תמונות/קולות

מתצפת.ת

veer67

תאריך

יולי 13, 2024 07:46 לפנה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayray

תאריך

יולי 5, 2024 01:51 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

יוני 30, 2024 01:45 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

יוני 30, 2024 01:24 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ערבה (סוג Salix)

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

יוני 7, 2024 02:38 אחה"צ AKDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayray

תאריך

יוני 18, 2024 05:00 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

יוני 17, 2024 01:05 אחה"צ AKDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

יוני 17, 2024 11:31 לפנה"צ AKDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karakaxa

תאריך

מאי 4, 2024 01:54 אחה"צ EEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayray

תאריך

יוני 2024

מקום

פרטי

תיאור

Central CT, location withheld

תמונות/קולות

מתצפת.ת

veer67

תאריך

יוני 11, 2024 03:58 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayray

תאריך

יוני 5, 2024 11:50 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayray

תאריך

יוני 6, 2024 12:38 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

codylimber

תאריך

מאי 28, 2024 02:09 אחה"צ MDT

תמונות/קולות

מה

גיריות (Taxidea taxus)

מתצפת.ת

codylimber

תאריך

מאי 29, 2024 09:57 לפנה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

minla8

תאריך

מאי 18, 2024 09:18 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayray

תאריך

מאי 4, 2024 12:20 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

אפריל 27, 2024 03:39 אחה"צ EDT
Insects

תמונות/קולות

מה

חרקים (מחלקה Insecta)

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

אפריל 27, 2024 03:50 אחה"צ EDT

תיאור

this record is for the parasite, not the spider

תמונות/קולות

מתצפת.ת

codylimber

תאריך

אפריל 30, 2024 10:28 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayray

תאריך

אפריל 29, 2024 11:53 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

אפריל 27, 2024 01:51 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

אפריל 27, 2024 01:57 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

אפריל 13, 2024 04:47 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

אפריל 13, 2024 05:54 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayray

תאריך

אפריל 15, 2024 10:17 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

מרץ 31, 2024 12:16 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

מרץ 30, 2024 02:47 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

מרץ 30, 2024 12:45 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

תנשמת לבנה (Tyto alba)

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

מרץ 13, 2024 09:19 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

נקר סורי (Dendrocopos syriacus)

מתצפת.ת

karakaxa

תאריך

דצמבר 19, 2020 11:20 לפנה"צ EET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

יולי 8, 2023 04:53 אחה"צ -05

מקום

Quijos, Ecuador (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

כלב-ים נמרי (Hydrurga leptonyx)

מתצפת.ת

d_kluza

תאריך

ספטמבר 27, 2023 10:25 לפנה"צ NZDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

codylimber

תאריך

ינואר 5, 2024 09:21 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

codylimber

תאריך

ינואר 12, 2024 08:46 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

codylimber

תאריך

ינואר 5, 2024 09:12 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

codylimber

תאריך

דצמבר 26, 2023 02:09 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

אוקטובר 23, 2023 10:29 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pwsweeney

תאריך

אוקטובר 12, 2023 04:57 אחה"צ EDT

תיאור

On red maple. Dozens of individuals.

תמונות/קולות

מה

אייל קורא (Alces alces)

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

ספטמבר 18, 2023 10:46 אחה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayray

תאריך

ספטמבר 2023

מקום

Connecticut, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

minla8

תאריך

ספטמבר 20, 2023 09:10 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

minla8

תאריך

ספטמבר 24, 2023 03:08 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

codylimber

תאריך

ספטמבר 4, 2023 11:51 לפנה"צ EDT

תיאור

My first in CT, yoikes!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

אוגוסט 21, 2023 05:45 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

אוגוסט 21, 2023 06:34 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

יולי 10, 2023 04:38 לפנה"צ -05

מקום

Quijos, Ecuador (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

heimatlos

תאריך

אוגוסט 7, 2023 04:53 אחה"צ -05

מקום

Finca Heimatlos (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

codylimber

תאריך

אוגוסט 17, 2023 08:32 לפנה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

codylimber

תאריך

אוגוסט 16, 2023 10:59 לפנה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

יולי 7, 2023 08:44 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

יולי 7, 2023 03:38 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

severinus

תאריך

אוגוסט 5, 2023 12:50 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

יולי 7, 2023 04:15 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

יוני 28, 2023 08:40 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

יוני 28, 2023 03:01 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

יולי 1, 2023 07:58 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

יולי 2, 2023 05:37 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

יולי 4, 2023 01:57 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

יולי 4, 2023 06:05 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

יולי 3, 2023 07:40 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

יולי 4, 2023 10:30 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayray

תאריך

יולי 29, 2023 04:02 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayray

תאריך

יולי 26, 2023 10:31 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

minla8

תאריך

יולי 9, 2023 06:57 אחה"צ CEST

תיאור

please identify we don't know..

תמונות/קולות

מתצפת.ת

severinus

תאריך

יוני 15, 2023 07:55 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

codylimber

תאריך

יוני 13, 2023 06:38 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

severinus

תאריך

יוני 2023

מקום

Ecuador (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

אולינגיטו (Bassaricyon neblina)

מתצפת.ת

severinus

תאריך

יוני 2023

מקום

Pichincha, EC (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayray

תאריך

יוני 10, 2023 04:07 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

דוב שחור אמריקני (Ursus americanus)

מתצפת.ת

codylimber

תאריך

מאי 29, 2023 04:49 אחה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

מאי 7, 2023 01:10 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

אפריל 15, 2023 12:49 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

אפריל 2, 2023 12:22 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

פזאי אדום-כנף (Agelaius phoeniceus)

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

אפריל 2, 2023 09:59 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

אפריל 1, 2023 01:51 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

codylimber

תאריך

מרץ 10, 2023 03:42 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מה

שועל מצוי (Vulpes vulpes)

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

ינואר 29, 2023 10:17 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

ינואר 22, 2023 03:50 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

נובמבר 12, 2022 07:42 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

minla8

תאריך

נובמבר 6, 2022 10:34 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayray

תאריך

אוקטובר 22, 2022 02:52 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

ספטמבר 17, 2022 05:36 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayray

תאריך

אוקטובר 22, 2022 02:17 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

סנאי אפור (Sciurus carolinensis)

מתצפת.ת

alex_lin-moore

תאריך

אוקטובר 3, 2022 09:40 לפנה"צ EDT

תיאור

why did the squirrel cross the channel

תמונות/קולות

מתצפת.ת

minla8

תאריך

ספטמבר 18, 2022 11:40 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

ספטמבר 10, 2022 11:32 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

אוגוסט 21, 2022 02:31 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

אוגוסט 21, 2022 02:16 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

אוגוסט 21, 2022 01:55 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

אוגוסט 14, 2022 11:46 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayray

תאריך

אוגוסט 6, 2022 09:28 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayray

תאריך

יולי 22, 2022 01:30 לפנה"צ EDT

תיאור

sitting and eating sugar bait for moths

תמונות/קולות

מתצפת.ת

codylimber

תאריך

יולי 13, 2022 07:23 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

יוני 14, 2009 08:46 לפנה"צ +13

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayray

תאריך

יולי 10, 2022 12:13 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayray

תאריך

יולי 10, 2022 12:13 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayray

תאריך

יוני 29, 2022 09:51 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayray

תאריך

יוני 29, 2022 10:25 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

דוב שחור אמריקני (Ursus americanus)

מתצפת.ת

codylimber

תאריך

יוני 11, 2022 07:57 לפנה"צ EDT

מקום

Lyme, CT, USA (Google, OSM)