 PM ADT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 23, 2021 06:35 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

יולי 26, 2021 03:34 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 24, 2021 10:04 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 24, 2021 01:17 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 21, 2021 07:18 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 19, 2021 01:54 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 19, 2021 02:08 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 17, 2021 07:43 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jasonheadley

תאריך

יוני 2, 2021 12:37 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 17, 2021 04:32 PM PDT

תיאור

Forgot to take a scale photo because I was distracted by how big it was! Probably about 10cm long.

תמונות/קולות

מה

לווייתן גדול-סנפיר (Megaptera novaeangliae)

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 17, 2021 02:31 PM PDT

תיאור

Looked like a pair

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 17, 2021 03:37 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 11, 2021 05:53 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 13, 2021 04:41 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 16, 2021 12:16 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 7, 2021 06:20 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 8, 2021 05:05 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 8, 2021 05:26 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 9, 2021 03:43 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 8, 2021 12:48 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 8, 2021 11:02 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenachiasson

תאריך

אוגוסט 8, 2021 11:16 AM PDT