תמונות/קולות

מתצפת/ת

justyna_kierat

תאריך

אוגוסט 7, 2021 01:58 PM +13

מקום

Olsztyn, Polska (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jean_silouane_rebours

תאריך

מרץ 29, 2021 05:31 PM CEST

תיאור

3d (it's for my work)
L: 1,5 or little more

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karimstrohriegl

תאריך

יולי 2021

מקום

Steiermark, AT (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karimstrohriegl

תאריך

יולי 23, 2021 02:41 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karimstrohriegl

תאריך

יוני 2021

תיאור

See in full resolution: www.strohriegl.com/bees/megachile

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karimstrohriegl

תאריך

יוני 20, 2021 04:12 PM UTC

מקום

2082, Austria (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karimstrohriegl

תאריך

יוני 2021

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karimstrohriegl

תאריך

יולי 2021

מקום

Austria (Google, OSM)

תיאור

See in full resolution: www.strohriegl.com/bees/megachile

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karimstrohriegl

תאריך

ספטמבר 2021

מקום

Steiermark, AT (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karimstrohriegl

תאריך

אוקטובר 2021

מקום

Steiermark, AT (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karimstrohriegl

תאריך

יוני 2021

מקום

Steiermark, AT (Google, OSM)

תיאור

Length 6mm
See in full resolution: www.strohriegl.com/bees/ceratina

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karimstrohriegl

תאריך

יולי 2021

מקום

Austria (Google, OSM)

תיאור

Length 9mm
See in full resolution: www.strohriegl.com/bees/osmia

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karimstrohriegl

תאריך

יולי 2021

מקום

Austria (Google, OSM)

תיאור

See in full resolution: www.strohriegl.com/bees/anthidiellum

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karimstrohriegl

תאריך

יולי 2021

מקום

Austria (Google, OSM)

תיאור

Most likely Thyreus picaron, detail shots of genital and S6&7 will follow.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karimstrohriegl

תאריך

יוני 2021

מקום

Austria (Google, OSM)

תיאור

Length 9mm
See in full resolution: www.strohriegl.com/bees/ceratina

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karimstrohriegl

תאריך

מאי 2021

מקום

Austria (Google, OSM)

תיאור

det.: Lorenz Wido Gunczy
Length 8mm
See in full resolution: www.strohriegl.com/bees/chelostoma

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karimstrohriegl

תאריך

אוגוסט 2021

מקום

Austria (Google, OSM)

תיאור

Length 9mm
See in full resolution: www.strohriegl.com/bees/rophites

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karimstrohriegl

תאריך

יוני 2021

תיאור

See in full resolution: www.strohriegl.com/bees/osmia

תמונות/קולות

מה

דבורת-עץ צפונית (Xylocopa valga)

מתצפת/ת

karimstrohriegl

תאריך

אוגוסט 2021

מקום

Austria (Google, OSM)

תיאור

Length 23mm
See in full resolution: www.strohriegl.com/bees/xylocopa

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karimstrohriegl

תאריך

אוגוסט 2021

מקום

Austria (Google, OSM)

תיאור

Length 10mm
See in full resolution: www.strohriegl.com/bees/andrena

תמונות/קולות

מה

גזרנית מעוגלת (Megachile rotundata)

מתצפת/ת

karimstrohriegl

תאריך

יולי 2021

מקום

Austria (Google, OSM)

תיאור

Length 9mm
See in full resolution: www.strohriegl.com/bees/megachile

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karimstrohriegl

תאריך

ספטמבר 2021

מקום

Austria (Google, OSM)

תיאור

Length 12mm
See in full resolution: www.strohriegl.com/bees/anthidium

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karimstrohriegl

תאריך

יוני 2021

תיאור

Length 10mm
See in full resolution: www.strohriegl.com/bees/megachile

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karimstrohriegl

תאריך

יולי 2021

מקום

Steiermark, AT (Google, OSM)

תיאור

Length ~6,5mm
See in full resolution: www.strohriegl.com/bees/hylaeus

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karimstrohriegl

תאריך

יולי 2021

מקום

Steiermark, AT (Google, OSM)

תיאור

Length 9mm
See in full resolution: www.strohriegl.com/bees/chelostoma

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karimstrohriegl

תאריך

יוני 2021

מקום

Steiermark, AT (Google, OSM)

תיאור

Length 10mm
See in full resolution: www.strohriegl.com/bees/coelioxys