תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeenan

תאריך

נובמבר 14, 2021 11:54 AM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonsr35

תאריך

פברואר 28, 2015 12:49 PM EST

תיאור

photo by Erika

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tracikurz

תאריך

אוקטובר 25, 2021 07:56 PM CDT

מקום

Rockport (Google, OSM)

תיאור

Help identify please

תמונות/קולות

מתצפת/ת

steven_dm

תאריך

נובמבר 13, 2021 05:30 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

andrewf

תאריך

נובמבר 20, 2021 10:58 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

steven_dm

תאריך

נובמבר 14, 2021 10:13 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aperturesciencebydan

תאריך

נובמבר 11, 2021 05:12 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aperturesciencebydan

תאריך

נובמבר 17, 2021 05:50 PM EST

תיאור

Appears to be the remains of a jumping spider, on wire grass.

תמונות/קולות

מה

כלונסית (סוג Battarrea)

מתצפת/ת

rcdowler

תאריך

נובמבר 13, 2021 08:21 AM UTC

מקום

Alpine, TX, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tpalmer

תאריך

נובמבר 2021

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ugiebraan

תאריך

נובמבר 2021

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

katedolamore

תאריך

נובמבר 8, 2021 10:36 AM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

msbirdgirl

תאריך

נובמבר 4, 2021 12:40 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

william_doc_lingo

תאריך

אוקטובר 2021

מקום

United States (Google, OSM)

תיאור

Growing from horse manure

תמונות/קולות

מתצפת/ת

phillbobaggins

תאריך

נובמבר 3, 2021 02:27 PM HST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brettjackson

תאריך

נובמבר 1, 2021 06:20 PM CDT

תיאור

I've wanted to find this one for a while. I doubt much can be gleaned from my amateur microscopy, but I believe I found a condiophore and some hyphal bodies. The fungus has spread throughout the entire body, even emerging from the face between the antennae. It also seems that the fungus has "sewn" the body to the leaf with strands of hyphae, as shown in picture 9.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sigridjakob

תאריך

ינואר 9, 2021 08:07 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

enne_t

תאריך

אוקטובר 27, 2021 01:06 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joe_alec_king

תאריך

אוקטובר 23, 2021 08:28 AM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

steven_dm

תאריך

אוקטובר 6, 2021 07:46 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vcharny

תאריך

אוקטובר 10, 2021 11:36 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lukiepukie

תאריך

ספטמבר 29, 2021 01:59 PM UTC

תיאור

Growing from what seems to be a jumping spider.

תמונות/קולות

מה

חריפית (סוג Russula)

מתצפת/ת

bo152

תאריך

ספטמבר 19, 2021 09:08 AM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mmmiller

תאריך

ספטמבר 10, 2021 11:10 AM CDT

תיאור

preliminary novice research suggests the red spots on this Quercus macrocarpa might be Tubakia dryina.

תמונות/קולות

תאריך

ספטמבר 5, 2021 01:35 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kalvaraceae

תאריך

אוגוסט 26, 2021 09:51 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

catshroom

תאריך

אוגוסט 15, 2021 05:12 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

raydeng

תאריך

אוגוסט 27, 2021 03:11 PM UTC

תיאור

This fungus appeared in June before disappearing but two days before this photo was taken the leaves started drying up, and the bark of the Lacebark Elm started developing massive cracks, and then i saw this patch of mold in the outer tree ring, it killed another Lacebark that was in our front yard too.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ncb1221

תאריך

אוגוסט 2021

מקום

Louisiana, US (Google, OSM)

תיאור

this observation is for the fungus infecting the fly. Added 2 pictures of the fly a couple days later

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

komille277

תאריך

אוגוסט 22, 2021 01:43 PM AST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

myrmexflora

תאריך

אפריל 22, 2021 10:40 AM CDT

מקום

Tyler, TX, US (Google, OSM)

תיאור

Grown by Atta texana. Found 3-4ft below the surface. Near the stream.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lexibug

תאריך

אוגוסט 3, 2021 12:26 PM MDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mhodges1957

תאריך

יולי 26, 2021 02:15 PM EDT

מקום

Conyers, GA, US (Google, OSM)

תיאור

On American holly

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marthawilli

תאריך

אוגוסט 3, 2021 08:15 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

annikaml

תאריך

יולי 21, 2021 04:34 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

madi_v

תאריך

יולי 19, 2021 09:22 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mfeaver

תאריך

יולי 20, 2021 10:13 AM EDT

מקום

Quincy, FL, USA (Google, OSM)
Fungi

תמונות/קולות

מה

פטריות (ממלכה Fungi)

מתצפת/ת

colinpurrington

תאריך

יולי 20, 2021 10:03 AM EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nic0suave1

תאריך

יולי 18, 2021 10:43 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silversea_starsong

תאריך

אפריל 4, 2018 08:28 AM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sigridjakob

תאריך

יולי 7, 2021 09:17 AM EDT

תיאור

In sand under Coccoloba uvifera

Closest match is only 92%; Russula aff. cremeolilacina var. coccolobicola

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lovelace_s

תאריך

יולי 6, 2021 03:30 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ahuereca

תאריך

יוני 3, 2021 12:04 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bob777

תאריך

יולי 4, 2021 12:43 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

steven_dm

תאריך

יוני 24, 2021 09:40 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

noaboa

תאריך

יולי 2, 2021 09:42 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tylercannon

