תמונות/קולות

מתצפת/ת

sonorabee

תאריך

אפריל 20, 2019 11:55 AM CDT

תמונות/קולות

מה

דנאית מלכותית (Danaus plexippus)

מתצפת/ת

beadenvy

תאריך

אוקטובר 10, 2016 09:31 AM CDT

תיאור

Fell from the sky at my feet, taken down by this dragonfly. He has breakfast and flew away.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jennformatics

תאריך

נובמבר 26, 2016 01:17 PM CST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jennformatics

תאריך

מרץ 27, 2017 03:50 PM CDT

תיאור

Noticed because of the fluffy rain of down and feathers. Messy eaters, these guys!

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sambiology

תאריך

יוני 27, 2017

תיאור

The AC gave out in the office today, so instead of sitting in there and sweating, I went out and explored the duck pond trail a little.

תמונות/קולות

מה

זאב ערבות (Canis latrans)

מתצפת/ת

neotomastolemykeys

תאריך

דצמבר 29, 2016 05:14 PM CST

תמונות/קולות

מה

בז נודד (Falco peregrinus)

מתצפת/ת

jennformatics

תאריך

אוקטובר 22, 2016 09:22 PM CDT

מקום

Conroe, TX, USA (Google, OSM)
Plants

תמונות/קולות

מה

צמחים (ממלכה Plantae)

מתצפת/ת

jennformatics

תאריך

אוקטובר 6, 2016 01:23 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jennformatics

תאריך

אוקטובר 16, 2016 10:04 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jennformatics

תאריך

אוקטובר 22, 2016 01:37 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jennformatics

תאריך

אוקטובר 7, 2016 12:29 AM CDT

תיאור

Genus name courtesy of BugGuide:

http://bugguide.net/node/view/1301504

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jennformatics

תאריך

אוקטובר 29, 2016 03:18 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jennformatics

תאריך

אוקטובר 29, 2016 05:06 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jennformatics

תאריך

אוקטובר 29, 2016 03:06 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jennformatics

תאריך

אוקטובר 29, 2016 03:45 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jennformatics

תאריך

אוקטובר 29, 2016 04:07 PM CDT

תמונות/קולות

מה

שחמטניים (משפחה Sarcophagidae)

מתצפת/ת

jennformatics

תאריך

ספטמבר 9, 2016 08:21 AM CDT

תיאור

No idea if this is the "common" variety that comes up by default; but definitely a flesh fly (three stripes, not four).

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jennformatics

תאריך

אוגוסט 18, 2016 03:46 PM CDT

תיאור

On a fallen piece of bark shortly after rain

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jennformatics

תאריך

נובמבר 5, 2015 04:22 PM CST

תיאור

At Brazos Bend State Park (well off the trail, and during an approved university field trip). S/he didn't move a muscle the whole time we hung around taking pictures -- probably half an hour. Temperature was probably in the 60's or so.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jennformatics

תאריך

ספטמבר 17, 2016 06:18 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jennformatics

תאריך

ספטמבר 17, 2016 06:54 PM CDT

תיאור

The "orange-striped" is a guess, but that top stripe does look significantly oranger than the rest. Anyone who can help me out is welcome to; I'm just Googling!

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jennformatics

תאריך

ספטמבר 17, 2016 08:04 PM CDT

תיאור

Or possibly Banded Sphinx; but it does appear to be on a grapevine.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jennformatics

תאריך

ספטמבר 19, 2016 07:19 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jennformatics

תאריך

ספטמבר 19, 2016 07:10 PM CDT

תיאור

I hate to leave this so vague. I could make a reasonable guess, but it would be so easy to get the order wrong due to inexperience if it's something closely-related but more obscure than I found on Google. :/

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jennformatics

תאריך

אוקטובר 1, 2016 05:05 PM CDT

תמונות/קולות

מה

שושנת מים (סוג Nymphaea)

מתצפת/ת

jennformatics

תאריך

אוקטובר 6, 2016 01:19 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jennformatics

תאריך

אוקטובר 6, 2016 01:26 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jennformatics

תאריך

אוקטובר 6, 2016 02:39 PM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jennformatics

תאריך

אוקטובר 8, 2016 02:19 PM CDT