תמונות/קולות

מתצפת/ת

jameskdouch

תאריך

אוגוסט 28, 2022 02:30 PM AEST

תיאור

NO. ADULTS: 3♀ (image 1; NB brown patch is dirt)
NO. SUSPECTED JUVENILES: 2
FORM: n/a
COILING: yes
SUBSTRATUM: in Eucalyptus log (image 2)
COLLECTOR(S): Douch JK, Reid AL
FIXATIVE: 95% ethanol
PRESERVATIVE: 95% ethanol
DEPOSITED: AM
ACCESSION NO.: [pending]

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jameskdouch

תאריך

אוגוסט 28, 2022 02:30 PM AEST

תיאור

NO. ADULTS: 4♀ (image 1)
NO. SUSPECTED JUVENILES: 4
FORM: variegated-brown
COILING: no
SUBSTRATUM: in Eucalyptus log (image 2)
COLLECTOR(S): Douch JK, Reid AL
FIXATIVE: 95% ethanol
PRESERVATIVE: 95% ethanol
DEPOSITED: AM
ACCESSION NO.: [pending]

תגיות