תמונות/קולות

מתצפת/ת

madisonba13

תאריך

יוני 17, 2022 09:12 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eric_hunt

תאריך

יוני 18, 2022 07:11 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cheryl_hall

תאריך

מאי 2022

מקום

United States (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

לפסנה ענפה (Lapsana communis)

מתצפת/ת

jenogle

תאריך

מאי 29, 2022 03:25 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tallpaultheforester

תאריך

מאי 2022

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tallpaultheforester

תאריך

מאי 17, 2022 03:50 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

theo_witsell

תאריך

מאי 15, 2022 10:42 AM CDT

תיאור

Locally rare pink-flowered form (all the rest I saw were blue). Steep, rocky sandstone woodland.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zirick

תאריך

מאי 14, 2022 11:29 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

wildlandblogger

תאריך

מאי 2022

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תיאור

disturbed saline glade

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eric_hunt

תאריך

מאי 15, 2022 10:28 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tallpaultheforester

תאריך

אפריל 2022

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

camerynberryhill

תאריך

אפריל 18, 2022 05:55 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

artemesia

תאריך

אפריל 2022

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jenogle

תאריך

אפריל 7, 2022 03:39 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mweyhmeller07

תאריך

אפריל 23, 2021 08:23 AM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tallpaultheforester

תאריך

מרץ 2022

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

היפוכריס קירח (Hypochaeris glabra)

מתצפת/ת

kathleen_hughes

תאריך

אפריל 28, 2020 11:27 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thomashulsey

תאריך

יוני 8, 2020 10:15 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jrosman

תאריך

יוני 4, 2021 01:08 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maryofexeter

תאריך

יוני 4, 2021 02:17 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

chris_nelson

תאריך

אוקטובר 12, 2021 03:46 PM HST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

morelhunter

תאריך

אפריל 8, 2021 12:23 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

stevegallagher

תאריך

מאי 18, 2021 03:04 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

berna

תאריך

מרץ 27, 2020 02:00 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kristilt

תאריך

אפריל 1, 2020 02:26 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lauraclingan

תאריך

אפריל 17, 2020 06:30 PM EDT

מקום

Norris, TN, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

clevergirllisa

תאריך

אפריל 25, 2020 04:41 PM UTC

מקום

Owasso, OK, USA (Google, OSM)

תיאור

Found in urban area along sidewalk

תמונות/קולות

מתצפת/ת

faerthen

תאריך

אפריל 15, 2021 07:20 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sapienshane

תאריך

אוגוסט 9, 2021 02:06 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

patraus

תאריך

אוגוסט 24, 2021 02:33 PM EDT

תיאור

Not confident in this id

תמונות/קולות

מתצפת/ת

huntingbon

תאריך

אוגוסט 27, 2021 02:39 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thomast

תאריך

אוגוסט 27, 2021 10:42 AM UTC

תמונות/קולות

מה

חסת המצפן (Lactuca serriola)

מתצפת/ת

sedgequeen

תאריך

ספטמבר 26, 2021 11:52 AM PDT

תיאור

ODOT wetland

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pisum

תאריך

פברואר 8, 2021 11:55 AM CST

תיאור

one of many photos of Yellow-rumped Warblers that i took today. but i'll use this photo as the basis of an observation for the plant with the yellow flowers.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

amb69527

תאריך

אפריל 28, 2021 12:54 PM EDT

תיאור

1) Family: Asteraceae
2) Genus: Youngia
3) Species: Youngia japonica
4) Country: United States
5) State: Georgia
6) County: Athens-Clarke
7) Nearest major road/city: Sandy Park Drive / Athens
8) GPS Coordinates: Given
9) Elevation: Given
10) Date Photographed: Given
11) Habitat type: Open grass area beside a lake and forest.
12) Associated species: Trifolium repens
13) Additional characters: Very spread throughout the habitat.
14) Collector ID: amb69537
15) Specimen ID number: 4
16) Additional notes: None

תמונות/קולות

מתצפת/ת

schrodcat

תאריך

מאי 14, 2021 11:16 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

amzapp

תאריך

מאי 29, 2021 10:31 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

k_a_christopher

תאריך

יולי 2021

מקום

New Jersey, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thompsonae

תאריך

יולי 2, 2020 11:13 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mycoweise

תאריך

מאי 5, 2021 09:16 AM EDT

תמונות/קולות

מה

שלשי רגלני (Trianthema portulacastrum)

מתצפת/ת

mpoinat

תאריך

אוגוסט 9, 2021 09:50 AM MST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tallpaultheforester

תאריך

אוקטובר 3, 2021 01:48 PM CDT

מקום

Frisco, TX, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

efmer

תאריך

אוקטובר 7, 2021 10:38 AM PDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cheryl_hall

תאריך

ספטמבר 2021

מקום

United States (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eric_hunt

תאריך

ספטמבר 23, 2021 11:00 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cheryl_hall

תאריך

אוגוסט 18, 2021 09:07 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jenogle

תאריך

אוגוסט 2021

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jenogle

תאריך

יוני 2021

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tallpaultheforester

תאריך

יוני 2021

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jshadwick

תאריך

מאי 30, 2021 10:44 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eric_hunt

תאריך

מאי 15, 2021 11:38 AM CDT

תמונות/קולות

מה

נורית (סוג Ranunculus)

מתצפת/ת

laylavl

תאריך

אפריל 29, 2021 01:34 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mfria631

תאריך

אפריל 20, 2021 10:56 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

boverser

תאריך

אפריל 15, 2021 12:39 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cheryl_hall

תאריך

אפריל 7, 2021 05:39 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

wsimmons

תאריך

ספטמבר 5, 2017 04:01 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

heartsabustin

תאריך

מאי 2019

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ptbrnchbob

תאריך

יוני 23, 2020 12:50 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alex_abair

תאריך

דצמבר 14, 2019 03:22 PM CST

תמונות/קולות

מה

חלוק שעיר (Petrorhagia dubia)

מתצפת/ת

jonaull

תאריך

אפריל 24, 2020 05:36 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sambiology

תאריך

אוקטובר 23, 2020 03:51 PM CDT

תיאור

Went for a little walk around Village Creek Historical Area after some cold rain showers this morning.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alisonnorthup

תאריך

נובמבר 1, 2020 01:49 PM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ry_folk

תאריך

מרץ 13, 2020 12:00 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

annikaml

תאריך

מרץ 22, 2020 02:28 PM CDT

תמונות/קולות

מה

חסה רותמית (Lactuca saligna)

מתצפת/ת

newtpatrol

תאריך

ספטמבר 5, 2019 11:45 AM PDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rynaturalist

תאריך

אוגוסט 13, 2020 12:13 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jim_keesling

תאריך

דצמבר 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תיאור

This is the snowbird version of Mitella diphylla, very happy in its southern setting.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jwirges

תאריך

אוגוסט 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

soterplantopus

תאריך

יוני 23, 2020 01:11 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mollyrobinson

תאריך

מרץ 10, 2020 02:05 PM HST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eric_hunt

תאריך

אפריל 16, 2016 11:37 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

riverrose

תאריך

ספטמבר 1, 2019 10:24 AM UTC