תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

אפריל 29, 2018 12:50 PM CDT

תמונות/קולות

מה

סרטבישיים (משפחה Thomisidae)

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

אוקטובר 6, 2017 02:28 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

אפריל 3, 2018 06:16 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

אפריל 28, 2018 04:31 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

נובמבר 21, 2017 10:29 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

נובמבר 22, 2017 12:28 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

אוקטובר 21, 2017 07:20 PM CDT

תמונות/קולות

מה

שחמטניים (משפחה Sarcophagidae)

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

נובמבר 12, 2017 01:45 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

אפריל 4, 2018 10:51 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

אפריל 19, 2018 03:40 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

אפריל 19, 2018 12:00 AM CDT

תמונות/קולות

מה

חרגוליים (משפחה Tettigoniidae)

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

אפריל 8, 2018 07:53 PM CDT

תמונות/קולות

מה

תריפסאים (סדרה Thysanoptera)

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

אפריל 18, 2018 11:23 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

אפריל 8, 2018 04:15 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

אפריל 1, 2018 05:57 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

דצמבר 22, 2017 05:08 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

נובמבר 10, 2017 01:06 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

מאי 5, 2018 12:10 PM CDT

תמונות/קולות

מה

נתוזיתיים (משפחה Elateridae)

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

מאי 7, 2018 07:23 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

מאי 14, 2018 12:24 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

מאי 26, 2018 01:51 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

מאי 27, 2018 06:40 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

יוני 2, 2018 08:10 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

יוני 2, 2018 09:56 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

יוני 3, 2018 11:15 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

יוני 10, 2018 01:23 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

יוני 10, 2018 09:50 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

יוני 11, 2018 11:08 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

יוני 11, 2018 09:17 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

יוני 11, 2018 10:20 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

יוני 11, 2018 08:22 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

יוני 19, 2018 07:19 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

יוני 19, 2018 08:36 PM CDT

תמונות/קולות

מה

חיפושיות זבל (תת משפחה Scarabaeinae)

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

יוני 24, 2018 07:47 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

יוני 24, 2018 08:09 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

יוני 30, 2018 11:58 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

יולי 1, 2018 03:08 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

יולי 1, 2018 03:43 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

יולי 6, 2018 07:17 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

יולי 9, 2018 08:16 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

יולי 15, 2018 02:26 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

אוגוסט 9, 2018 11:52 AM CDT

תמונות/קולות

מה

עשנור הקמח (Plodia interpunctella)

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

אוגוסט 11, 2018 12:06 PM CDT

תיאור

Found this on my bougainvillea.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

אוגוסט 11, 2018 12:19 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

ספטמבר 7, 2018 10:09 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

ספטמבר 11, 2018 09:31 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

ספטמבר 19, 2018 11:56 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

ספטמבר 17, 2018 05:57 PM CDT

תמונות/קולות

מה

ארינמל (משפחה Myrmeleontidae)

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

ספטמבר 19, 2018 10:50 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

ספטמבר 26, 2018 07:41 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

אוקטובר 7, 2018 04:14 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

אוקטובר 2, 2018 07:50 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

אוקטובר 14, 2018 05:02 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

אוקטובר 23, 2018 09:10 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

אוקטובר 27, 2018 04:29 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

אוקטובר 27, 2018 02:10 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

אוקטובר 26, 2018 01:10 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

אוקטובר 28, 2018 03:02 PM CDT

תמונות/קולות

מה

עינפזיים (משפחה Chrysopidae)

מתצפת/ת

jrod1986

תאריך

אוקטובר 28, 2018 02:56 PM CDT