תאריך

יוני 27, 2021 04:02 PM HST

תיאור

“the midge fly and the fungus have an obligate mutualistic symbiotic relationship” - https://bygl.osu.edu/node/574

תמונות/קולות

מתצפת/ת

annikaml

תאריך

יוני 24, 2021 08:43 AM CDT

תיאור

On Cercis canadensis

תמונות/קולות

מתצפת/ת

chandlerdavis

תאריך

יוני 29, 2021 06:41 PM CDT

תיאור

Very tiny black fungus

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rlhardin

תאריך

יוני 20, 2021 04:56 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

annikaml

תאריך

יוני 12, 2021 04:22 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

coaltin

תאריך

מאי 28, 2021 03:08 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maddie_price

תאריך

מאי 23, 2021 10:29 AM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brettjackson

תאריך

מאי 2021

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Synnemata growing on an oak cynipid gall, housing many 1 mm long, iridescent blue Lepidocyrtus springtails.

Fungi

תמונות/קולות

מה

פטריות (ממלכה Fungi)

מתצפת/ת

dreed2000

תאריך

מאי 9, 2021 02:58 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

redeye311

תאריך

יולי 10, 2019

תיאור

Sandy soil, water/post oak, hickory, and maybe black walnut in the mix. Growing from hardwood. Ganoderma curtisii at first glance it then I cut.the cross-section.. (no resinous lines throughout)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joemdo

תאריך

מאי 2021

תיאור

ID is a guess.. really cool looking organism!

In an LPK hammock

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brantleesr

תאריך

מאי 1, 2021 09:46 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dwborland

תאריך

אוגוסט 22, 2020 10:02 AM EDT

תיאור

Russula pectinatoides..0059.8.22.20.dwb/alachua co. florida

initially misapplies as Russula cerolens = western US species

pink stipe blush/cap pale

תמונות/קולות

מתצפת/ת

stevecollins

תאריך

אפריל 11, 2021 06:24 PM EDT

תיאור

Cordyceps fungi on a deceased ant that died after biting onto ballmoss.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dwborland

תאריך

יוני 21, 2019 11:41 AM EDT

תיאור

Osmoporus mexicanus.6509.6.21.19.dwb/alachua co. florida

תמונות/קולות

תאריך

מרץ 19, 2021 12:48 PM CDT

תיאור

possibly turkey tail or false tt

תמונות/קולות

מתצפת/ת

squiresk

תאריך

אפריל 14, 2021 02:40 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daniel_rhodes

תאריך

אפריל 10, 2021 12:34 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brucen

תאריך

דצמבר 16, 2011 11:00 AM PST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vfftori

תאריך

אפריל 2021

תמונות/קולות

מתצפת/ת

noaboa

תאריך

מרץ 29, 2021 03:32 PM EDT

תיאור

On Q. virginiana

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dwborland

תאריך

מאי 2012

מקום

Florida, US (Google, OSM)

תיאור

Xylaria magnoliae.a.5.10.12.dwb/gadsden co. florida

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sullivanribbit

תאריך

מרץ 21, 2021 08:57 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zach218

תאריך

מרץ 17, 2021 02:39 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ericvanbergen

תאריך

אוגוסט 2020

מקום

Florida, US (Google, OSM)

תיאור

Cordyceps fungus on green magnolia jumping spider (Lyssomanes viridis)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

corndog

תאריך

מרץ 13, 2021 10:30 AM PST

תיאור

Yet undescribed species close to Ophiocordyceps ravenelii, on larvae of Polyphylla decemlineata. Growing among dunegrasses

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cholzapfel

תאריך

מרץ 11, 2021 10:57 AM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nataliekrops

תאריך

מרץ 10, 2021 11:02 AM EST

מקום

Geneva, FL, US (Google, OSM)

תיאור

Fungus growing on young pond pine. No odor. About the size of a tennis ball.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dwborland

תאריך

יולי 2010

מקום

Florida, US (Google, OSM)

תיאור

Xylaria magnoliae.i.7.4.10.dwb / gadsden co. florida
on Magnolia grandiflora cone

תמונות/קולות

מתצפת/ת

spdr-collection

תאריך

יולי 28, 2019

תיאור

Spider Parasite Digital Research Collection Specimen ID: SPDR-F-0001. Collected by C.N. Keiser Photographed in laboratory.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pipercole

תאריך

ינואר 25, 2021 10:10 AM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scarnevale

תאריך

פברואר 2021

מקום

Florida, US (Google, OSM)

תיאור

Salvinia weevil, on a salvinia minima sample from South Lakeland.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kguin

תאריך

פברואר 1, 2021 12:02 PM EST

מקום

Oviedo, FL, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

torreya_trekker

תאריך

נובמבר 2020

מקום

Florida, US (Google, OSM)

תיאור

First occurrence of species detection at St. Marks National Wildlife Refuge. Fungal species presence upon Crotalus adamanteus determined by official investigation through USGS. Snake was observed along trail, and a photograph was sent to me. I noted the malform head, and determined the snake was potentially innoculated with SFD. Rehab was attempted by local wildlife facility, but snake expired two days later.