תמונות/קולות

מתצפת.ת

e-meling

תאריך

אוקטובר 24, 2020 12:05 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lagoondon

תאריך

מאי 8, 2020 09:58 לפנה"צ PDT

תיאור

Del Dios Highlands. Instead of going up the trail I went up the powerline road. Very steep. Highly disturbed but still good plants in the chaparral. This is a young-ish plant, probably just a few years old

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kevincelniker

תאריך

ספטמבר 2020

תיאור

Rarely seen seedlings under their mother plant

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ronvanderhoff

תאריך

מרץ 21, 2013 08:09 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bjdion

תאריך

יולי 25, 2019 12:47 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

camyack

תאריך

אפריל 29, 2020 03:34 אחה"צ PDT

תיאור

Beautiful old specimens - up to 15+ ft tall, 20+ ft wide

תמונות/קולות

מתצפת.ת

c-meling-cm11

תאריך

אפריל 27, 2020 02:19 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

c-meling-cm11

תאריך

אפריל 25, 2020 11:50 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

naturalistspace

תאריך

אפריל 26, 2020 05:40 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amthinkia

תאריך

ינואר 2020

תיאור

Seedling came up following some soil disturbance in landscaping

תמונות/קולות

מתצפת.ת

snakeinmypocket

תאריך

אפריל 27, 2020 12:58 אחה"צ PDT

תיאור

Unusual foliage

תמונות/קולות

מתצפת.ת

c-meling-cm11

תאריך

אפריל 27, 2020 01:18 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rxg

תאריך

מרץ 30, 2020 04:47 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

patsimpson2000

תאריך

מרץ 11, 2020 05:38 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amthinkia

תאריך

מרץ 2020

תיאור

Seedling downhill (~10m) from existing adult plant

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tatianaesquerra

תאריך

מרץ 29, 2020 03:18 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sunshinepenny

תאריך

ינואר 21, 2019 11:46 לפנה"צ PST