תמונות/קולות

מתצפת/ת

jennyheron

תאריך

ספטמבר 21, 2022 04:31 PM CST

תמונות/קולות

מה

רפרף הדבקה (Macroglossum stellatarum)

מתצפת/ת

davidfraser1-

תאריך

ספטמבר 9, 2022 02:47 PM CEST

תמונות/קולות

מה

גיחנית ארגמן (Trithemis annulata)

מתצפת/ת

leah

תאריך

ספטמבר 10, 2022 01:59 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thomasbarbin

תאריך

יולי 2, 2022 09:52 AM PDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jstraka

תאריך

יולי 22, 2022 07:48 PM PDT

תיאור

Leucistic individual, being picked on by others in a fairly large flock.

תמונות/קולות

מה

מושית נקודתיים (Chilocorus bipustulatus)

מתצפת/ת

nhentze

תאריך

יוני 23, 2022 03:46 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jennyheron

תאריך

מאי 30, 2022 09:56 AM GMT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thomasbarbin

תאריך

ספטמבר 20, 2021 08:54 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

leah

תאריך

יולי 17, 2018 10:42 PM PDT

תמונות/קולות

מה

דיואית מצויצת (Coprinus comatus)

מתצפת/ת

katstipec

תאריך

נובמבר 19, 2020 08:13 AM PST

תיאור

Backyard

תמונות/קולות

מתצפת/ת

leah

תאריך

יוני 14, 2020 04:37 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

leah

תאריך

יוני 14, 2020 05:09 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

leah

תאריך

ספטמבר 22, 2019 09:19 PM AWST

מקום

lupa masa (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

leah

תאריך

ספטמבר 2019

מקום

Sabah, MY (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

leah

תאריך

ספטמבר 22, 2019 07:31 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

leah

תאריך

ספטמבר 30, 2019 02:16 PM AWST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jennyheron

תאריך

יולי 28, 2019 01:07 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gordsparts

תאריך

יולי 10, 2019